Popolcovou stredou začal pôst

Pôst, ktorý sa začína popolcovou stredou, nie je nič viac a nič menej ako príležitosť. Príležitosť spoznať seba.
40 dní a 40 nocí, ktoré stoja pred nami nám môžu ukázať pravdu o nás samých. Počúvať druhých nám robí problémy. No pôst nie je o druhých.
Pôst je o tom, aby sme prestali ukazovať prstom na všetkých naokolo. Pohľad na seba nás nemá deprimovať ani spôsobovať traumu. Má nám pripomenúť našu vlastnú situáciu.
Pôst je o nadstavenom zrkadle. Môžeme sa pozerať a nevidieť. Ale môžeme sa pozerať a uvidieť.
Pôst je o úprimnosti. Voči sebe samému. Pôst je o novom začiatku. Je to šanca, ktorá príde opäť o rok. Prečo nevyužiť tú, ktorá sa ponúka práve teraz?
Zamyslenie bývalého redaktora rádia Twist (dnes rádio Viva) Karola Lovaša 40 dní a 40 nocí na portálí Zdruhejstrany.sk. Čítať viac
Popolcová streda – názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo; tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“
Pre mnoho kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním. V katolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu.
V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou; do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery