Preverili dvojročnú verejnú súťaž

Na svojom štvrtkovom rokovaní sa budú poslanci MZ v Rožňave zaoberať aj dokumentom Kontrola priebehu verejného obstarávania pre stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave.
Kontrolu celého priebehu verejného obstarávania si vyžiadali poslanci uznesením na svojom júnovom zasadnutí. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta. uvádza v správe podrobný priebeh dvojročného „hľadania“ zhotoviteľa stavby.
Tú bude realizovať tak ako v minulosti pri oprave severnej časti námestia, rožňavská firma J. P. Stav. Tentokrát ako Združenie „IS – J.P. – STAV/ Rožňava“ s najnižšie ponúknutou cenou 899 722,86 €.
O priebehu prípravy a realizácie súťaže sme písali v článku Minúta ticha za námestie. Ako uvádza hlavná kontrolórka vo svojej aktuálnej správe, podľa dostupných informácií z Vestníka verejného obstarávania proces verejného obstarávania prebiehal nasledovne:
11. decembra 2009 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 10. júna 2010 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave: „Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 46 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Kontaktná osoba Ing. Petruchová – vedúca referátu regionálneho rozvoja.“
„Oslovila som Ing. Mihoka telefonicky aj mailom, aby sa vyjadril k dôvodu zrušenia verejného obstarávania. V telefonickom rozhovore uviedol, že dôvod je uvedený vo Vestníku, zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Bližšie dôvody neuviedol. Na mailovú žiadosť nereagoval,“ konštatuje v správe Balážová.
Ako sa tam ďalej uvádza, 13. augusta 2010 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – druh postupu: užšia súťaž na práce. Kontaktnou osobou bola Mária Kardošová, zamestnankyňa MsÚ.
16. marca 2011 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave: „Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 46 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.“
„Oslovila som Ing. Halgaša (Tender Profit – pozn. red.), aby sa vyjadril k dôvodu zrušenia verejného obstarávania,“píše v správe hlavná kontrolórka mesta. Ten podrobne vysvetlil formálne nedostatky verejného obstarávania, kvôli ktorým muselo byť opätovne zrušené. „Keď firma TENDER PROFIT s.r.o. zistila nesprávne zadanie podmienok, sama zrušila verejné obstarávanie z dôvodu, že sa zmenili okolnosti.“
24. marca 2011 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (tretie v poradí – pozn. red.): „Druh postupu: užšia súťaž na práce. Kontaktná osoba: Mária Kardošová, Ing. Ján Halgaš. Lehota na predkladanie ponúk bola do 14. 4. 2011 do 14.00 hod.“
Do určenej lehoty boli predložené ponuky ôsmich firiem: SKANSKA SK a.s., DOPRASTAV a.s., Chemkostav a. s., STABAG s.r.o., Skupina dodávateľov ETET (vedúci člen ERPOS, spol. s r. o., členovia: TuCon, a.s., Texo Partner a.s., EKO SVIP s.r.o.), Združenie EUROVIA (vedúci člen EUROVIA SK, a.s., člen EUROVIA CS a.s.), Združenie IS – J.P.Stav Rožňava (vedúci člen Inžinierske stavby a.s., člen J.P.Stav spol. s.r.o.) a Ing. František Jendroľ – STAVPOČ.
Komisia menovaná primátorom mesta v zložení Ľudovít Kossuth, Pavol Burdiga, Ing. Eva Petruchová, František Focko, Ing. Mária Dovalová a Ing. Ján Halgaš 21. apríla 2011 preskúmala doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a 6. júna 2011 vyhodnotila doručené ponuky.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky a ich návrh na plnenie kritérií:
1. Združenie IS – J.P. – STAV/ Rožňava, cena za zákazku vrátane DPH 899 722,86 €
2. STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava, cena za zákazku vrátane DPH 999 772,61 €
3. Skupina dodávateľov ETET, cena za zákazku vrátane DPH 1 095 633,06 €
4. Združenie EUROVIA, cena za zákazku vrátane DPH 1 196 441,68 €
5. SKANSKA SK a.s. Bratislava, cena za zákazku vrátane DPH 961 838,23 €
„Úspešným uchádzačom na základe splnenia kritéria najnižšej ceny sa stalo Združenie IS – J.P.Stav Rožňava s cenou 899 722,86 € s DPH,“ konštatuje v správe Balážová.
Firma TENDER PROFIT s.r.o. vykonala verejné obstarávanie v mene mesta Rožňava aj na poskytnutie služby Stavebný dozor na stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave.
K predloženiu cenovej ponuky boli oslovení:
a/ Ľudovít Kossuth – KK STAVING s.r.o. Nadabula č. 122 Rožňava – ponúknutá cena 24 900 € s DPH
b/ Ing. Igor Kokavec Dúbravská cesta 38 Veľký Krtíš – nedoručil cenovú ponuku
c/ Ing. Ladislav Hladovec Nová 140 Veľké Teriakovce – ponúknutá cena 25 200 € s DPH
Mandátna zmluva s firmou Ľudovít Kossuth (poslanec MZ a pracovník TS mesta Rožňava – pozn. red.) – KK STAVING s.r.o. bola podpísaná 10. mája 2010.
„Keď sa robila severná časť námestia, naša firma Marko s. r. o. bola oslovená a robili sme stavebný dozor za 26 tisíc slovenských korún, t. j. za cca 860 eur,“ uviedol na júnovom rokovaní zastupiteľstva poslanec Peter Marko, predseda komisie výstavby.
Kompletný materiál si môžete prečítať kliknutím sem
Foto: Archív InfoRoznava.sk
Súvisiace články:
Minúta ticha za námestie
Muzikant opravuje mestu chodníky

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery