Predajú platené parkovisko

DSCF7245Poslanci rožňavskej samosprávy na svojom zasadnutí 4. decembra rokovali aj o predaji parkoviska pred Turistickou ubytovňou.
O predaj pozemku s výmerou 1 409 m2 požiadal začiatkom novembra Levente Rémiás, ktorý ubytovňu odkúpil od mesta. V obchodnom registri figuruje ako vlastník a konateľ firmy Black Diamonds, založenej v minulom roku.
V dôvodovej správe k tomuto bodu bol navrhnutý predaj formou obchodnej verejne súťaže s tým, že pri predaji pozemku bude zriadené vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu a právo státia motorových vozidiel v prospech všetkých vlastníkov okolitých nehnuteľností (vlastník budovy VÚB, ubytovne a bývalého Domu služieb).
Hodnota pozemku bola podľa znaleckého posudku vyčíslená na sumu 51 100 eur.
„Myslím si, že parkovisko by malo ostať mestské. Je to jeden z pozemkov, kde môže mať mesto príjem z výberu parkovného,“ oponoval odporúčaniam stavebnej a finančnej komisie poslanec Ivan Kuhn (OKS).
„Keď už niekto kúpil Turistickú ubytovňu, nech tam môže mať aj parkovisko, to je logické,“ oponoval mu Peter Marko (OKS).
Do diskusie sa zapojil aj posledný z trojice poslancov OKS Matúš Bischof. „Čudujem sa, že tak ľahkovážne, bez diskusie a akéhokoľvek povšimnutia sa zbavujeme lukratívnej časti mesta.“
Prekvapením pre väčšinu poslancov bolo, keď na otázku Ivana Kuhna riaditeľ Technických služieb mesta Ivan Demény potvrdil, že ide o spoplatnené parkovisko.
„Mali by sme riešiť to, prečo sa tam parkovné nevyberá, nie zbavovať sa lukratívneho majetku v centre mesta,“ zdôraznil Kuhn.
Na margo polemiky medzi riaditeľom Deménym a niektorými poslancami, sprevádzajúcej Kuhnovo vystúpenie, poslanec Bischof poznamenal, že občania práve mali možnosť vidieť, „ako sa tu hospodári“.
Poslanec Peter Džačár (nez.) Kuhnovi pripomenul, že budova ubytovne už nepatrí mestu. „Nechceli sme sa zbaviť parkoviska, aby sme mohli dotiahnuť ľudí do našej ubytovne, lenže ubytovňu už nemáme, to je ten rozdiel.“
„Keď už nemáme budovu, tak máme všetky naše pozemky v okolí predať?“ reagoval Kuhn. Poslanci neprijali jeho návrh nepredať pozemok s parkoviskom, za boli len 3 poslanci, proti 4 a zdržali sa 5-ti poslanci.
Naopak, v pomere 7 hlasov za (Beke, Džačár, Focko, Laco, Lach, Marko, Pollák), 4 proti (Bischof, Kemény, Kovács, Kuhn) a 1 sa zdržal (Kossuth) schválili predložený návrh verejnej obchodnej súťaže. Poslanci Bolaček, Borzy, Kováč a Ocelník neboli prítomní.
Dokument – Predaj pozemku mesta, parkovisko pred Turistickou ubytovňou
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery