Poslanci sa rozhádali a rozišli

Stredajšie mimoriadne zastupiteľstvo sa podľa pozvánky malo začať o 15-tej hodine.

Vedenie mesta a členovia mestskej rady však prišli do rokovacej sály až krátko po pol štvrtej. Tesne predtým ich k tomu vyzval v krátkom telefonáte prednostovi úradu poslanec Ondrej Bolaček. „Ešte zasadá rada,“ odpovedal prednosta.
Na programe mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva (posledné riadne sa konalo 29. marca) mali byť dva body: riešenie nepriaznivej finančnej situácie mestaoboznámenie so žiadosťami o priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta – budova bývalého Obvodného úradu Rožňava
Pri pokuse začať rokovanie zastupiteľstva nebol ale potrebný minimálny počet prezentovaných poslancov (10 z 19), na ceste na rokovanie bola poslankyňa Erika Szabadosová (SMK), ktorej primátor volal priamo z rokovacej sály. 
Práve jej účasť mala potrebné kvórum doplniť aspoň na minimálny počet, aby sa rokovanie mohlo vôbec začať. Medzitým však nezávislý poslanec Ľudovít Kossuth po zistení, že na rokovaní by sa mal prejednávať aj predaj mestských lesov v lokalite Nadabula, rozhorčene zo sály odišiel.
„Mohli nám dať vedieť, že zasadnutie mestskej rady sa predĺži, aspoň niekto mohol prísť povedať, aby sme počkali. A aj vzhľadom na to, že sme neboli uznášania schopní a že tu rezonuje určitým spôsobom predaj mestských lesov a v tomto nech so mnou nikto nepočíta,“ uviedol pre náš portál rezolútne dôvody svojho odchodu poslanec Kossuth (na snímke vľavo).
Následne primátor Vladislav Laciak (Smer-SD)  konštatoval, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné a oznámil, že opätovne zvolá rokovanie zastupiteľstva v najbližšom možnom termíne, „zrejme už budúci týždeň“.
Poslanci na rokovanie nedostali vopred žiadne písomné podklady, po príchode vedenia mesta a členov mestskej rady im bol rozdaný niekoľkostranový informačný materiál Správa o finančnej situácii v meste Rožňava.  
V ňom sa okrem iného uvádza, že „bežné príjmy mesta za r. 2009 dosiahli sumu 10.106.011 eur. Ozdravný režim sa musí zaviesť, ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahne sumu 1.515.901,65 eur. Stav všetkých záväzkov k 7. aprílu 2010 je 790.000 eur.“  
K samotnému predaju budovy poslancom materiál predložený nebol, ako nám však spresnil nezávislý poslanec a predseda finančnej komisie zastupiteľstva Ondrej Bolaček, o budovu bývalého Obvodného úradu na námestí 1. Mája má okrem doterajšieho záujemcu Pharmacy Plus záujem o kúpu aj ďalšia prešovská firma Tatran Prešov.  
Budova bola pred rokom ohodnotená znaleckým posudkom na sumu 836.251 eur, firma Pharmacy Plus však trvá na svojej predchádzajúcej ponuke len vo výške 500 tisíc eur a nový záujemca, firma Tatran Prešov, ponúka taktiež iba 535 tisíc eur.
Spoločníkom firmy Tatran Prešov je podľa výpisu z obchodného registra aj firma Farmakol  – v tej má spoločnícky podiel predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík (Smer-SD). 
Foto & Video: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
Súvisiace články: Kto povolil stavebné úpravy?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli