Opravujú na Okružnej a Komenského

ROŽŇAVA – Mesto Rožňava začalo s opravou dlhodobo zanedbanej a nedobudovanej komunikácie medzi gáražami na ulici J. A. Komenského už začiatkom mája. Termín ukončenia prác je plánovaný na koniec júla, posledné týždne na stavbe nebolo vidieť takmer žiadnu činnosť.
Ako nám potvrdil hovorca mesta Peter Gallo, stavba bola povolená rozhodnutím stavebného úradu ešte v decembri minulého roku, stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 7. mája 2012, pričom plánované náklady stavby sú 38 230 eur.
„V súčasnosti sa pracuje na prekládke telekomunikačného kábla, ktorý sa nachádza priamo v trase prístupovej cesty,“ uviedol Gallo pre infoRoznava.sk.
Od opravovanej komunikácie medzi garážami vedie cez neupravené a preto len z polovice využívané parkovisko smerom na Krásnohorskú ulicu betónová cesta. Vyasfaltovanie tejto plochy, na ktorú sa „zabudlo“ už pri výstavbe obytných domov pred tridsiatimi rokmi, by pomohlo zlepšiť akútne problémy s parkovaním v tejto časti mesta, spôsobené aj prevádzkami služieb na prízemí obytných domov.
Po minuloročnom nešťastí v Japonsku, keď ničivé zemetrasenie a vlny Cunami zabili množstvo ľudí a zdevastovali veľkú časť pobrežia, obletela svet aj fotografia rozbitej cety, ktorú tam opravili za šesť dní.
Usilovne sa však pracuje na rozšírení komunikácie na sídlisku Juh na Okružnej ulici, kde zhodou okolností býva aj poslanec Roman Ocelník (Nez.). Stavba bola povolená rozhodnutím stavebného úradu mesta 15. mája t. r. s plánovanými nákladmi vo výške 20 911,15 eur.
„V oboch prípadoch sú zhotoviteľom Inžinierske stavby Košice a. s., technický dozor vykonáva firma ER-STAVING s. r. o.,“ spresnil Gallo. Ako dodal, tieto investičné akcie boli vysúťažené a zhotovujú sa na základe uznesení mestského zastupiteľstva. Hradené budú z vlastných prostriedkov mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo v novembri minulého roku koncepciu opráv chodníkov a ciest na r. 2012-2014 s tým, že finančné krytie opráv chodníkov bude prerokované v zastupiteľstve až po schválení rozpočtu na r. 2012.
Dokument:
Rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov a ciest v meste – poradie dôležitosti
Koncepcia opráv chodníkov a ciest na r. 2012 – 2014
Programový rozpočet mesta – komunikácie
Foto: infoRoznava.sk/Daily Mail

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery