200 tisícový Terst má len 13 poslancov

K možnosti zníženia počtu poslancov z 19 na 13 a volebných obvodov zo 4 na 2 sa vyjadril aj podpredseda OKS Tibor Takáč.
Reagoval tak na stanovisko nezavislého poslanca a právnika Juraja Dubovského. Ten okrem iného odporúča znížiť počet poslancov z 19 len na 17.
„Stanovisko pána poslanca je v podstate popisom (rozborom) doterajšieho stavu v 3 volebných obdobiach v Rožňave od roku 1998, jeho porovnanie s 25 mestami na Slovensku a posúdenie súladu popísaného skutočného stavu troch volebných období v Rožňave s platnou legislatívou. V závere tohto rozboru sa pán poslanec pokúsil načrtnúť reálne možnosti mesta v nasledujúcich voľbách. S týmto rozborom sa dá, až na pár maličkostí, súhlasiť. Napríklad však nie celkom súhlasím s porovnaním Rožňavy s inými mestami,“ uviedol pre Inforoznava.sk Tibor Takáč. „Pán poslanec porovnáva dnešný počet poslancov Rožňavy s dnešnými počtami poslancov v 25-tich slovenských mestách, no zabudol na dôležitú skutočnosť: v niektorých mestách, napr. v mestách Poprad a Šaľa, majú do budúcich volieb už dnes schválený znížený počet poslancov.“
„Podľa mňa by sme si nemali brať príklad z miest ako sú Moldava nad Bodvou, či Revúca, kde je počet obyvateľov na jedného poslanca veľmi nízky (cca 720), ale z moderných miest, ako sú Martin, Šaľa, či Poprad, kde počet obyvateľov na jedného poslanca dosahuje vyššie počty, napr. v  Martine 1939, v Šali 1326 a v Poprade dokonca 2878, čo sa už približuje k počtom v starých osvedčených demokraciách. Napríklad v dvestotisícovom meste Terst majú iba 13 poslancov,“ vysvetlil svoj pohľad na vec Tibor Takáč.
Upozornil taktiež na fakt, že z okolitých krajín V-4 má Slovensko po Českej republike najvyšší celkový počet poslancov na tisíc obyvateľov, čo podľa neho nie je najzdravší jav v modernej demokratickej spoločnosti: Česko má 6,2 poslancov na 1000 obyvateľov, Slovensko 5,2, Maďarsko 3,1 a Poľsko dokonca iba 1,4 poslanca na tisíc obyvateľov.
„S návrhom pána poslanca JUDr. Dubovského, že v Rožňave stačí znížiť počet poslancov len na 17, nesúhlasím, pretože takouto malou kozmetickou úpravou sa nedosiahne dostatočný efekt tejto toľko diskutovanej zmeny. Znížením počtu poslancov z dnešných 19 na 13 (čo je minimálny počet v zmysle zákona) sa nedosiahne iba finančná úspora cca 40 tisíc € (1,2 milióna Sk) za jedno volebné obdobie, ale zvýši sa najmä operatívnosť a kvalita mestského parlamentu!“, zdôraznil Tibor Takáč.
Ako ďalej uviedol, tvrdenie, že zákon „rovnosťou volebného práva“ sledoval dosiahnutie rovnakej váhy hlasu v rôznych mestách, je podľa neho nesprávne. „Zákon podľa mňa chápe zásadu rovnosti volebného práva určite len v rámci obce (mesta), t. j. aby v jednej a tej istej obci mal každý hlas rovnakú váhu. Toto dnes v Rožňave nie je splnené, pretože napríklad na zvolenie poslanca vo volebnom obvode č. 4 stačilo v ostatných voľbách len 231 hlasov a vo volebnom obvode č. 3 bolo potrebných až 543 hlasov, čo je 2,3 krát viac.“
Na záver zhrnul vlastný návrh na úpravu počtu poslancov a volebných obvodov v Rožňave. Počet poslancov je podľa neho potrebné zredukovať z 19 na 13 a počet volebných obvodov zo štyroch na dva. „Dnešné volebné obvody číslo 1, 2 a 4 navrhujem zlúčiť do jedného nového volebného obvodu č. 1 a dnešný volebný obvod číslo 3 ponechať tak ako doteraz, len ho treba prečíslovať na nový volebný obvod číslo 2. Tak by sme mali volebný obvod č. 1 (pôvodne 1+2+4) s počtom obyvateľov 10.765, v ktorom by sa volilo 7 poslancov, a volebný obvod č. 2 (pôvodne č.3) s počtom voličov 8.624, v ktorom by sa volilo 6 poslancov. Vo volebnom obvode č. 1 by tak pripadalo na jedného poslanca 1437 obyvateľov a volebnom obvode č.2 1538 obyvateľov.“
Súvisiace články: Dubovský odporúča 17 poslancov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli