Rožňavské listy skončili

bez_názvu„Náročná finančná situácia sa odrazila aj na vydávaní Rožňavských listov, mesačníka samosprávy mesta Rožňava,“ píše sa v poslednom, práve distribuovanom vydaní týchto schránkových novín.
Už v roku 2009 na základe uznesenia MZ vyšlo len 10 čísel namiesto dvanástich, uvádza sa tam ďalej. „Keďže nároky na výdavky mesta sú značne väčšie ako momentálne príjmy, redakčná rada Rožňavských listov sa na svojom zasadnutí uzniesla dočasne pozastaviť vydávanie periodika,“ konštatuje sa v krátkom texte.
O vydávaní, resp. nevydávaní novín rokovali počas roka niekoľkokrát aj poslanci, naposledy pri vyhodnotení ankety, v ktorej odpovedalo na anketovom lístku, vystrihnutom z novín s otázkami o ich budúcnosti, iba sedem čitateľov.
„Zneužívanie mestami vydávaných tlačovín na vlastnú propagandu starostov je starý a často opakovaný problém. Väčšinou ide o ignorovanie opozičných či kritických názorov, či pochlebovanie vedeniu mesta,“ píše aktuálne na svojom blogu Gabriel Šípoš zo Slovak Press Watch.
Rožňavské listy vo svojom poslednom vydaní ignorovali napr. dvojdňové podujatia k 20. výročiu Nežnej revolúcie, zorganizované občianskymi aktivistami, počas ktorých bola na námestí prečítaná výzva Rožňava nahlas!
Redakčná radu RL tvoria: Štefan Gerža – predseda, členovia: MUDr. Vladislav Laciak, Ing. Eva Petruchová, Ladislav Dávid, PhDr. Katarína Čižmáriková, Tomáš Zagiba.
Šéfredaktorkou novín je členka Mestskej rady a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach PhDr. Katarína Čižmáriková.
Súvisiace články: Milióny za mestské médiá

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery