Prvé výsledky boli už o 22:30

Voľby 2013Štatistický úrad (ŠÚ) SR bol pripravený na spracovanie hlasovania v krajských voľbách. Prvé výsledky zverejnil na webstránke http://portal.statistics.sk už pol hodinu po skončení hlasovania.
O 19:00 boli všetci pracovníci odborných sumarizačných útvarov ŠÚ SR na svojich pracoviskách, aby sa o 22:00 mohlo začať sčítanie výsledkov.
Výsledky sa nebudú zverejňovať po jednotlivých okrskoch. Zverejňovanie priebežných výsledkov hlasovania o predsedoch a poslancoch ôsmich krajov bude podľa predsedníčky ŠÚ SR v línii – Slovensko, kraje a jednotlivé volebné obvody.
“Čo sa týka predsedov, tí budú v jednom zozname v rámci celého Slovenska. Čo sa týka poslancov, vzhľadom na ich množstvo, každý, kto bude mať záujem o to, ako ten poslanec, ktorému dal hlas stojí, alebo ako stoja poslanci v jeho kraji, tak si musí rozklikať kraj a ak by mal záujem o volebný obvod, tak sa musí pozrieť ako vyzerá volebný obvod, ktorý ho zaujíma,“ opísala prezentáciu výsledkov hlasovania na internete Ľudmila Benkovičová.
Upozornila, že až po tom, čo ÚVK uzná výsledky za právoplatné a oficiálne, štatistický úrad spraví tzv. definitívnu prezentáciu. V tej sa budú dať hľadať výsledky hlasovania až po jednotlivé okrsky.
Očakáva sa, že ÚVK zverejní oficiálne výsledky krajských volieb v nedeľu doobeda. “Keby som vychádzala zo skúseností, ktoré som mala spred štyroch rokov, tak by som povedala, že niekedy doobeda v nedeľu by sme mali mať už potvrdené výsledky od Ústrednej volebnej komisie,“ dodala pre médiá predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová a upozornila, že to závisí od toho, či sa nevyskytnú nejaké mimoriadne komplikácie.
Foto: infoRoznava.sk / Sumarizačný útvar ŠÚ SR pre Volebný obvod Rožňava sídli v budove gymnázia.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery