Pokojné sviatočné dni a veľa šťastia v r. 2015!

Prajeme vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru v odchádzajúcom roku a do toho nového želáme pevné zdravie, láskyplné dni a veľa šťastia. A nech sa nám darí aj vo virtuálnom svete infoRožňavy, prostredníctvom ktorej robíme život v Rožňave lepším .-)
Redakcia infoRoznava.sk :: infoRoznava.sk na Facebooku 

Vianoce – sviatky pokoja a lásky

Vianoce – sviatky pokoja a lásky začínajú dnes na Štedrý deň sláviť viac ako dve miliardy kresťanov v celom svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista ako chudobného dieťaťa v betlehemskej jaskyni, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu. Liturgickým obsahom sviatkov je oslava toho, že Boh sa stal človekom, prijal ľudskú prirodzenosť, aby cez jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol prijať účasť na Božom živote.
Na Slovensku je v mnohých kresťanských rodinách zvykom dodržiavať na Štedrý deň pôst ako symbol pokory a vyjadrenie úcty príchodu malého Ježiška na svet. Slávnostná spoločná štedrovečerná večera symbolizuje jednotu rodiny, ktorá by sa mala pri spoločnom stole stretávať aj celý nasledujúci rok.
Na štedrovečernom stole v rodinách nechýbajú oblátky s medom, orechy či jablká, cesnak, diétna kapustnica bez klobásy, vyprážaná ryba so šalátom. Rozdiely v jedlách súvisia s regionálnymi tradíciami, niekde sa na Štedrý večer jedáva šošovica, alebo hubová či fazuľová polievka, opekance s makom a iné.
Súčasťou štedrovečernej atmosféry je vyzdobený vianočný stromček a v katolíckych rodinách nechýbajú pri stromčeku jasličky či betlehemy s postavami Márie, Jozefa a Ježiška, s pastiermi, zvieratami, tromi mudrcmi z Východu a ďalšími.
Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera v rímskokatolíckych kostoloch sú polnočné omše a tiež skoršie sv. omše (napríklad už o 22.00 h), na ktoré prichádzajú najmä rodiny s deťmi či starší ľudia. Spievajú sa vianočné koledy a piesne, medzi nimi svetoznáma rakúska pieseň Tichá noc…
V Gréckokatolíckej cirkvi sa na Štedrý deň v ranných hodinách koná v chrámoch modlitba – tzv. kráľovské hodiny (cárske časy), počas ktorých sa čítajú žalmy zo Starého a Nového zákona týkajúce sa Kristovho narodenia. Poobede okolo 16.00 h sa v chrámoch slávi veľká večiereň s božskou liturgiou sv. Bazila Veľkého. Na rozdiel od Rímskokatolíckej cirkvi sa v gréckokatolíckych chrámoch neslúži polnočná liturgia ale tzv. veľké povečerie (okolo 21.00 alebo 22.00 h). Gréckokatolíci sa na slávenie veľkého povečeria zhromažďujú po štedrovečernej večeri.
V evanjelických chrámoch sa slávnostné štedrovečerné služby Božie konajú už popoludní (okolo 16.00 či 17.00 h), alebo podvečer. Slávnostné bohoslužby sa konajú aj v kostoloch ďalších kresťanských cirkví.
Odkaz: Online pohľad na rožňavské Námestie baníkov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery