Rodičia márne naliehali na poslancov

Ako sme už informovali, mesto Rožňava zníži počet materských škôl. Na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili zrušenie MŠ na ulici Kozmonautov.
Mesto doteraz prevádzkovalo šesť materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským, jednu s vyučovacím jazykom maďarským a jednu (Ul. krátka) s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským.
Už vo februári poslanci schválili zmenu VZN o čiastočných úhradách v školách a školských zariadeniach, keď zvýšili poplatky pre rodičov detí. Téme sa venoval vo svojom blogu na Sme.sk Štefan Kohári, ktorého text sme sprostredkovali aj na našej stránke – Rožňava nechce mladých
Poslanci vtedy zároveň zaviazali odbor školstva mestského úradu pripraviť na schválenie ďalšie racionalizačné opatrenia, ktoré by mali vplyv na výdavkovú časť rozpočtu. Ako najmenej rentabilná vyšla Materská škola Ulica kozmonautov.
Vedúca odboru, exposlankyňa Jana Mičudová, argumentovala tým, že náklady na jedno dieťa sú tam 2233 eur, pričom priemer všetkých materských škôl je 1934 eur. „Tento stav je zapríčinený hlavne malým počtom detí v tejto dvojtriednej materskej škole,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.
Zrušenie tejto materskej školy odporučila aj Obecná školská rada, ktorej predsedá exposlankyňa Katarína Kopecká. Súčasne navrhla rozšíriť kapacitu zostávajúcich materských škôl rekonštrukciou MŠ na Vajanského ulici. Samotná Rada školy nesúhlasila so zrušením.
Komisia vzdelávania, mládeže a športu a komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporučili zastupiteľstvu vyradenie materskej školy zo siete škôl a následné zrušenie MŠ Ulica kozmonautov.
V diskusii spomínali aj Ferenc Józsefa
„Som jednoznačne proti,“ povedal v úvode diskusie k tomuto bodu poslanec František Focko (Smer-SD). „Prečo by mali rodičia nosiť deti do materských škôl na Vajanského, Ernesta Rótha či na Štítnickú? Myslím, že táto koncepcia je zavádzajúca a zlá.“ 
„Áno, na prvý pohľad to vyzerá veľmi nekoncepčne, ale to nie je naša chyba, že v časoch socializmu sa postavili škôlky v centre a nie jedna väčšia v severnej časti mesta,“ reagoval Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie. Zopakoval, že ide o materskú školu z hľadiska nákladov najmenej efektívnu.
„Nie som celkom presvedčený, že táto materská škola je najneefektívnejšia,“ poznamenal poslanec Zoltán Beke (nez.). Podporil poslanca Focka, poukázal tiež na náklady, potrebné na rekonštrukciu materskej školy na Vajanského.
„Nedovolím si spochybňovať čísla, ktoré nám boli predložené, ale nepríde mi fér, že sme postupne zoznamovaní s jednotlivými krokmi bez toho, aby sme videli celú koncepciu,“ namietal poslanec Radoslav Kovács (nez.).
Zástupca primátora Peter Marko (nom. OKS) reagoval faktickou poznámkou:  „Chcem sa spýtať kolegov, že keď sme sedeli na druhom poschodí a rozprávali tri a pol hodiny o škôlkach, boli nám predložené tabuľkové formy, prepočty, energetické náročnosti, kde ste boli vtedy? 
„Nehnevajte sa, ale je neférové povedať, že úrad nepracuje. Ja mám všetko ujasnené práve vďaka pani Mičudovej, “ dodal. 
Poslanec Focko reagoval na argumenty poslanca Kuhna tým, že náklady na materskú školu vyjdú zakaždým iné, ak sa vydelia iným počtom detí. Poslanec Karol Kováč (nez.) podporil kolegu Kovácsa a požadoval, aby sa nerobili ďalšie kroky bez vypracovanej a verejne prezentovanej koncepcie.
„Koncepcia školstva existuje,“ oponovala Mičudová. Poslancom pripomenula, že od 1. januára 2015 má byť v platnosti nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení. 
„Nie je pravda, že dnes zrušíme jednu škôlku, o mesiac ďalšiu a tak ďalej,“ tvrdila. Pokiaľ bude fungovať financovanie materských škôl na takom princípe ako je fungovanie základných škôl, nevidí dôvody na ďalšiu racionalizáciu a rušenie materských škôl.  
„Na 18 tisíc päťsto obyvateľov mať osem škôlok, to je priveľký luxus,“ pokračovala. Poukázala tiež na fakt, že veľká časť detí zo zrušenej materskej školy pochádza nie z jej bezprostredného okolia, niektoré z obcí z blízkeho okolia mesta.
Zamestnanci zrušenej materskej školy – štyri učiteľky, jedna upratovačka a jeden údržbár, budú premiestnení na zostávajúce školy. „Všetci sú poriešení, nikto nám neostal taký, ktorý by bol bez pracovného miesta,“ zdôraznila.
Poslanec Kováč po jej vystúpení, ktoré označil za emotívne, namietal: „Som proti tomu, aby sme to robili doma, v kuloároch. Bez toho, aby sme tieto naše zámery vopred zverejnili.“ 
„Všetkým odporúčam pozrieť film Miloša Formana z roku 1965, Láska jednej plavovlásky (pozn. red.: Lásky jedné plavovlásky), potom pochopíme, že za tento stav nemôžme my, môže za to minulé zriadenie,“ poznamenal poslanec Gabriel Borzy (SMK), šéf finančnej komisie zastupiteľstva. 
Podľa jeho slov návrh je prvým krokom k tomu, aby mohol byť znížený rodičovský príspevok, o ktorom poslanci búrlivo diskutovali na predošlom rokovaní zastupiteľstva.
„Už som sa zľakol, že prejdeš k Ferencovi Józskovi, že on za to môže, o čom tu teraz hlasujeme,“ ohradil sa proti slovám kolegu Borzyho poslanec Focko. „To, čo si povedal, to je vrcholná drzosť! Aspoň v mojich očiach.“
Do diskusie sa zapojili aj prítomní rodičia detí z uvedenej materskej školy, ktorí spochybňovali existenciu koncepcie. „Najprv nám bolo povedané, že rodičovské poplatky sa musia zvýšiť, aby sa nemuseli rušiť škôlky a teraz sa idú rušiť.“
Nepáčilo sa im tiež, že peniaze sa nájdu, ale na rekonštrukciu inej materskej školy. Za „luxus“ považujú materské školy na námestí „jednu na druhej“, no teraz už ani jednu na Podrákoši. Spochybňovali aj vyčíslené náklady. 
„Teraz je prvý, čo je tam málo detí, no boli roky, keď sme nemohli deti prijať, rodičia z nášho sídliska ich museli dať do iných škôlok,“ uviedla jedna z diskutujúcich. „V ruke mám papiere o deťoch, ktoré by tam rodičia chceli dať, tých 40 detí by tam bolo a nie z dedín, ale zo sídliska.“ 
Za predložený návrh hlasovali 12-ti poslanci – Bischof, Borzy, Džačár, Kemény, Kossuth, Kuhn, Laco, Lach, Marko, Motyka, Pollák a Szabadosová. Proti boli piati – Beke, Focko, Kovács, Kováč a Ocelník.
Mesto usporí už v tomto roku vyše 11 tisíc eur
Vedúcej odboru školstva Jane Mičudovej sme adresovali otázku, či by mohla uviesť, akú sumu nákladov a za čo konkrétne mesto usporí týmto rozhodnutím mesačne, prípadne ročne.
Zaujímalo nás tiež, či mesto pristúpi k rekonštrukcii MŠ na Vajanského ulici, ktorú odporučila Obecná školská rada a ako to zaťaží mestský rozpočet.
Ako dnes pre infoRoznava.sk uviedla Jana Mičudová, zrušenie MŠ na Ulici kozmonautov plánujú k 31. júlu, resp. 31. augustu t. r., záleží to od termínu, kedy dostanú rozhodnutie o vyradení MŠ zo siete škôl a školských zariadení od Ministerstva školstva SR.
„Predpokladaná úspora do konca roka 2014 (mesiace september až december 2014) by mala byť na prevádzkových nákladoch cca 5 600 eur a na osobných a mzdových nákladoch asi 6 200 eur,“ spresnila.
Mzdové úspory dosiahnu napriek presunu pracovníkov zrušenej materskej školy na zostávajúce, pretože upratovačka nastúpi na miesto upratovačky, ktorá ide do dôchodku, a to isté platí aj v prípade údržbára.
Pokiaľ ide o rok 2015, úsporu budú vedieť vyčísliť až po 1. januári, kedy sa pripravuje zákon o financovaní škôl a školských zariadení z dielne ministerstva školstva a ministerstva financií.
Na margo odporúčania Obecnej školskej rady ohľadne rekonštrukcie MŠ Vajanského podotkla, že ide o využitie eurofondov tak, ako to bolo v prípade základných škôl. „Teda sledovanie výziev MŠVVaŠ SR, zameraných na tento účel. Rekonštrukciu tejto materskej školy bude možné zrealizovať len v prípade, ak budú takéto výzvy vypísané.“  
Dokument – Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie MŠ Kozmonautov
Odkaz: Zvukový záznam z rokovania bod č. 16 od 16:44:21
Foto & Video: infoRoznava.sk / Michal Valaštek

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery