Primátor Burdiga napísal poslancovi Ocelníkovi

Na oficiálnej stránke mesta Rožňava zverejnili minulý týždeň Otvorený list primátora Pavla Burdigu (Most-Híd), adresovaný poslancovi MZ Rožňava Romanovi Ocelníkovi (nez.).
„Skúsený politik, ktorým nepochybne ste aj Vy, pán poslanec, sa naučí premýšľať v rôznych časových horizontoch. Naučí sa rozlišovať, kedy je správny čas otvoriť nové alebo aj staršie témy, či dokonca tí najviac skúsení vedia, kedy nie je vhodné návrh predložiť,“ apeluje v úvode listu Burdiga.
Vzájomná polemika samosprávnych funkcionárov sa týka Ocelníkovho návrhu, ktorým chcel dosiahnuť možnosť parkovania motocyklov v časti pešej zóny na severnej strane rožňavského Námestia baníkov.
„Ako politik pôsobiaci v komunálnej politike ale tiež určite viete, že v našich zemepisných šírkach sa o veciach verejných rozhoduje hlasovaním, z ktorého vzíde rozhodnutie väčšiny,“ pripomína Burdiga hlasovanie mestského zastupiteľstva zo septembra 2013, ktorým bol návrh zamietnutý.
„Jeho schválenie nebolo podporené nielen poslancami zastupiteľstva, ale dokonca ani odborníkmi, pôsobiacimi v Komisii ochrany verejného poriadku a v Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP a MK,“ zdôraznil Burdiga.
„Preto by som Vás v tejto súvislosti rád požiadal o také informovanie voličov, ktoré obsahuje všetky detaily konkrétnych rozhodnutí, nie len tých, ktoré vyhovujú Vám,“ pokračoval primátor.
V otvorenom liste primátor tiež pripomenul ďalší Ocelníkov poslanecký návrh, týkajúci sa Železničnej ulice, zaradenej do plánu opráv.
Podľa primátora sú zo strany prevádzkovateľa vodovodnej siete na tejto ulici problémy, ktorých riešenie zatiaľ nebolo ukončené. Argumentuje tým, že keby malo mesto voľné finančné prostriedky a investovalo by ich teraz do opravy, nová cesta by musela byť časom znovu rozbitá.
„To sú však súvislosti, ktoré vidím ja a pracovníci mesta, s ktorými úzko spolupracujem. Vidíte to v súvislostiach aj Vy, pán poslanec?“, spýtal sa verejne Ocelníka.

„Zároveň mi dovoľte ospravedlniť sa Vám za to, že som ako primátor nášho mesta dovolil, aby do Vášho života zavítal smútok ako ste sa zdôverili vo Vašom článku s názvom Prebudenie,” napísal so zjavnou nadsázkou primátor.
Ako ďalej uviedol, v Rožňave sú ulice, ktoré sa po búrkach upratujú prioritne.
“Ak ste na mieste nevideli koordinátorku menších obecných služieb, bolo to preto, lebo koordinátori majú v takýchto situáciách pridelených niekoľko skupín pracovníkov a ako isto uznáte, koordinátor nemôže byť na viacerých miestach naraz, musí sa teda presúvať medzi jednotlivými skupinami.”
Ocelníka pozval na stretnutie s koordinátormi menších obecných služieb, aby mu vysvetlili “systém práce” a tiež financovanie a odmeňovanie týchto prác. “Na oplátku by ste mohli koordinátorom i mne prezentovať Vaše riešenie, ako sa dá prostredníctvom štyroch pracovníkov rýchlo a kvalitne upraviť plocha za kúpaliskom.”
Podotkol, že Ocelník na takéto stretnutie už pozvaný bol, no ani raz neprišiel.
“Vážim si prácu každého jedného poslanca rožňavského mestského zastupiteľstva. Otvorene Vás ale žiadam, aby ste sa na problémy skúsili pozerať v súvislostiach, aby ste skúsili vystupovať tak, aby ste neprávom neobviňovali zamestnancov úradu, členov komisií či samotných poslancov z toho, že Vám chcú všemožnými spôsobmi škodiť,” napísal na záver Burdiga.

Ocelník: Gradácia arogancie zo strany primátora? 

Ocelník na svojej stránke pripomína, že na rokovaní mestského zastupiteľstva 23. júla aj napriek jeho naliehaniu opäť nebol zaradený jeho poslanecký návrh.  
„Pripadá mi, ako by sa primátor Pavol Burdiga pohrával s mojim poslaneckým právom a zrejme bude na mieste preskúmať, či vedome – nevedome neporušuje zákon, resp. nezneužíva svoje postavenie. Alebo je to len gradácia arogancie zo strany primátora?“
DSCF9331

Na inom mieste zas píše: „Natíska sa otázka, na čo služi stránka mesta? Aby informovala obyvateľov mesta, alebo aby si tam primátor Burdiga riešil skrytú predvolebnú kampaň v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách?“

V roku 2012 obaja kandidovali na post primátora, pričom z pätice kandidátov vyhral Burdiga so ziskom 1398 hlasov, zatiaľ čo Ocelník skončil posledný z iba 143 hlasmi. V reakcii na toto fiasko ohlasoval odchod zo samosprávy, poslancom je však dodnes.

Schuller: Je to ako v Kocúrkove

„Otvorený list primátora Burdigu k poslancovi Romanovi Ocelníkovi je veľmi adresný a vystihuje nekompetentný prístup poslanca Ocelníka k riešeniu vecí verejných v našom meste,“ napísal v diskusnom fóre na stránke mesta Ernest Schuller, bývalý náčelník Mestskej polície.
Za všetko hovorí podľa neho aj poslancova unáhlená reakcia z 30. júla v príspevku na jeho stránke, kde kritizuje primátora za to, že mesto neoznámilo kosenie na sídlisku Vargovo Pole a tým majiteľovi osobného motorového vozidla RV 383 BG spôsobilo zašpinenie auta pokosenou trávou.
„Pán poslanec Ocelník sa ale znovu dopustil toho, čo mu primátor Burdiga vyčíta, t.j. že nevidel vec v súvislostiach. Z fotodokumentácie v príspevku je totiž úplne jasné, že predmetné vozidlo parkovalo na trávniku a tak bránilo koscom v riadnom výkone ich práce,“ uviedol.
Okrem toho je to podľa neho aj priestupok proti platnému VZN mesta, o čom by mal poslanec vedieť a má aj povinnosť to pranierovať, ale on naopak obviňuje mesto.
„Je to ako v Kocúrkove, že pán poslanec?“ píše na záver svojho diskusného príspevku Ernest Schuller.
Foto: Archív infoRoznava.sk

Dokument – Otvorený list primátora mesta

Vážený pán poslanec,
ako volený predstaviteľ samosprávy som veľmi rád, že som vo Vás našiel partnera, ktorý má na veci verejné porovnateľný náhľad, aký mám aj ja. Naša spolupráca bola vždy na vysokej úrovni a myslím si, že spoločné riešenie problémov obyvateľov Rožňavy aj mesta samotného prinášalo svoje ovocie.
Ako to už v politike býva, voliči politických strán či konkrétnych politikov majú rôznorodé problémy, radi by v meste menili k lepšiemu iné veci ako tí druhí, no a  ďalšie veci pre ich nie sú veľmi podstatné.
Skúsený politik, ktorým nepochybne ste aj Vy, pán poslanec, sa naučí premýšľať v rôznych časových horizontoch. Naučí sa rozlišovať, kedy je správny čas otvoriť nové alebo aj staršie témy, či dokonca tí najviac skúsení vedia, kedy nie je vhodné návrh predložiť.
Pre Vás, vážený pán poslanec, je akiste dôležitý a ja plne v tomto s Vami súhlasím názor vašich voličov, ktorí si nevedia predstaviť život bez svojej najväčšej záľuby – rýchlych dvojkolesových tátošov. Právo predložiť poslanecký návrh napríklad aj k rozšíreniu parkovacích plôch pre stroje týchto nadšencov, Vám takisto nikto neberie. Ako politik pôsobiaci v komunálnej politike ale tiež určite viete, že v našich zemepisných šírkach sa o veciach verejných rozhoduje hlasovaním, z ktorého vzíde rozhodnutie väčšiny.
Nebolo tomu inak ani v prípade poslaneckého návrhu na vytvorenie parkovacích plôch na okrajoch severnej časti Námestia baníkov v Rožňave z Vašej dielne, o ktorom Mestské zastupiteľstvo v Rožňave rozhodovalo 26. septembra 2013, a ktorý napokon nebol schválený. Jeho schválenie nebolo podporené nielen poslancami zastupiteľstva, ale dokonca ani odborníkmi pôsobiacimi v Komisii ochrany verejného poriadku a Komisii výstavby, územného plánovania, ŽP a MK.
V tejto súvislosti ma však prekvapuje ešte jedna vec. Ako skúsený politik informujete na webových stránkach, ktoré vlastníte o vašich poslaneckých návrhoch – o tom, čo je ich obsahom a čo sa s nimi v priebehu legislatívneho procesu deje. Je to Vaše právo a robí to množstvo politikov, napokon svojich voličov o svojich aktivitách takto informujem aj ja sám. Ak však poviete, že Váš návrh nebol do programu zaradený, bolo by vhodné voličom vysvetliť aj dôvody, prečo sa tak stalo.
V tomto konkrétnom prípade by som možno spomenul uznesenie Komisie výstavby, územného plánovania, ŽP a MK č. 13b-IX/2013 zo dňa 10. 9. 2013 a uznesenie MZ U219, ktoré Váš návrh zamietli. Preto by som Vás v tejto súvislosti rád požiadal o také informovanie voličov, ktoré obsahuje všetky detaily konkrétnych rozhodnutí, nie len tých, ktoré vyhovujú Vám.
Váš ďalší poslanecký návrh sa týka Železničnej ulice v Rožňave, ktorá je zaradená do plánu opráv, ale zatiaľ nedošlo k realizácii tohto zámeru. Žiaľ ako isto viete, finančná situácia mesta nie je veľmi ružová, ale musím zdôrazniť, že v uplynulom období sa jeho finančná disciplína zlepšila a podarilo sa tiež znížiť zadlženosť Rožňavy.
Úprimne povedané každý z nás a ja najviac by som bol rád, keby všetky ulice v meste aj tie malé bočné boli v dobrom stave, pretože obyvatelia týchto ulíc sú takisto Rožňavčania. No žiaľ, nie je to možné. Chcem Vám tiež pripomenúť otázku sponzorov, ktorí by mohli aj v tomto prípade pomôcť. Veď za obdobie, ktoré som primátorom Rožňavy, sa v meste urobilo množstvo opráv.
Zo strany prevádzkovateľa vodovodnej siete sú na Železničnej ulici problémy, ktorých riešenie zatiaľ nebolo ukončené. Za situácie, keby malo mesto voľné finančné prostriedky a investovalo by ich do opravy komunikácie na tejto ulici, by dosiahnutý cieľ – nová cesta – musela byť časom znovu rozbitá, pretože by sa pristúpilo k rekonštrukcii vodovodnej siete. Investícia by tak vyšla nazmar, peniaze obyvateľov mesta by boli vyhodené von oknom. To sú však súvislosti, ktoré vidím ja a pracovníci mesta, s ktorými úzko spolupracujem. Vidíte to v súvislostiach aj Vy, pán poslanec?
„Na záver dôrazne žiadam, aby môj konkrétny návrh mesto, komisie a ani nikto iný neobmieňal, nedopĺňal ani nijako nepozmeňoval a k hlasovaniu bol predložený iba tento konkrétny návrh.“ – citujem zo záveru Vášho emailu, ktorý ste mi adresovali. Súčasťou každého materiálu predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva je aj originálna príloha od navrhovateľa, na základe ktorej bol materiál vypracovaný zamestnancom mesta.
Ak ste mali v minulosti pocit, že s Vašimi návrhmi sa pracovalo iným spôsobom, prečo ste nevystúpili na rokovaní zastupiteľstva, prečo ste neriešili problém hneď na mieste, prečo ste nedali pozmeňujúci návrh, ktorým by sa všetko dalo na pravú mieru? Prečo ste nevykonali nič priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva?
Záverom môjho otvoreného listu pre Vás si dovolím vyjadriť ešte niekoľko myšlienok. Na Vašej webovej stránke ste v jednom zo svojich posledných článkov  vyjadrili obdiv smerom k práci zamestnancov Mestského úradu aj samotných pracovníkov menších obecných služieb, za ich zmysluplnú prácu v prospech nášho mesta.
V mene všetkých týchto pracovníkov Vám ďakujem a som rád, že si všímate dianie v našom meste, kiežby tak robilo viac jeho obyvateľov. Zároveň mi dovoľte ospravedlniť sa Vám za to, že som ako primátor nášho mesta dovolil, aby do Vášho života zavítal smútok ako ste sa zdôverili vo Vašom článku s názvom „Prebudenie“.
Technické služby mesta Rožňava ale už v tom čase odpratávali podobné nánosy aj v iných častiach mesta postihnutých búrkou a v rýchlom časovom slede vyčistili aj ulice na Vašich fotografiách tak, aby v nijakom prípade nebránili bezpečnému prejazdu vozidiel, hlavne v noci, keď je na rožňavských cestách áut či iných dopravných prostriedkov skutočne neúrekom.
Dovoľte mi krátke vysvetlenie k Vašim poznámkam o už spomenutej práci, ktorú hodnotíte v článku „Prebudenie“.
V Rožňave máme ulice, ktoré sa po podobných búrkach upratujú prioritne. Pracovníci, ktorých ste mohli vidieť vo Vami spomínaný deň, upratovali chodníky pre obyvateľov mesta po búrke. Na určitých miestach ich pracovalo viac, aby sa práca urýchlila a mesto bolo čo najskôr upratané. Ak ste na mieste nevideli koordinátorku menších obecných služieb bolo to preto, lebo koordinátori majú v takýchto situáciách pridelených niekoľko skupín pracovníkov a ako isto uznáte, koordinátor nemôže byť na viacerých miestach naraz, musí sa teda presúvať medzi jednotlivými skupinami.
Zároveň Vás pozývam na stretnutie s koordinátormi menších obecných služieb, na ktorom by vám títo pracovníci podrobne vysvetlili celý systém práce menších obecných služieb aj to, ako sú tieto služby financované, kto je za čo zodpovedný a vôbec Vám umožnili pochopiť komplexne vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Na stretnutí by ste sa tiež dozvedeli, že pracovníci menších obecných služieb pracujú štyri hodiny denne a že ich hodinová mzda je 0,79 Eur za hodinu práce.
K počtu koordinátorov, ktorý sa Vám ak som správne pochopil zdá malý poviem len toľko, že budem rád, ak nájdete spôsob, akým zaplatiť viac koordinátorov samozrejme už z rozpočtu mesta, pretože aktivačná činnosť má svoje pravidlá, ale tie Vy istotne poznáte.
Na oplátku by ste mohli koordinátorom i mne prezentovať Vaše riešenie, ako sa dá prostredníctvom štyroch pracovníkov rýchlo a kvalitne upraviť plocha za kúpaliskom. Verím, že si na takéto stretnutie nájdete čas aj napriek tomu, že ste na podobné stretnutie už pozvaný boli, no Vaša pracovná vyťaženosť Vám nedovoľovala sa ho ani raz za Vaše funkčné obdobie zúčastniť.
Vážený pán poslanec,
vážim si prácu každého jedného poslanca Rožňavského mestského zastupiteľstva. Otvorene Vás ale žiadam, aby ste sa na problémy skúsili pozerať v súvislostiach, aby ste skúsili vystupovať tak, aby ste neprávom neobviňovali zamestnancov úradu, členov komisií či samotných poslancov z toho, že Vám chcú všemožnými spôsobmi škodiť.
S pozdravom
Pavol Burdiga primátor mesta
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

Zaradené pod:
× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery