Cesta takmer zarúbaná

DSCF7036Severne od Rožňavy, neďaleko obce Čučma, sa už rok nachádza súkromné zariadenie pre seniorov. Cesta k nemu sa podobá na tankodróm.
Po tejto ceste – neceste sem denne dochádzajú zamestnanci zariadenia, vozia dôchodcov na vyšetrenia do nemocnice a svoje autá a nervy ťažko skúšajú aj návštevníci.
Cesta popri bývalom sanatóriu pokračuje na Gulyapalag, kde bolo kedysi známe rekreačné stredisko. Dnes už je celá asi 10 km dolina, ktorá slúžila Rožňavčanom na výlety, zanedbaná.
Príčinou samotnej rozbitej cesty je predovšetkým intenzívna ťažba dreva, čo znamená denne niekoľko ťažkotonážnych vozidiel, plne naložených drevom.
Na katastri nehnuteľností je táto komunikácia evidovaná na parcele č. 2881/1 (list vlastníctva 4493, k. ú. Čučma) vo vlastníctve mesta Rožňava.
Primátora mesta Pavla Burdigu (Most-Híd) a prednostku mestského úradu Eriku Mihalikovú sme požiadali o stručnú informáciu ohľadne údržby, resp. opravy tejto cesty aspoň po krátky úsek do bývalého sanatória, dnes zariadenia pre seniorov.
Zaujímalo nás, kedy mesto pristúpi k jej oprave, keďže je už dlhodobo v katastrofálnom stave, resp. čo tomu okrem financií prípadne bráni. Rovnaké otázky sme súčasne zaslali Technickým službám mesta.
Aktualizácia 28. 11., 23.55 h. 
Oprava je v pláne, chýbajú však peniaze
Ako nás vo štvrtok popoludní informoval Juraj Halyák, právnik mesta, Rožňava má zmapované cestné komunikácie, parkoviská a chodníky a snaží sa ich opravovať podľa ich dôležitosti a stavu. Celý proces a harmonogram opráv závisí od aktuálnych finančných možností mesta.
V pláne opráv je zahrnutá aj uvádzaná komunikácia – bývalá lesná investičná cesta „Rožňavská dolina.“
„V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nejde o mestskú komunikáciu, ale o účelovú prístupovú komunikáciu, ktorá slúži na zabezpečenie prístupu pre jednotlivých vlastníkov nehnuteľností, ktorí by sa aj mali podieľať na jej údržbe a opravách,“ vysvetlil.
„Spomenutý úsek od odbočky z hlavnej cesty po Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o. je nepochybne v dezolátnom stave,“ uviedol ďalej.
Ako doplnil, v uplynulých mesiacoch oslovili niektoré subjekty, ktoré túto cestu najčastejšie využívajú na prístup ku svojim nehnuteľnostiam, aby sa vyjadrili k možnosti spolufinancovania tejto investície. Z mestských organizácií ju využívajú len Mestské lesy Rožňava, s. r. o.
„Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Rožňava je ochotné podieľať sa finančne len na rekonštrukcii toho úseku, ktorého sú podielovým spoluvlastníkom, t. j. od vodárne po Greksu. Mestské lesy Rožňava, s. r.o. by vedeli prispieť sumou cca 3 tisíc Eur a obec Čučma nevie prispieť na rekonštrukciu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,“ dodal na záver.
Foto & Video: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery