Primátor ešte nevie, či bude hlasovať v referende

Už o necelé dva týždne sa uskutoční referendum s tromi otázkami o rodine, ktorého iniciátorom je Aliancia za rodinu. Na jeho platnosť bude potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
Zisťovali sme u verejne aktívnych ľudí v Rožňave, či sa ho zúčastnia  a ak áno, resp. nie, prečo? V pripojenej ankete sa môžete vyjadriť aj vy.
Odpovede Júliusa Barcziho, Richarda Szöllösa, Radoslava Kovácsa a Heleny Novotnej si môžete prečítať kliknutím sem. Teraz prinášame odpovede ďalších respondentov.
„Neviem a nie som ešte úplne rozhodnutý, či sa referenda zúčastním, ale myslím si, že tieto veci by sa mali riešiť celkom iným spôsobom a nie referendom, kde nám unikajú peniaze, ktorými by sa možno vyriešili mnohé dôležitejšie problémy,“ reagoval na našu otázku primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most).
Ladislav Majernyík, učiteľ základnej školy, známy najmä ako bubeník skupiny Renaissense, sa priznal, že sa doteraz problematike referenda nestihol venovať. „Ešte som sa nerozhodol, či pôjdem hlasovať alebo nie. Ja by som si vedel predstaviť v referende dôležitejšie otázky z rôznych oblastí, ktoré by sa na Slovensku mohli riešiť.“
Ako dodal, nechce tým dehonestovať problematiku rodiny a jej postavenie v spoločnosti. „Ale neviem, či práve referendum je tá správna cesta,“ pokračoval. V každom prípade, či už človek pôjde hlasovať „pre“ alebo „proti“, alebo nepôjde vôbec, vyjadrí podľa neho svoj názor na spomínanú tému.
Či sa referenda zúčastní, nie je ešte rozhodnutá ani Tatiana Bareán Žolnová z Materského centra Meduška. „Zúčastniť sa ho pre mňa neznamená odpovedať trikrát rovnako – áno alebo nie,“ uviedla. Podľa nej sa účasť na referende zjavne chápe len ako snaha upierať homosexuálnym menšinám ich práva.
„Je tam však aj tretia otázka, týkajúca sa sexuálnej výchovy v školách. Sexuálna výchova podľa mňa do škôl nepatrí. Ak už vraj rodičia nie sú schopní „sexuálne vychovať“ svoje dieťa, sú vari učitelia v tomto smere z iného vreca? Chceme nasilu vtláčať „správny“ pohľad na inakosť bez toho, aby sme šli príkladom? Prečo chce mať štát vládu aj nad týmito vecami? „ – pýta sa.
Ako rodiča, ktorý vo výchove presadzuje princíp otvorenosti a pravdivosti, ju tento prístup uráža. „Ak sa pre účasť na referende rozhodnem, toto bude mať v rozhodovaní váhu,“ dodala na záver.
„Rod, národ, rodina. To sú najzákladnejšie hodnoty nášho štátu,“ zdôraznila Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave.
Zachovanie ľudského rodu je podľa nej nevyhnutnou podmienkou existencie a prežitia každého národa, zvlášť v obdobiach ohrozenia mieru, morálneho úpadku spoločnosti, potlačovania významu tisícročiami preverených ľudských hodnôt a zmyslu ľudského života.
„Podporujem referendum o ochrane rodiny,“ uviedla a doplnila citát z diela Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti: „Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať a dospievať k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac približovať k ideálu ľudského života.“
„Pamätám sa na jedno zbytočné referendum, ktoré inicioval blahej pamäti Janko Ľupták. Vtedy vlastne naštartoval názor, že referendum u nás je úplne zbytočné míňanie peňazí, ktoré by sa, a ako, zišli v školstve, zdravotníctve, či kultúre,“ reagovala na našu Edita Kušnierová, historička umenia.
„Keďže to najdôležitejšie referendum, ktoré u nás malo byť, referendum o rozdelení republiky, nebolo, aj to len znovu potvrdilo, že je to pre našinca len taká drahá kratochvíľa. Nemienim sa na takejto zábavke zúčastniť,“ pokračovala.
Podľa nej súčasnú hlbokú krízu rodiny ako takej, a to vlastne na celej zemeguli, jedno referendum nevyrieši.
„V tejto súvislosti sa ale skutočne čudujem osobám rovnakého pohlavia, ktoré plánujú žiť spolu, načo k tomu potrebujú manželstvo. Predsa stačí úplne notárom potvrdená zmluva o spoločnom hospodárení a dedení nadobudnutého majetku – a je to právne ošetrené v prípade úmrtia jedného z dvojice aj bez manželstva,“ dodala na záver.
Z 11-tich oslovených nám svoje odpovede nedoručili poslanec MZ Rožňava Ivan Kuhn (OKS), analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, a Róbert Kobezda, herec Mestského divadla Actores.
[yop_poll id=“15″]
Dokument – Okrsky na konanie referenda a hlasovacie miestnosti v Rožňave
Súvisiace články: Pýtali sme sa, čo si myslia o referende (Anketa)
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk / Primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most)  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli