Poslanci budú rokovať po novom už od 9-tej ráno (Anketa)

V úvode minulotýždňového rokovania Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci schválili doplnenie programu o bod, v ktorom rozhodovali o zmene začiatku rokovaní zastupiteľstva.
Zmenu času na 9-tu hodinu ráno navrhol poslanec R. Ocelník (nez.). Zdôvodnil to množstvom prerokovávaných bodov, únavou a tiež tým, že k niektorým bodom sú vraj potrební zamestnanci mestského úradu.
„Asi sme pozabudli na to, že pre koho, kvôli komu a vďaka komu sme tu,“ oponoval mu poslanec Dionýz Kemény (TIP). Dodal, že on v tomto čase nebude môcť na rokovanie prísť.
„Popoludňajší termín viac vyhovuje tým občanom, ktorí chcú sledovať zastupiteľstvo,“ podporil ho poslanec Ivan Kuhn (OKS). „Naša práca je určená v prospech občanov a tí by mali mať možnosť ju sledovať a prípadne pripomienkovať.“
Podľa Ocelníka majú diváci možnosť sledovať rokovanie poslancov zo záznamu.
„V minulom volebnom sa nie raz stalo, že sem pribehli občania, ktorí nás sledovali v priamom prenose a mali výhrady voči niektorým tvrdeniam, ktoré tu zazneli. Ak to budú pozerať zo záznamu, no tak v čase sa už asi nevrátia,“ upozornil Kuhn.
Ocelníka naopak podporil poslanec Milan Capák (KSS). „Je to únava tu vysedávať, riešiť častokrát aj čudné problémy.“
Protinávrh poslanca Keményho, posunúť začiatok rokovaní na 15-tu hodinu, v hlasovaní neprešiel. Získal podporu len 4 hlasov (Bischof, Kemény, Kováč, Kuhn), 7 poslanci boli proti (Beke, Capák, Džačár, Kossuth, Lach, Mihók, Ocelník) a 2 sa zdržali (Balázs, Laco).
Ocelníkom predložený návrh podporili spolu s ním 9-ti poslanci (Balázs, Beke, Capák, Džačár, Kossuth, Laco, Lach, Mihók), proti boli 4 (Bischof, Kemény, Kováč, Kuhn).
Foto: Archív infoRoznava.sk
[yop_poll id=“18″]

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery