Rožňava piata zo stovky

Mestá a obce hospodária s 3,5 miliardami eur ročne. V sto najväčších samosprávach Slovenska žije 2,7 milióna ľudí.
Transparency International Slovensko zhodnotila, nakoľko je vedenie týchto samospráv naklonené otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom.
Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov.
Hodnotenie sa ukutočnilo počas septembra 2010. mesto Rožňava bolo vyhodnotené ako 5 najlepšie. 
V tlačovej správe TIS sa okrem iného uvádza nasledovné konštatovanie:
„Najlepšie vyhodnotené mestá prijali v nedávnej dobe pravidlá podporujúce transparentnosť buď vlastnou iniciatívou (Šaľa, Martin, BA – Petržalka, Rožňava, Žilina) alebo primárne pod tlakom opozičných poslancov či aktivistov (skupina okolo Vladimíra Pirošíka v Banskej Bystrici, skupina okolo Juraja Smatanu v Považskej Bystrici). Na rozdiel od politiky na národnej úrovni sa teda zdá, že nielen aktívne vedenia miest, ale aj kvalitná opozícia vedia priniesť do samospráv reálnu zmenu.“  
Primátor Vladislav Laciak (Smer-SD) inicioval projekt „transparentné mesto“ na základe podnetu redaktorov portálu Inforoznava.sk v rámci rozhovoru na jar tohto roku. Dosvedčuje to aj citát z úradnej zápisnice z rokovania zastupiteľstva: “p. MUDr. Vladislav Laciak poznamenal, že v rámci rozhovoru s Inforoznava.sk prisľúbil, že Rožňava sa pripojí k mestám, ktoré sú zapojené do projektu „transparentné mesto.“
V súčasnosti mesto Rožňava realizuje už II. fázu projektu projektu „Rožňava – transparentné mesto,“ ktorého gestorkou je hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová. Na webovej stránke mesta sú dosiaľ zverejnené len dokumenty za r. 2010, chýba plné znenie zmlúv a dokumenty z minulých rokov.
Projekt: Otvorená samospráva
Dokument:
Mesto Rožňava – transparentné mesto
Mesto Rožňava- transparentné mesto – II. fáza projektu
 
Súvisiace články: 
Reklamu zverejňujú bezplatne
Aj o duši tohto mesta 
Nebáť sa povedať svoj názor

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery