Pripomenú si Júliusa Andrássyho

Bez názvuSlovenské národné múzeum-Múzeum Betliar pozýva na prednášku „Gróf Július Andrássy a jeho zahraničná politika“.
Prednáška sa uskutoční dňa 6. septembra (v piatok) o 17.00 hod. v rámci 5. ročníka podujatia Jeseň v historickej knižnici kaštieľa Betliar a pri príležitosti 190. výročia narodenia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov betliarskej vetvy rodu.
Kým téme osobného života a zberateľstva grófa Júliusa Andrássyho sme sa na pôde múzea venovali v predchádzajúcom cykle Stretnutia s históriou, prednáška, na ktorú pozývame teraz, si kladie za cieľ priblížiť záujemcom o históriu najvýznamnejšie medzníky v oblasti zahraničnej politiky v rokoch 1867 až 1879,“ informovala Silvia Lörinčíková zo SNM Betliar.
Ich snahou je prezentovať profil človeka, ktorý sa v oblasti domácej politiky angažoval ako mladý, 25-ročný župan Zemplínskej stolice. Výsledky svojej dlhoročnej bádateľskej činnosti a rigoróznej práce priblíži Andrea Predajňová.
Hovoriť bude o jeho politickej kariére povstalca – emigranta, neskôr aj jedného z hlavných aktérov rakúskouhorského vyrovnania a predsedu prvej dualistickej rakúsko-uhorskej vlády. Uvedie jeho neskoršie aktivity, vyplývajúce z pozície ministra zahraničných vecí Rakúska-Uhorska.
Pripomenie tiež vplyv Spolku troch cisárov na ďalšie smerovanie európskych dejín, udalosť Berlínskeho kongresu, okolnosti založenia Dvojspolku a napokon jeho abdikáciu z funkcie ministra zahraničných vecí.
Ilustračné foto: SNM

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery