Pavol Lacko / Křoví


Pár teplých slov o verejnej diskusii a o tom, že „liečba krízy“ odpredajom cenných pozemkov môže mať vedľajšie účinky, ktoré v príbalových letákoch nenájdete.
22:26:880
Jedno treba kvitovať a uznať: fórum na občiansku diskusiu tentoraz bolo a bolo rozkošatené na všetky strany. Diskutovalo a prispievalo sa na internete (mestská vs. súkromné stránky), naživo s vedením mesta i s investormi, viac než 870 názorov otvoreného listu zniesol aj papier a témou sa v stredu poobede nasýtia aj kamery Mestského televízneho štúdia.
„Bojové polia“ by sa dali zjednodušene ovlajkovať nasledovne: na jednej strane ľudia, ktorým neprekáža zastavanie predmetných pozemkov a aj na úkor zmenšenia autobusovej stanice uprednostnia rozšírenie nákupných plôch v prospech jedného či druhého hypermarketu. Keď zhrnieme príspevky v oficiálnom diskusnom fóre mesta, ja som takýchto názorov napočítal cca 22. Mimochodom, drvivá väčšina z nich si medzi návrhom HRIVISU a prvým zámerom Tesca (ten druhý prišiel relatívne neskoro) vybrala HRIVIS – teda Kaufland.
Na strane druhej nájdeme občanov, ktorí sú proti zastavaniu plochy pod Eurobusom ďalšími budovami a narúšaniu genia loci širšieho centra mesta, rovnako si neprajú zmenšiť autobusovú stanicu. Tých som v – inak pekne spracovanom – pdf-materiáli z verejnej diskusie narátal cca 26.
Samozrejme, treba dodať, že verejná diskusia na stránke mesta bola anonymná, mohol sa do nej pokojne zapojiť jeden človek pod viacerými nickmi (prezývkami), preto o reprezentatívnosti nemôže byť ani reči.
Bola tu však aj iná – neanonymná – forma zapojenia sa do verejnej diskusie. Otvorený list poslancom podpísalo a uviedlo v ňom svoje základné verifikovateľné údaje vyše 880 ľudí, ktorí sa vyslovili proti zastavaniu danej lokality a požiadali poslancov o prehodnotenie predaja pozemkov. V porovnaní s internetovými diskusiami – trošku ťažšia váha. A hoci podľa stanoviska hlavnej kontrolórky mesta JUDr. Kataríny Balážovej tento „list nerieši v zmysle zákona o petičnom práve, nie je potrebné k nemu prijať uznesenie ani na mestskej rade, ani na mestskom zastupiteľstve“ (inak by ma celkom zaujímalo, prečo?), nezaoberať sa s ním by chcelo veľkú odvahu.
Holuby, srnky a čierne ovce
Neboli by sme však v Rožňave, keby išlo všetko aspoň v koľajach európskych štandardov (keď už nie v našich vlastných – rozumných). Hádam najviac verejnú diskusiu znehodnotila „investigatívna“ otázka v Rožňavských listoch, kde sme sa dozvedeli, že „určité skupinky občanov všetko kritizujú, nie sú spokojné s navrhovanými riešeniami.“ Ako si to len dovoľujú, tí…? Ak opomeniem to, že aj tí, čo kritizujú, platia dane (tým aj RL) a nezaslúžia si takéto podprahové onálepkovanie „čierna ovca dediny“, tá otázka je vlastne logickým nezmyslom: keby všetci s navrhovanými riešeniami súhlasili, nepotrebujeme žiadnu verejnú diskusiu.
Rovnako by bolo milé, keby sme nabudúce mali o niečo menej lenivých a pohodlných investorov ochotných flexibilne diskutovať – nehráme sa tu predsa o fazuľky. Na diskusnom fóre mesta si debaty chtiví občania hrkútali sami, na ich inak rozumné podnety a otázky nikto z dotknutých strán nereagoval. Dokonca ani poslanci – a to o názoroch niektorých na danú problematiku pár dní pred hlasovaním ani len srnky netušia.
No a v neposlednom rade tu bol ešte jeden negatívny fenomén, s ktorým dobre a vrtko narábali najmä politici – skapal pes, záujem zúčastniť sa všeľudového diskusného zhromaždenia bol mizivý.
Prečo?
Staré Grécko, moderna a Albert Hirrschman
Ja viem, pre politika je to istotne ťažké prekúsnuť, ale je to fakt: už nie sme v Starom Grécku, kde bol verejný život a la res publica vrcholom pyramídy ľudských možností a cností. Dnes je politika rovnocenná s desiatkami ďalších zložiek (kultúra, šport, veda, práca) spoločnosti, ktoré vypĺňajú čas a napĺňajú zmysel fungovania človeka. Dlho chcené a ešte dlhšie oslavované čaro moderny.
Ak teda politik – nič viac ako správca vecí verejných (!) – nemá strach, musí sa o záujem ľudu v tomto konkurenčnom boji uchádzať a nie horekovať, že mu v polis na zhromaždenia nikto nechodí. Skepsa a apatia verejnosti voči politike na akejkoľvek úrovni nie je totiž vonkoncom trvalá – to len keby niekto chcel tvrdiť „ako sa čo nedá“. Nie tak dávno to dokázal napríklad študovaný nemecký ekonóm Albert Hirschman, ktorý sa na občiansku angažovanosť v dlhodobom horizonte pozrel riadne zvrchu a objavil v nej – prekvapenie pre ekonómov – pravidelné cykly. Povedané polopate: konjunktúry a recesie v tvare stúpajúcej a klesajúcej sínusoidy nenájdeme len v ekonomike ale aj v záujme ľudí o veci verejné, čo aj pri pohľade laickým okom dáva zmysel. Ako sa má človek nadchnúť pre politiku keď tá ignoruje jeho záujmy/názory a nevie riešiť jeho problémy? Radšej sa teda utieka k niečomu, v čom spätnú väzbu a zmysel nájde. A naopak: ako si má človek vychutnávať pôžitok vnútorného života, ak o jeho vonkajšom rámci – ďaleko od politiky – vôbec nerozhoduje?
Preto teda tie cykly. A preto musí politik načúvať a reflektovať, ak chce, aby sa o ľudia o veci verejné zaujímali.
Vedľajšie účinky
A čo som tým celým vlastne chcel povedať? Asi toľko, že 883 podpisov Otvoreného listu poslancom mesta, 45 občanov na verejnom zhromaždení a cez 100 príspevkov vo verejnej diskusii na stránke mesta je pre mňa v tomto momente relatívne veľa. V atmosfére prípadného predaja pozemkov pod Eurobusom bude totiž krivka občianskej apatie takmer isto stúpať (viď. výstupy z verejnej diskusie) a pacientovi – teda mestu sa síce zníži akútna horúčka, z chronickej chrípky sa však nevylieči a k tomu všetkému začne mať ešte kŕče.
Na zdravie!
Súvisiace články:
Otvorený list poslancom mesta (883 podpísaných na internete!)
Vezmú do úvahy hlas verejnosti?


- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery