Rožňavské divy 2

V posledný decembrový deň sme publikovali rozsiahly rozhovor s pimátorom Rožňavy, ktorý má dosiaľ vyše 2300 prečítaní.
Napriek jeho širokému záberu a otvorenosti mestské médiá o ňom nijakým spôsobom neinformovali.
Na túto skutočnosť som si dovolil poukázať vo svojom editoriáli z 12. februára – Rožňavské divy
Dnes (18. februára) nám predseda redakčnej rady Rožňavských listov v emaily vysvetľuje dôvody, prečo mestom vydávané noviny sa o tomto rozhovore nezmieniili ani vetou.
Stanovisko prinášame v plnom zneni:  

    
Vážený pán Hefler,
touto cestou Vám za redakciu Rožňavských listov ďakujem za ponuku a súhlas na zverejnenie rozhovoru (alebo jeho častí) s pánom primátorom pre portál INFOROZNAVA.SK. Tlmočil som ho aj na januárovom zasadnutí redakčnej rady, ktorá sa zaoberala prípravou a skladbou ďalšieho aktuálneho čísla RL.
Žiaľ, keďže rozsah periodika je obmedzený, s čím ste sa Vy ako človek s dlhoročnou praxou v oblasti médií a propagácie určite často stretávali, z priestorových dôvodov by sa taký dlhý rozhovor, ani jeho podstatné časti, neboli zmestili do najbližšieho čísla RL. Jeho obsah dominantne tvorili informácie z priebehu Dní mesta Rožňava 2009 a ďalšie aktuality. Dokonca sme museli využiť metódu pokračovaní v ďalšom čísle RL, ktoré bude distribuované v utorok 3. marca 2009.
Navyše ísť cestou výňatkov z kontextu je veľmi citlivá vec. Hrozí v takom prípade, že čitatelia nedostanú ucelený obraz v jednotlivých súvislostiach. Okrem toho sme sa mnohým témam, na ktoré sa autori pýtali pána primátora, v Rožňavských listoch priebežne venovali a budeme venovať aj počas tohto roku. 
Dostupnosť a sledovanosť portálu Inforoznava.sk je dobrá, takže uvedený rozhovor si v jeho celistvosti a následnosti môže prečítať každý záujemca.
Na záver sa ospravedlňujem za oneskorenú reakciu kvôli mojej maximálnej vyťaženosti v súvislosti s organizovaním Dní mesta Rožňava 2009, ich následným vyhodnotením, ale aj ďalšími povinnosťami, vyplývajúcimi z môjho pracovného zadelenia. Povinnosťami spojenými so začiatkom roka a jeho programovými i finančnými plánmi.
Štefan Gerža
predseda Redakčnej rady RL
 
Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery