Protipožiarne kontroly pokračujú

Dobrovoľný mestský hasičský zbor v Dobšinej každoročne v spolupráci s technikom požiarnej ochrany vykonáva na území mesta preventívne protipožiarne kontroly. Ich činnosť je neodmysliteľná hlavne v oblasti prevencie, ale aj ochrany majetku, pred možným rizikom vzniku potencionálnych požiarov.
Tento rok si svoju úlohu členovia mestského hasičského zboru zopakujú. Ako nám povedal veliteľ dobrovoľných hasičov Ivan Garan, preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané v čase od 1. októbra do 18. decembra  2011 a dovedna bolo skontrolovaných 149 objektov. „Nedostatky sme zistili v deviatich z nich,“ konkretizoval  ich činnosť za minulé obdobie.
Mestský úrad  v Dobšinej nám poskytol stanovisko, v ktorom sa uvádza, že „kontroly v meste sa vykonávajú podľa vopred stanoveného ročného plánu. „Tento plán je možné v odôvodnených prípadoch doplniť. Lehota na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte.“  V kalendárnom roku 2012 je plánovaná kontrola až v 165-ich nehnuteľnostiach.
Primátor mesta Karol Horník (Smer-SD) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra minulého roka poveril vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol technika požiarnej ochrany Věru Krížovú a členov Mestského hasičského zboru, ktorí absolvovali zodpovedajúce školenie na výkon kontrol. Tohto roku sa kontroly budú vykonávať  v meste Dobšiná v súpisných číslach od čísla 970 až po 1194 a v cigánskej osade od čísla 143 po číslo domu 165.
Foto: infoRoznava.sk/Dobšiná

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli