Pomôžte spolu s nami

P10102011Nezisková organizácia Barborka sídli v areáli NsP sv. Barbory v Rožňave v priestoroch bývalého detského oddelenia. Poslaním organizácie je poskytovať sociálne služby v zariadení podporovaného bývania (od januára 2010) a v domove sociálnych služieb (od apríla 2011). Kapacita zaradenia je 21 klientov.
„Cieľovou skupinou nášho zariadenia sú zdravotne ťažko postihnutí klienti s duševným postihnutím a somatickými komplikáciami ochorenia. Vyvíjame aktivity, smerujúce k zlepšeniu životnej situácie zdravotne ťažko postihnutých ľudí a ich rodinných príslušníkov,“ uviedla Ivana Antalová, riaditeľka tejto neziskovky.
Aj tento rok organizujú vianočnú zbierku Pomôžte spolu s nami.
Ako ďalej vysvetlila, výnos zo zbierky z roku 2012 bol použitý na zakúpenie zariadenia rehabilitačno-relaxačnej miestnosti. Z výnosu tohtoročnej zbierky zrekonštruujú a doplnia vybavenie kuchyne a jedálne klientov zariadenia podporovaného bývania.
Prispením do zbierky môže každý pomôcť zlepšíť podmienky života klientom a zabezpečiť im potrebnú starostlivosť.
Dobrovoľníci Barborka n. o. budú verejnosť oslovovať v priestoroch HM Tesco v Rožňave (v dňoch štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) a to v dátumoch 28. novembra až 1. decembra, 5. až 8. decembra, 12. až 15. decembra a 19. až 22. decembra.
„Každý darca bude odmenený vianočným darčekom z kreatívnej dielne klientov Barborka n. o.,“ dodala na záver.
Informácie o výške vyzbieraných finančných prostriedkov budú po každom zbierkovom víkende zverejnené prostredníctvom médií a prostredníctvom webových stránok www.itesco.sk a www.shr.sk i v regionálnych médiách.
Fotogalériu si môžete pozrieť na webovej stránke www.barborkano.sk
Projekt Slovenskej humanitnej rady a Nadácie Tesco je v tomto roku realizovaný už po jedenásty raz.
Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôzne aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Činnosť všetkých členských organizácií je založená na práci dobrovoľníkov.
Ilustračné foto: Barborka.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery