Rožňava spoznáva realitu krízy!

DSCF5804V bode s príznačným č. 13 rokovali poslanci o najdôležitejšom bode – zmene rozpočtu v aktuálnej hospodárskej situácii, ktorá doľahla aj na príjmy mesta z podielových daní. 
V praxi to znamená, že mesto bude hospodáriť s nižšími príjmami, ako predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu na r. 2009.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, vzhľadom k tomu, že boli zverejnené údaje o predpokladanej výške podielových daní, ktoré obdrží mesto v roku 2009, rozpočet mesta musí byť upravený.
Výška podielových daní sa znižuje o 17 %, t. j. o 914.934 € / 27.563 tis. Sk, čo je približne dvojmesačný podiel.
Tento výpadok podielových daní ako aj výpadok vlastných príjmov, ktorý ešte v súčasnosti nie je možné odhadnúť, navrhujú predkladatelia riešiť predajom nadbytočného majetku mesta a znížením kapitálových výdavkov financovaných z vlastných príjmov a radikálnym znížením výdavkovej časti rozpočtu, čo pre školstvo znamená zníženie o 417 262 € ( 12,5 mil. Sk) a pre mesto a jeho organizácie zníženie o 497 672 € ( 15,0 mil. Sk).
Podľa dôvodovej správy toto zníženie však môže spôsobiť kolaps v činnosti Mestského úradu vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, ktoré sú napojené na rozpočet mesta.
„Na druhej strane je potrebné riešiť nedostatok kapitálových príjmov vo výške 3.347.000 €, čo v prepočte znamená takmer 100 mil. korún. Máme rozbehnutých množstvo kapitálových aktivít, kde sa mesto spolupodieľa finančnými prostriedkami, schválenými v zastupiteľstve. Väčšinou je to 5 %,“ spresnil prednosta MsÚ Ing. Ján Štefan.
„Je možné niektoré aktivity z rozpočtu mesta na r. 2009 vylúčiť. Nechcem poukázať napr. na útulok pre psov, lebo s tým sme sa už zaoberali veľa, ale keď vidíme v rozpočte mesta na výstavbu tohto útulku 7 mil. korún, tak zrejme sa budeme musieť tým zaoberať a zvážiť, či to v tomto roku pôjde, alebo nie, “ dodal prednosta.
Primátor Vladislav Laciak (Smer-SD) prečítal poslancom Otvorený list primátorov ministrovi financií. Ako ďalej uviedol, na stredajšom zasadnutí rady Združenia miest a obcí Horného Gemera sa pripojili k tomuto dopisu s dodatkom, že okres Rožňava, v ktorom miera nezamestnanosti k 30. júnu 2009 presiahla 28 %, stojí na tom ešte horšie ako mestá a obce Žilinského samosprávneho kraja.
Poslanec Ing. Ondrej Bolaček„Myslím si, že dnes schváliť zmenu rozpočtu je nelogické a nedobré. Nelogické z toho dôvodu, že to, čo bolo prečítané pred chvíľkou, aj to, čo sme dostali pred zastupiteľstvom, sú informácie, ktoré nevieme ihneď vstrebať, “ začal diskusiu nezávislý poslanec Ing. Ondrej Bolaček, predseda finančnej komisie zastupiteľstva.
„Podľa môjho názoru nám v bežných výdavkoch chýba 40 až 50 mil. korún. Nehovorím o tých číslach, ktoré sú nám teraz známe z pohľadu prísunu zdrojov zo strany vlády, ale my sme ohrození aj s výberom domácich daní,“ dodal poslanec Bolaček.
„Nepokladám preto vôbec za logické a správne, aby sme kapitálové príjmy, ktoré ešte aké také máme, aby sme ich pretvorili na výdavky bežného života  tohto mesta. Nech sú použité ako príslušná časť podielu mesta pri tých aktivitách, ktoré sú podporené aj fondmi z európskeho balíka peňazí,“ spresnil svoj postoj Ing. Ondrej Bolaček.
Navrhol prijať „vážny krízový režim“ a stiahnuť nateraz bod z programu rokovania. „Je treba úplne vážne si sadnúť k tomu a začať bod po bode preberať každý výdavok tohto mesta a škrtať.“
Poslanec Ing. Dušan Pavlík„Na to, aby sme sa mohli zodpovedne vyjadriť, by bolo dobré vedieť, o akú sumu ide,“ pýtal sa nezávislý poslanec Dušan Pavlík.
„Suma, ktorá bude chýbať v rozpočte, sa zrejme skladá z podielových daní – to je tých 27 mil. korún k dnešnému dňu, a koľko je to, čo ste vy nenaplnili z TKO a z dane z nehnuteľností. Z tohto by mohla vzniknúť celková suma,“  uviedol nezávislý poslanec Dušan Pavlík.
„Pán prednosta hovoril, že sa to dotkne tých a tých oblastí, na základe akého kľúča?“ pýtal sa ďalej. „Existujú nejaké priority, ktoré musia byť a ktoré nie. “
„Možnosť, ktorú vláda poskytla (pozn.red.: použitie kapitálových príjmov na bežné výdaje), je totálne alibistická. Myslím si, že sa zhodneme v tom, že fondy, ktoré sú tu rozrobené a ktoré od nás vyžadujú 5 % účasť, by sme mali v každom prípade naplniť, aby sme o to neprišli, ale predávať nehnuteľný majetok na to, aby sa vlastne rozplynul v chode úradu, je myslím si absolútne nelogické a je to dokonca v rozpore so zákonom, ktorý nakazuje zveľaďovať majetok obcí,“ pokračoval poslanec Pavlík.
Poslanec JUDr. Juraj Dubovský„Na začiatku roka som upozorňoval na to, že odhadujem pokles príjmov min. o 20 mil. korún. Vtedy bola reakcia vedenia mesta taká, že  kdeže, ešte dostávame viac,“ zapojil sa do diskusie poslanec Juraj Dubovský. „Doteraz sme od začiatku roka žiadne väčšie úsporné opatrenia neurobili a je to v rozpore s realitou,“ dodal.
„Súhlasím s tým, že časť výdavkov kryjeme z príjmov získaných predajom nehnuteľností a to súhlasím do tej výšky, pokiaľ ide o našu spoluúčasť na fondoch, pretože tam to má opodstatnenie. Tam v podstate zveľaďujeme majetok mesta,“ povedal ďalej poslanec Dubovský.
„Je úplne nezvyklé, aby sme dostali zásadne zmenený návrh rozpočtu, ktorý nebol prejednaný vo finančnej komisii a ktorý nebol dokonca ani v mestskej rade. Navrhujem stiahnuť tento materiál, stanoviť termín na budúci týždeň, keď zasadnú finančná komisia a mestská rada. Prípadne to môže byť spoločné zasadnutie, kde mestský úrad predloží opatrenia na zníženie bežných výdavkov,“ doplnil svoj názor poslanec Dubovský. „Upozorňujem, že zatiaľ nič nenasvedčuje, že na budúci rok by sme mali dostať viac. Všetky signály hovoria, že kríza a jej dopady budú pokračovať aj budúci rok.“
„Bežné príjmy nemáme pokryté v objeme 1.215.000 €, t. j.  38 mil. korún,“ upozornil poslancov prednosta MsÚ Ing. Ján Štefan. „Táto suma znamená chýbajúce podielové dane – 27 mil. korún a 8 mil. korún, schválených v súvislosti s prechodom 1. Rožňavskej na Technické služby,“ spresnil. „Zvyšné 3 mil. korún tvoria ďalšie výdavky, už schválené v zastupiteľstve. Podstatou tohoto rozpočtu je však to, že nemáme pokryté kapitálové výdavky v objeme 3.347.000 €, t. j.  okolo 100 mil. korún.“
Slovo si zobral aj primátor mesta Vladislav Laciak. „Aby sme zachovali aj život v meste, aj rozvoj mesta, mal by sa skladať ten materiál z dvoch častí: z toho, čo usporíme a z toho, čo do mesta donesieme, ale zvážme, na čo to dáme, lebo môžeme povedať, že nemusíme mať útulok, nemusíme mať divadlo, nemusíme mať futbal, nemusíme mať basketbal, nemusíme mať rôzne iné veci, len či to nie je škoda, pretože ono to prejde. Rozvoj musí byť zabezpečený.“
Za prerokovanie materiálu vo všetkých komisiách zastupiteľstva, nielen vo finančnej, sa vyslovil poslanec Arpád Laco (SMK), podporil ho aj poslanec Viktor Baláž.
Poslanci hlasovaním stiahli materiál z rokovania. Za bolo všetkých 14 prítomných poslancov.
Komisie a mestská rada by sa mali zísť už budúci týždeň, aby sa ten nasledujúci mohlo zísť k tomuto bodu na mimoriadnom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo.
Foto: Inforoznava.sk
 
Bod č. 13: Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 vrátane rozpočtových organizácií
Bod č. 13 – Príloha

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery