Poslanci Smeru a SMK zutekali

Štvrtkové zastupiteľstvo sa od začiatku nieslo, podobne ako januárové, v napätej atmosfére.
Rozhádaní poslanci sa nedostali ďalej, než po druhý bod horkoťažko schváleného programu. V úvode navrhol Ondrej Bolaček (NEKA), aby sa pred návrhom rozpočtu rokovalo najprv o predaji podielu mesta v spoločnosti TEKO-R a budovy bývalého ONV.
Poslanec Arpád Kavečanky (Smer-SD) naopak navrhol rokovanie poslancov prerušiť, poslanec Arpád Laco (SMK) navrhoval riešiť spornú situáciu prestávkou v rokovaní. Svoj návrh poslanec Kavečanky nakoniec stiahol, návrh poslanca Laca na prestávku v rokovaní neprešiel.  
Po slovných naťahovačkách tento nový bod programu nakoniec prešiel, čo však znamenalo, že v zápätí, ako prišiel na program hneď po krátkej správe o plnení uznesení zastupiteľstva, sa väčšina poslancov za stranu Smer-SD a SMK zdvihla a opustila rokovaciu miestnosť.
Tým sa stalo zastupiteľstvo uznášania neschopné a tak musel viditeľne rozladený primátor mesta rokovanie prerušiť.   
Zrejme šlo o vôbec prvý prípad obštrukcie, čo je inak celkom legitímny, aj keď výnimočný spôsob parlamentného boja, no v Rožňave dosiaľ nepoznaný.
Darmo sa pimátor snažil poslancov presvedčiť, aby rokovali ďalej, nič nepomohlo. Koaličníci odišli a aj keď po prvom prerokovanom bode sa prezentovalo ešte 10 poslancov, teda najmenší možný počet, v zápätí sa odpojila aj poslankyňa Terézia Váradiová (SMK) a rokovanie tak muselo byť prerušené.
„Som primátorom štvrtým rokom, ale takúto situáciu som ešte nezažil a vari som aj dúfal, že ani ju nezažijem. Pre mňa je to naozaj po dnešnej radosti z výhry nad Švédskom veľká prehra a nielen pre mňa, ale pre nás všetkých,“ konštatoval na záver ani nie hodinového rokovania zastupiteľstva smutným tónom primátor Vladislav Laciak (Smer-SD).  
Pokračovanie riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa podľa oznámenia primátora uskutoční v pondelok 1. marca 2010 o 15.00 hodine.
Pôvodný program rokovania poslancov: Nižšie mzdy a predaj majetku

              V piatok by mali zaznieť v Slovenskom rozhlase o 12:00 alebo o 17:00 správy zo štvrtkových udalostí rožňavského zastupiteľstva. Vyjadrenia médiám poskytli okrem iných primátor Vladislav Laciak (Smer-SD), nezávislý poslanec Juraj Dubovský a zástupca vznikajúcej občianskej iniciatívy Občiansky klub Rožňava Rado Kovács.

 
Hlasovanie o návrhu poslanca Ondreja Bolačeka zaradiť do rokovania pred bod o rozpočte mesta nový bod programu o predaji podielu mesta v spoločnosti TEKO-R a o predaji budovy bývalého ONV:
Za opozičný návrh poslanca Ondreja Bolačeka (NEKA) hlasovali poslanci Viktor Baláž (NEKA), Juraj Dubovský (NEKA), Peter Džačár (Smer-SD), Dionýz Kemény (NEKA), Dušan Pavlík (NEKA), Dušan Pollák (Smer-SD) a Alexander Turek (NEKA), spolu celkom 8 poslancov.
Proti tomuto návrhu hlasovali 4 poslanci: František Kardoš (SMK), Katarína Kopecká (Smer-SD), Peter Soldos (SMK), Terézia Váardiová (SMK), zdržali sa Dezider Bánes (SMK) a Arpád Laco (SMK). Nehlasoval poslanec Arpád Kavečanky (Smer-SD).
Poslanci Ladislav Dávid (NEKA), Ľudovít Kossuth (NEKA), František Focko (Smer-SD) a Erika Szabadosová (SMK) na rokovaní neboli.   
Čo zaznelo na zastupiteľstve:
František Kardoš (SMK): „Ja nerozumiem presne návrhu pána poslanca Bolačeka. Na minulom zasadnutí zastupiteľstva sme prejednávali predaj TEKO-Ru a bolo povedané, že s tou cenou nesúhlasíme a požiadali sme Stefe Sk, aby dali iný návrh. Zatiaľ ja neviem o inom návrhu. Neviem, prečo teraz tlačíte prejednávať TEKO-R momentálne.“
Ondrej Bolaček (NEKA): „´Keď sa dobre pamätám, aj na tom neformálnom sedení sme pristúpili k hlavnému bodu dnešného rokovania (rozpočet) práve takým postupom, že sme hlasovali medzi sebou neformálne, predbežne, asi ako by to vyzeralo. Hlasovali sme o predajoch, pretože bez predaja nebude šanca, aby sme tento rozpočet realizovali. Keď ho schválime, hoci dnes vieme, že nie je šanca nič predať, tak potom načo ho schvaľovať, keď nie je reálny? Preto žiadam bod o TEKO-Re zaradiť, pretože inak budeme mať síce schválený rozpočet, ale budeme sa chytať za hlavu, ako ho vykryť. Konieckoncov tento záver vyplynul aj z neformálneho stretnutia a tam si bol, pán viceprimátor.“
Arpád Laco (SMK): „Ja si pamätám, že keď sme mali viaceré neformálne stretnutia, tak bolo zadefinované to, čo povedal pán poslanec Bolaček, že naplnenie príjmovej časti rozpočtu je možné odpredajom. Hovorili sme najmä o budove turistickej ubytovne a bývaleho ONV, čo bolo aj v rozhodnutí mestskej rady. Predaj podielu mesta v TEKO-Re takýmto postupom neprešiel, tzn. nebol konkrétne perejednaný v mestskej rade a na pracovných stretnutiach s nejakým konkrétnym odporúčaním.“  
 Juraj Dubovský (NEKA): „Ja sa chcem len ohradiť, pretože pán primátor, ty si povedal, že nejaké hry sa tu hrajú. Keď niekto hrá hru, tak určite to nie sú tí poslanci, ktorí sme za to, aby bol riadny program. Ja neviem, čo za hru tu hrá pán Kavečanky a pán Laco. Oni hrajú nejakú hru, pretože tu je riadne zvolané zastupiteľstvo s oficiálne stanoveným programom a v pondelok sme sa dohodli, že schválime rozpočet. Ja len zírám, čo sa tu deje teraz. Prečo máme zrušiť zastupiteľstvo? Prečo máme mať nejaké prestávky? Prečo? Čo sa deje? Pán Kardoš povie, že nebolo o tom jednané? Pritom dobre vie, však bol pritom, že sme sa dohodli aj hlasovali, že to pôjde do predaja. O čom tu rozprávate? Už zapriete aj to, pričom ste boli prítomní?“
Vladislav Laciak (Smer-SD): „Noazaj sme sa v pondelok stretli a tá účasť bola takmer taká, ako na dnešnom riadnom zastupiteľstve. Musím potvrdiť slová Dr. Dubovského, že vtedy to získalo oporu, prešlo to. Takto to v politike chodí, aj obštrukcia patrí k tomu. Ja by som ešte raz chcel poprosiť, či sa nedohodneme na tom, pretože toto sa mi zdá celkom schodné,. K rozpočtu mesta vážnejšie výhrady neboli. Mohli by sme aspoň pokračovať správou o plnení uznesení, predniesť návrh rozpočtu, rozpočet schváliť a potom páni už pokračujte tak ako uznáte za vhodné, ale toto by sme mali urobiť. Rozpočet je naozaj potrebné schváliť dnes, je to moja prosba na obidve tieto strany – i po mojej pravej i po mojej ľavej strane, a potom už páni si robte tak, ako vám vaše svedomie káže, ale rozpočet by sme schváliť mali.
Dušan Pavlík (NEKA): „Pán viceprimátor, nerozumiem tomu. Pondelok bol tak ďaleko, že si nepamätáš? Keď som sa pýtal, bolo povedané, že keď dokážeme predať dva objekty za nejaký objem peňazí, dokážete normálne fungovať plnohodnotne prvý polrok, tak o čom to tu je zase? Nehnevaj sa, ale už si nesvojprávny?“
František Kardoš (SMK): „Nechcem reagovať na pána poslanca Pavlíka,  kompetentnosť a príčetnosť – to by som nerád komentoval. Jednoznačne sme hovorili o tom, že budeme predávať budovu bývalého ONV a turistickú ubytovňu. Nikdy nebolo definitívne povedané, že TEKO-R odpredáme za takú hodnotu. Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme prijali uznesenie, že majú ponúknuť inú cenu. Inú cenu sme zatiaľ nevideli. Ja veľmi úprimne poviem, že pokiaľ dnes budeme hlasovať za predaj TEKO-Ru, tak zrejme poslanci za klub SMK a Smer-SD odídu.“ 
Ondrej Bolaček (NEKA): „Mestská rada má síce odporúčajúce stanovisko, ale podstatným a konečným rozhodnutím je rozhodnutie nás tu, takže radu beriem do úvahy, ale nakoniec hlasujem tak, ako mi to káže moja slobodná vôľa a nie podľa toho, aké uznesenie prijme mestská rada. Ja som bol dlhodobo proti predaju, ale keďže vidím, že iné riešenie nie je a v našom poslaneckom zbore je spústa lobistov, kotrý chú tamto či ono podporiť, tak preto som navrhol tento bod pred rozpočet. Bez predaja majetku musíme škrtnúť všetky tie programy, ktoré dnes ešte v tomto rozpočte sú pokryté aspoň na tých 75 % a musíme celkom inak, radikálnejšie zasiahnuť do rozpočtu, aby mesto vôbec vyšlo z tejto krízy. Preto požadujem najprv hlasovanie o predaji, či je vôbec vôla nato. Pokiaľ nie je vôľa, nemôžme sa pustiť do takého rozpočtu a musíme riešiť celkom inak všetky nadstavbové veci, vrátane fotbalu, basketbalu, divadla Actores a ďalších ustanovizní, ktoré nesúvisia priamo s bežným a denným chodom mesta.“
František Kardoš (SMK): „Veľmi stručne: Nikto nepovedal, že nechceme predávať majetok. Povedali sme len, čo nechceme predávať za takú cenu. A pán poslanec Bolaček, na tvojom mieste ja by som sa nezapájal do diskusie za predaj TEKO-Ru. Ty zastupuješ v dozornej rade v TEKO-Re rakúsku stranu. Ty tam máš maximálny osobný záujem, v tvojom prípade by bolo lepšie, keby si odišiel z rokovacej miestnosti, keď sa rokuje o tomto probléme.“
Ondrej Bolaček (NEKA): „Nebudem ďalej konfrontačný, ale viceprimátor niekoľkokrát hlasoval vyslovene vo svoj prospech v tejto miestnosti za poslednú dobu. Ja som slobodným občanom tohto štátu a môžem sedieť v dozornej rade hocijakej spoločnosti, ktorá sídli hocikde na tomto svete, pokiaľ mi to zákon nezakazuje.“     
Dušan Pavlík (NEKA): „Kedy sme mali fórum – stretnutie s občanmi? Pred dvomi, či tromi týždňami? Keď ste si robili srandu z jedného mladého chlapíka, ktorý sa niečo takéto spýtal, pán Kardoš. Veď ty si hlasoval sám za seba, takže buď tak láskavý, kúp si zrkadlo a trošku si ho poutieraj.“
 

   

                   Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
Aktuálna anketová otázka na stránke vpravo:
Mali by mať občania právo vyjadriť sa v zastupiteľstve vždy pred hlasovaním?
 
Súvisiace články:
Občianski aktivisti založili OK Rožňava
V. Laciak: Vítam túto iniciatívu

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery