Múzejníci hľadajú sponzorov

Ako sme vás už informovali, SNM – Múzeum Betliar začalo v apríli  2010 rekonštrukciu najstaršej a jednej z najobľúbenejších častí hradu Krásna Hôrka – Gotického paláca.
Rozsiahly priestor s expozíciou výzbroje a výstroja prešiel veľkými úpravami, ktoré boli financované z prostriedkov prioritného projektu a z vlastných zdrojov múzea.
V Gotickom paláci boli opravené a doplnené drevené trámy, položená nová drevená podlaha so schodiskom, urobená nová elektroinštalácia, elektronický zabezpečovací systém, protipožiarna ochrana, opravená strecha a vlhké murivo, osadené nové zábradlie, všetky zbierkové predmety z kovu boli zakonzervované alebo zreštaurované.
V marci a apríli 2011 budú prebiehať posledné úpravy interiéru, ku ktorým patrí aj osadenie nových moderných bezpečnostných prachotesných vitrín a výstavných panelov.
Na kompletné ukončenie expozície potrebuje múzeum finančne pokryť výrobu posledných dvoch vitrín a zabezpečiť reštaurovanie štyroch veľkorozmerných olejomalieb. Obracajú  sa preto s prosbou na verejnosť  o finančný dar múzeu, ktorý by im umožnil projekt plnohodnotne ukončiť. Pomôže im akákoľvek suma, ktorú  môžete darovať prostredníctvom darovacej zmluvy (dostupná v elektronickej forme na vyžiadanie).
Ide o rekonštrukciu a reinštaláciu stálej expozície na hrade Krásna Hôrka, ktorá bude slávnostne otvorená 30. apríla 2011 a je celoročne prístupná verejnosti. Finančný dar bude využitý výlučne na zakúpenie inštalačných bezpečnostných vitrín na poschodie Gotického paláca.
SNM – Múzeum Betliar umiestni logo firmy/meno podnikateľa – živnostníka spolu s logami ďalších darcov na viditeľnom mieste v expozícii Gotického paláca na hrade Krásna Hôrka a na vitríne, na ktorú bol finančný dar použitý.
V prípade, že vám viac vyhovuje vložiť/poslať peniaze priamo na účet, môžete tak urobiť na účet občianskeho združenia KUFOR (Kultúrne fórum), ktoré následne zozbierané peniaze v plnej výške daruje formou zmluvy samotnému múzeu. Číslo účtu  KUFOR je 2853433851/0200, ako účel platby je potrebné uviesť „gotický palác“.
Bližšie informácie: Mgr. Lenka Bischof, PhD. – autorka projektu +421(0)905 845 786, +421(0)918 728 390, Oddelenie histórie, výstavnej činnosti a propagácie, lenka.bischof@snm.sk
Súvisiace články:
Novú expozíciu otvoria v apríli

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli