Pomáhajme ľuďom okolo nás

2012-09-07-12_48_171Diecézna charita Rožňava pomáha občanom v sociálnej núdzi a svoje služby v Rožňave rozšírila o poskytnutie útulku pre občanov bez domova.
„Služba je registrovaná ako sociálna služba podľa zákona o sociálnych službách. Väčšinou sa poskytuje vo veľkých mestách, ale problém bezdomovstva začína byť výrazný aj v našom meste, ako dôsledok pretrvávajúcej nezamestnanosti,“ uviedla Monika Šebaljová z Diecéznej charity.
Aj vďaka zriadeniu špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré poskytujú od roku 2010, mohli tento nepriaznivý jav zmapovať. To ich nútilo k zriadeniu útulku pre šiestich občanov bez domova, ktorý majú registrovaný a prevádzkovaný už viac ako jeden rok.
Od roku 2012 môžete v Rožňave stretávať distributérov pouličného časopisu Cesta„Určite mnohí nevedia, že v našom meste je viac ako 70 občanov bez domova. Aby sme im pomohli prežiť, vytvorili sme podmienky pre určitý druh práce, ktorým je predaj tohto časopisu,“ uviedla ďalej.
Cesta je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov. Distribuuje sa pomocou pouličných predajcov Diecéznej charity Rožňava. Je to časopis o závislostiach, abstinencii a o kvalite života všeobecne. Obsahuje odborné články, svedectvá, rozhovory, ankety ako aj správy o činnosti z rôznych charít, ktoré sa zapojili do tohto projektu.
„Každý predajca je označený preukazom na viditeľnom mieste. Našich predajcov môžete stretávať na verejných priestranstvách – na námestí, parkoviskách, v nedeľu pred kostolmi,“ spresnila ďalej Šebaljová.
Časopis si môžete zakúpiť v hodnote 1 €, z čoho 50 centov je zisk distributéra a za 50 centov si zakúpi ďalší časopis, aby mohol v tejto práci pokračovať. Je to konkrétna pomoc konkrétnemu človeku.
„Ak máte sociálne cítenie, prosíme vás, využite túto formu pomoci ľudom v našom meste,“ apelovala v závere na Rožňavčanov.
Bližšie informácie získate a svoje pripomienky môžete poskytnúť v sídle Diecéznej charity Rožňava, Námestie baníkov 27, alebo na e-mail dchrv.roznava@gmail.com
Foto: Diecézna charita Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli