Kováč: Práca v múzeu je aj poslaním

Banícke múzeum v Rožňave od 1. novembra riadi Martin Kováč. V lete sa ako zamestnanec múzea zúčastnil výberového konania na post riaditeľa. Vedením múzea bol poverený po tom, čo víťaz konkurzu Ján Hlobil funkciu na poslednú chvíľu odmietol.
Post historika v múzeu obsadil medzitým Jozef Csobádi, predchádzajúci dlhoročný riaditeľ tejto inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Aktuálne už o prácu v múzeu nemá záujem.
„Minulý týždeň požiadal o rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou,“ potvrdil Kováč. Post historika bude podľa jeho slov obsadený zamestnancom múzea.
„Samozrejme, spĺňa požiadavky, má patričné vzdelanie, pozná fond a pomery v múzeu. Výberové konania budeme vypisovať na miesta, ktoré sa nám dlhodobo nedarí obsadiť,“ spresnil.
Kováč pre infoRoznava.sk potvrdil, že sa bude opätovne uchádzať o post riaditeľa múzea aj v novom výberovom konaní.
„Uchádzal som sa o toto miesto v predchádzajúcom výberovom konaní najmä pre to, že si jasne uvedomujem niektoré nedostatky a deficitnosť fungovania múzea v predchádzajúcom období a verím, že tieto negatíva je možné odstrániť,“ vysvetlil.
Ak hovorí o negatívach, má tým predovšetkým na mysli správu a prezentáciu toho, čo je hlavným predmetom činnosti múzea – spoločnej histórie a kultúry, ktoré nie sú ohraničené stabilným zbierkovým fondom múzea.
„Som presvedčený, že práca v múzeu nie je len zamestnanie, ale ide o istý druh poslania, ktoré človek môže vykonávať v prospech regiónu,“ zdôraznil.
„Jeden drobný príklad: Stačí sa pozrieť na otváracie hodiny jednotlivých expozícií múzea vrátane jeho galérie, aby ste pochopili, že toto múzeum nebolo „otvorené“ pre verejnosť,“ pokračoval.
Otváracie hodiny uvádza zámerne ako príklad toho, čo je v najbližšej dobe možné zmeniť relatívne rýchlo a bezbolestne, a takúto zmenu pripravuje.
„No odstraňovať negatíva nestačí. Som presvedčený, že je potrebné aby múzeum konečne začalo veľmi aktívne pristupovať k tvorbe toho, čím môže v budúcnosti byť, teda živým kultúrnym a komunikačným uzlom regiónu, ktorý presahuje užšie vymedzený okruh milovníkov histórie a osloví oveľa širšie vymedzenú verejnosť,“ objasnil svoje zámery.
Malo by podľa neho byť miestom, kde kultúra (hoci aj tá regionálna) nie je len vytrínkovým exponátom, alebo dejepisnou historickou atrakciou, ale stáva sa živým producentom budúcnosti regiónu.
Priznáva, že takáto zmena nie je ani pri najlepšej vôli možná zo dňa na deň, ale že je to proces, ktorý si vyžiada aj istú dávku trpezlivej práce, rovnako ako dávku tvorivého experimentovania.
„Dôležité je aj rozvíjanie spoluprác, či už s inštitucionálnymi partnermi ako sú Gemerské osvetové stredisko alebo SNM – Múzeum Betliar, ktorí sú v tejto chvíli najbližšími regionálnymi kultúrnymi aktérmi, alebo spoluprác v rámci aktivít, ktoré prichádzajú zo strany verejnosti. Aj v tomto zmysle považujem za potrebné múzeum „otvoriť“,“ priblížil ďalej.
Za potrebné a užitočné považuje pokračovať v projekte Rožňavské radiály. Žiadateľom a prijímateľom dotácie na podporu projektu v rokoch 2013 a 2014 bolo Banícke múzeum. Aktuálnu žiadosť o dotáciu na podporu projektu v roku 2015 podalo Gemerské osvetové stredisko.
Dôvod tejto zmeny je podľa Kováča praktický. Banícke múzeum bude v kalendárnom roku realizovať rozsiahly a náročný projekt rekonštrukcie a prestavby muzeálnych priestorov, ktorý personálne, organizačne aj finančne výrazne zaťaží kapacity múzea.
Pre plynulé pokračovanie projektu uzavrelo Banícke múzeum dohodu s Gemerským osvetovým strediskom o dočasnom prevzatí jeho inštitucionálneho zabezpečenia, pričom jednotlivé výstavné aktivity budú naďalej realizované v priestoroch galérie Baníckeho múzea.
Projekt rekonštrukcie a prestavby muzeálnych priestorov sa totiž týka len expozície a nádvoria v areáli Baníckeho múzea na Šafárikovej ulici (č. 41 – 43), nie galérie na Námestí baníkov (č. 25).
Táto iniciatíva bola podľa jeho slov konzultovaná a podporená, ako vhodné riešenie, aj vedením odboru kultúry Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom oboch organizácií.
„Ako vhodné preventívne riešenie ju privítali a podporili aj organizátori a kurátori projektu Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko a partner projektu o. z. Otvor dvor. Súčasťou našej vzájomnej dohody je aj to, aby od roku 2016 Banícke múzeum opäť participovalo na radiálach v plnej miere,“ uviedol Kováč.
Práve na projekte Rožňavských radiál sa podľa neho ukazuje, ako môže byť takéto partnerstvo produktívne a tento model je potrebné rozvíjať aj do budúcnosti.
„Naviac, spolupráca v rámci Rožňavských radiál sa v budúcom roku neobmedzí len na výstavné aktivity, ale pripravujeme spoločne pomerne bohatý diskusný, besedný a prednáškový program, ktorý sa okrem aktuálne „horúcej“ témy kultúrneho aktivizmu sústredí aj na problematiku kultúrnej histórie mesta a regiónu,“ dodal na záver.
O jednotlivých aktivitách budú priebežne informovať. Portál infoRoznava.sk je mediálnym partnerom projektu Rožňavských radiál.
Foto: Rožňavské radiály – Štefan Kesi / Martin Kováč na fotke prvý zľava
SÚVISIACE ČLÁNKY: Banícke múzeum opravia za vyše milióna eur

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery