Pripomenuli si protihabsburské povstanie

Základná organizácia Csemadoku v Krásnohorskom Podhradí zorganizovala v nedeľu 13. marca malú spomienkovú slávnosť na počesť 163. výročia vypuknutia revolúcie v Uhorsku v rokoch 1848/49.
Tak ako po iné roky, slávnosť začala v krypte hradu Krásna Hôrka, kde si všetci zúčastnení spomenuli na život a zásluhy grófa Júliusa Andrássyho, vyzdvihnúc pri tom práve jeho úlohu v revolúcii.
Po uložení vencov pri pomníku prvého ministerského predsedu Uhorska v dualistickej monarchii (pozn. red.: Rakúske cisárstvo sa v r. 1868 zmenilo na Rakúsko-Uhorsko) sa slávnosť presunula na miestny cintorín. Účastíci spomienky položili vence aj k pomníku Istvána Hokkyho – vtedajšieho rožňavského presbytera a Lajosa Erőssa, majora maďarskej kráľovskej domobrany.
Slávnosť sa skončila v miestnom kultúrnom dome, kde po úvodnom slove Petra Prékopa (predseda miestneho klubu SMK)  vystúpili deti s krátkym kultúrnym programom (Baffy Anna, Szolga Eszter, Vasik Boglárka), ale aj dospelí (Ulbrik Noémi, Dobos Magda, mužský spevácky zbor). Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Peter Bollo (MostHíd).
Foto: Ivett Prékop, Kmotrík Péter

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli