Prejednajú čerpanie rozpočtu a jarmok

Pondelok je už tradične dňom, na ktorý sa v Štítniku zvolávajú zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Inak tomu nebude ani 6. júna. Na tento dátum totiž zvolal starosta obce Miloš Gallo-Barnák (SDKÚ-DS, SaS) ďalšie zasadnutie štítnických poslancov.
Po dvojmesačnej odmlke sa poslanci zídu v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod. Tentoraz budú na programe dva hlavné body – organizácia Štítnického jarmoku a čerpanie rozpočtu za prvý štvrťrok 2011.
Fakty o príjmoch a výdavkoch rozpočtu v prvom štvrťroku 2011 si prečítajte kliknutím sem.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva je navrhnutý takto:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácia starostu o činnosti obce od posledného OZ
5. Predloženie čerpania príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2011
6. Prejednanie organizácie Štítnického jarmoku dňa 24.06.2011
7. Diskusia – rôzne
8. Prijatie schválených uznesení
9. Záver
Odkaz: Webstránka obce Štítnik

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery