On s tými peniazmi zdrhol

bez_názvuPoslanci na svojom utorkovom pokračovaní riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva prerokovali aj žiadosť Turistického informačného centra o navýšenie rozpočtu na r. 2009.
Materiál uviedla Mgr. Erika Ištvániková, poverená vedením TIC. Žiadosť o navýšenie o 13.300 € zdôvodnila „neúspešnou sezónou a nízkou návštevnosťou“, v dôsledku čoho sa ocitli „vo veľmi zložitej finančnej situácii“. Ako dodala, ak žiadanú sumu celú nevyužijú, zvyšnú časť vrátia mestu.
Ako potvrdila jej kolegyňa – ekonomická referentka, „z doterajších výpočtov vychádza to, že sme stratili polovicu podnikateľských príjmov“. Ohrozené sú tak podľa nej bežné náklady na mzdy, telefóny, vodu, elektrinu, ktoré sa „veľmi ovplyvniť z našej strany nedajú.“
„Môžem ešte toľko dodať, že ani jeden rok sme nemali žiadne odmeny, v rámci miezd máme vlastne iba základ,“ uviedla ďalej vo svojom vystúpení.
„Výrazne nám dodalo na tú negatívnu stránku to, že sme sa stali platcami DPH, čím sme stratili významnú čiastku, a jedna veľmi negatívna skúsenosť s pánom organizátorom podujatí, Henrichom Albertom. Tu sme prišli o 600 €, ľuďom sme museli vrátiť peniaze za predané vstupenky. To sme museli urobiť z vlastných peňazí, pretože on s tými peniazmi zdrhol,“ vysvetľovala poslancom.
DSCF7850„Toto je dosť málo na to, aby sme sa len tak rozhodli pre tak veľkú čiastku,“ povedal nezávislý poslanec Ondrej Bolaček, predseda finančnej komisie a navrhol znížiť sumu žiadaného príspevku na 50 % s tým, aby sa o zvyšnej časti rokovalo na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva 15. decembra.
„Minimálne od štvrtku, keď sme mali prvú časť rokovania, ste mali šancu ako vedenie firmy sa postarať o to, aby to, čo nebolo splnené, bolo tu na stole a keďže to tu nie je, tak si nemyslím, že vôbec je teraz priestor na vyjednávanie, lebo to už je váš prístup, že tu nemáme stanovisko dozornej komisie. To ste si mali pozháňať, pretože tým bolo podmienené stanovisko mestskej rady aj nás všetkých,“ reagoval ďalej poslanec Bolaček na naliehanie prítomných zástupcov TIC.
„Trošku by som sa ich zastal, pretože oni nie sú nadriadení predsedovi ani členom dozornej komisie a tí o tom vedeli,“ podotkol primátor Vladislav Laciak (Smer-SD).
DSCF7851Vyplatenie príspevku podporila poslankyňa Katarína Kopecká (Smer-SD): “Bolo by dobré teraz, keby sa z toho svrabu, v ktorom sú, dostali.“ Faktickou poznámkou reagoval nezávislý poslanec Juraj Dubovský: „Mňa prekvapuje prístup TIC. Vedeli už vo štvrtok, v čom je tu problém a od štvrtka dodnes nevedeli zrátať, koľko vlastne potrebujú peňazí na jeden mesiac. To je niečo neskutočné. Ja si myslím, že nič sa im nestane, ak nedostanú teraz nič ale až 15teho, keď budú presne vedieť, koľko potrebujú a keď bude aj stanovisko dozornej rady.“
DSCF7781Krátko vystúpil aj ďalší nezávislý poslanec Ladislav Dávid, zamestnanec mestskej organizácie Technické služby(TS): „TS, ktoré udržiavajú čistotu a ďalšie veľmi vážne veci v meste a spravujú jeho majetok, nemajú vykrytý príspevok, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom a my tu budeme riešiť prežitie príspevkovej organizácie. Ja to chápem, ale je potom potrebné aj tam robiť iné opatrenia. Mesto vôbec peniaze nemá, máme problém s mestskou kasou, tak to pocítia aj ďalšie príspevkové organizácie a firmy, ktoré má mesto, ako robiť bez peňazí.“
„My sme vám, mestu, ako dcéra alebo syn. Na koho iného sa môžeme obrátiť, než na svoju matku, čiže mesto?“ pýtala sa poslancov ekonómka z TIC. „Ostatné príspevkové organizácie mali , pokiaľ viem, vo svojom príspevku na rozdiel od nás vykryté aj mzdy. My sme vždy dostali len 51 % z toho, čo sme žiadali, teraz sme zvyšok neboli schopný vyrobiť nie vlastnou vinou.“
Návrh poslanca Bolačeka na vyplatenie len 50 % z požadovanej sumy pre TIC podporil vo svojom vystúpení aj poslanec Arpád Laco (SMK), pričom vyslovil obavu z penále neuhradených faktúr. Nezávislý poslanec Ladislav Kossuth, pracovník TS, mu krátko odpovedal, aby sa prišiel pozrieť na ich neuhradené faktúry.
Po rozprave nakoniec 13ti poslanci hlasovaním rozhodli, keď 10ti z nich boli za návrh poslancov Bolačeka a Laca vyplatiť pre TIC žiadanú sumu v 50 % výške.
Ilustračné foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery