Poklepali základný kameň

IMGP9356Vnútri fotogaléria
Dnes popoludní sa konalo slávnostné položenie základného kameňa stavby „Multifunkčná telocvična – Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava“ pred vstupným areálom letného kúpaliska.
Stavba je spoločnou investíciou Košického samosprávneho kraja (KSK) a mesta Rožňava. Stavebným dozorom stavby je Ladislav Dávid, poslanec a zamestnanec mesta.
Na slávnostnom započatí stavby boli na pozvanie primátora Vladislava Laciaka (Smer-SD) prítomní predstavitelia KSK na čele s predsedom Zdenkom Trebuľom (Smer-SD), podpredsedom Jánom Szöllösom (SMK) a poslancami zastupiteľstva za volebný obvod okresu Rožňava.
Prítomní boli taktiež predstavitelia mesta, dodávateľa stavby a vedenia gymnázia, pre ktoré má telocvična predovšetkým slúžiť. Stafáž slávnostnému ceremoniálu robili samotní študenti.
 
Tlačová správa KSK – hovorkyňa predsedu Zuzana Bobríková:
Výstavba multifunkčnej telocvične je jednou z priorít Koncepcie rozvoja športu v KSK. Jej realizácia sa uskutočňuje vďaka združenej investícii, na ktorej sa podieľajú regionálna a mestská samospráva. Zmluva o združení právnických osôb bola uzavretá 19. decembra 2008. Celkový objem investície je 2 003 136 eur s DPH. KSK vložil do združenia na výstavbu telocvične 1 493 726 eur, hodnota vložená Mestom Rožňava je 509 411 eur. Mesto Rožňava okrem toho investovalo 332 tisíc eur do inžinierskych sietí a výstavby oporného múra. Finančné prostriedky KSK sú z úverových zdrojov od Európskej investičnej banky. Investorom je Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy a bude aj vlastníkom budovy telocvične. Zhotoviteľom je na základe výberového konania Ingsteel a.s. Bratislava (spoločnosť stavala popradskú hokejovú arénu a rekonštruuje zimný štadión v Bratislave). Multifunkčná telocvičňa by mala byť dokončená v decembri 2010.
„Gymnázium P. J. Šafárika je jednou z najstabilnejších stredných škôl v tomto regióne. Na škole sa telesná výchova doteraz vyučovala len v provizórnych alebo prenajatých priestoroch, čo už nespĺňalo kritériá a brzdilo rozvoj športu v okresnom meste. Druhým dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre tento projekt je fakt, že centrum Gemera nemá primeraný športový a spoločenský stánok, v ktorom by sa dali organizovať väčšie podujatia. V tomto sme sa zhodli s Mestom Rožňava a dohodli sa na spoločnej investícii,“ povedal predseda KSK Zdenko Trebuľa.
Gymnázium P.J. Šafárika patrí počtom žiakov k najväčším stredným školám v rožňavskom okrese. Ako jediná stredná škola v meste nemá regulárnu telocvičňu. Dve tretiny hodín telesnej výchovy sa uskutočňujú v malej nevyhovujúcej telocvični a v posilňovni. Pri cvičení väčšej skupiny žiakov nie sú dodržané základné psychohygienické normy.
Priestory telocvične vrátane hľadiska boli projektované tak, aby sa dali využiť pre potreby školských športových tried, ale aj pre mestské športové kluby. Tie budú telocvičňu využívať na tréningy ale aj na majstrovské súťažné zápasy. Z toho dôvodu musia všetky nainštalované zariadenia vyhovovať požiadavkám a pravidlám medzinárodných športových federácií.
Základné rozmery čistej palubovky sú 21 x 41 m, výška telocvične je 7,7 m. Plocha a projektované zariadenia vytvárajú podmienky pre basketbal, volejbal, hádzanú, futbal, tenis, florbal a bedminton. V hľadisku bude 560 sedadiel vrátane mobilného zariadenia pre prepravu imobilných osôb. K dispozícii bude univerzálna oznamovacia tabuľa ovládaná cez počítač s parametrami medzinárodných športových federácií.
V prípade potreby bude možné využívať plochu telocvične pre viacero športov naraz. Umožňuje to deliaci záves uchytený o konštrukciu strechy, ktorý v prípade potreby oddelí jednotlivé športoviská od seba. Za zádverím telocvične bude vstupná hala, z ktorej je prístup do telocvične, k dvom mužským a dvom ženským šatniam so sociálnymi priestormi. Druhou stranou sa športovci dostanú zo šatní spoločným vstupom do priestoru telocvične.
Pre učiteľov a rozhodcov sú samostatné miestnosti so sociálnymi zariadeniami. Samostatnú miestnosť s hygienickým zázemím má aj správca. Z halovej časti je priamy vstup do náraďovne. Z chodby prízemia je prístup na poschodie do klubovej miestnosti so samostatným hygienickým zariadením.
Foto: Inforoznava.sk / Štefan Fábián, Goldfoto.sk -fotoslužby a video pre vás!

 

g“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery