Pred kopec hliny osadili značky

ROŽŇAVA –  Ako sme už informovali, mesto Rožňava zrealizovalo opravu cesty medzi garážami na Komenského ulici. Dodávateľom opravy 96 metrov dlhej cesty za 38 230 eur boli Inžinierske stavby Košice.
Rekonštrukcia bola schválená potom, čo bola mestu doručená petícia občanov, žiadajúcich jej opravu a trvala od 7. mája do 27. júla. „V nasledujúcich dňoch bude stavba odovzdaná investorovi, ktorým je mesto Rožňava. Bodku za touto investičnou akciou dá záverečná kolaudácia,“ píše sa v ozname na stránke mesta z 29. júla.
V minulých dňoch boli z oboch strán pri vstupe na komunikáciu medzi garážami osadené dopravné značky, upravujúce pohyb motorových vozidiel okolo kopca hliny, ktorý tam naďalej vytŕča do polovice cesty, obložený panelmi.
Ako vysvetlila Erika Szabadosová, bývalá poslankyňa zastupiteľstva, z firmy ER-Staving, ktorá stavbu dozorovala, v časti komunikácie, pred garážou a ďalej pod kopou hliny, ktorá je súčasťou svahu a vedie až pod Jasnú ulicu, sa nachádzajú štyri telekomunikačné vedenia spoločnosti T -Com. Ich prekládka by podľa ocenenia stála asi 5 tisíc eur.
V utorok sme zaslali hovorcovi mesta Petrovi Gallovi požiadavku, či by nám mohol zaslať kolaudačné rozhodnutie k oprave tejto prístupovej cesty, alebo aspoň potvrdiť, kedy bolo vydané, keďže komunikácia sa už užíva. Zároveň sme sa spýtali, keďže tam boli osadené dopravné značky, kedy mesto plánuje dokončiť túto opravu – odstrániť kopec hliny, zasahujúci do polovice cesty, a či už bola voči niekomu na úrade vyvodená osobná zodpovednosť za zjavné zanedbanie prípravy a organizácie tejto opravy.
Náš email sme zaslali v kópii aj zastupujúcemu primátorovi mesta Pavlovi Burdigovi (Most-Hid, prednostke úradu Darine Repaskej a vedúcemu stavebného odboru Ferencovi Porubánovi. Do zverejnenia tohto článku nám však neprišla žiadna odpoveď.
Foto & Video: infoRoznava.sk
Súvisiace články: Ďalší rožňavský unikát?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery