Rožňava má mať logo a slogan

Mesto Rožňava vyhlásilo verejnú neanonymnú súťaž na logo mesta a jeho slogan. Odkiaľ táto iniciatíva vzišla? A aké bude mať pokračovanie?
Cieľ tejto aktivity je jasný: zintentzívniť propágáciu mesta Rožňava. Ako pre inforoznava.sk Ing. Karin Cseh, riaditeľka TIC Rožňava, a Ing. Eva Petruchová, vedúca odboru regionálneho rozvoja Mesta Rožňava, uviedli, „tato iniciatíva vyšla z Turistického informačného centra Rožňava, podľa vzoru iných miest na Slovensku i v zahraničí, ktorých progagáciu TIC už roky má možnosť pozorovať na veľtrhoch ČR. Tento podnet bol prejednaný na Komisii marketingu cestovného ruchu pri MsÚ, ktorá určila konkrétne podmienky súťaže.“
Logo a slogan nemajú byť jedinými marketingovými nástrojmi na zviditeľnenie mesta. Podľa slov E. Petruchovej a K. Cseh sú „pripravené aj ďalšie marketingové nástroje, ktorými chceme zintenzívniť propagáciu nášho mesta – tieto su naplánované z budúcoročného rozpočtu, ktorý zatiaľ nie je schválený, preto by sme nechceli konkretizovať.“ V pláne majú byť“viaceré stretnutia a tlačové besedy s novinármi, nové propagačné materiály – tlačené i audiovizuálne, účasť na najdôležitejších veľtrhoch cestovného ruchu a pod.“
Keďže  súťaž je určená grafickým dizajnérom, výtvarníkom, grafickým štúdiám, študentom dizajnu, ako aj výtvarníkom a grafikom – amatérom, možnosť zapojiť sa do procesu vytvárania novej marketingovej značky mesta má aj široká verejnosť.
Tento zámer potvrdzujú aj K. Cseh a E. Petruchová: „…našou snahou je zapojiť do propagácie nášho mesta čo najviac obyvateľov – Rožňavčanov, preto sme vyhlásili súťaž na logo a slogan, a neoslovili sme zatiaľ konkrétnu firmu.“
 

V novej ankete o tom, či Rožňava potrebuje logo a slogan, nôžete hlasovať na stránke vpravo.-)
Na ilustračnej snímke Inforoznava.sk Ing. Eva Petruchová 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery