Okrúhly stôl po rožňavsky

DSCF8765V stredu o sedemnástej hodine vysielala RVTV diskusnú reláciu Okrúhly stôl. Vzhľadom na to, že RVTV vypršala licencia na vysielanie 7. augusta 2009 a v súčasnosti platnú licenciu na televízne vysielanie nemá, diváci si mohli túto reláciu pozrieť len na internetovej stránke rožňavskej televízie.
Mnohým sa však online vysielanie spustiť nepodarilo a tak mala relácia -nielen kvôli zrušenému televíznemu vysielaniu – skutočne mizernú sledovanosť. Podľa slov moderátora diskusie, Mareka Koltáša, Okrúhly stôl sledovalo na konci programu 50 divákov.
DSCF8783Témou dlho očakávanej diskusie bol odpredaj pozemkov pod areálom autobusovej stanice, o ktorom poslanci definitívne rozhodnú na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve. Skutočne zaujímavý bol najmä spôsob realizácie tejto diskusnej relácie.
Mestské zastupiteľstvo ešte začiatkom júla prijalo uznesenie zvolať prostredníctvom RVTV verejnú diskusiu, televízia mala preto na prípravu viac ako dva mesiace. V štúdiu sa však pri moderátorovi a primátorovi mesta Vladislavovi Laciakovi (Smer-SD) nakoniec vystriedali len prednosta MsÚ Ján Štefan a následne nezávislý poslanec mesta Dušan Pavlík, ktorý tak bol jediným prítomným oponentom, vystupujúcim proti odpredaju pozemkov.
Hovorca občianskej iniciatívy – signatárov Otvoreného listu poslancom mesta Rado Kovács, zástupcovia spoločností Eurobus, Tesco Stores a Hrivis do štúdia pozvaní neboli. Celá relácia tak ani zďaleka nespĺňala pravidlá verejnej diskusie, pravidlá okrúhleho stola, ktorého primárnou úlohou je konfrontácia všetkých zainteresovaných strán. Zástupcovia jednotlivých spoločností, ako i hovorca občianskej iniciatívy Rado Kovács, dostali priestor len vo videonahrávkach, nemohli preto reagovať na otázky moderátora ani pripomienky divákov, ktorí sa do diskusie zapojili telefonicky.
DSCF8780Vyjadrenie Rada Kovácsa, ktorý zhrnul námietky takmer 900 signatárov listu a ktorý mal byť hosťom diskusie, bolo dokonca zaradené bez uvedenia moderátorom do ankety s občanmi mesta.
Primátor v úvode relácie uviedol, že Rožňave v súčasnosti chýba zhruba 60 miliónov, ktoré môže mesto získať dvojakým spôsobom: „Buď si vyberieme úver, ktorý je ale potrebné splatiť aj s úrokom, alebo môžeme predať niečo, bez čoho sa, podľa môjho názoru, vieme zaobísť a čo prinesie mestu niekoľkonásobný rozvoj, dovolím si povedať, 20 násobný rozvoj.“ Prednosta MsÚ, Ján Štefan, v diskusii vystúpil len s informáciou, že Rožňava dostane od štátu do mestského rozpočtu z podielových daní o 914 000 eur menej a zároveň divákom vysvetlil, čo podielové dane sú.
Juraj Sústrik, zástupca spoločnosti Eurobus a.s., vo videonahrávke prezentoval názor, že autobusová stanica v Rožňave je na najlepšom mieste, v najbezpečnejšom prevedení a akoukoľvek redukciou nástupíšť by mohla byť ohrozená bezpečnosť cestujúcich. Denne totiž stanicou prejde 274 spojov, viac ako 9000 cestujúcich a ďalších občanov, ktorí využívajú blízke nákupné centrá.
DSCF8768Zástupcovia spoločností Hrivis a Tecso Stores v dokrútkach zhodne uviedli, že o tieto pozemky majú naďalej záujem, tak ako to prezentovali vo svojich projektoch a vizualizáciách, a sú otvorení aj novým podmienkam mesta, či už sa budú týkať vybudovania mestskej tržnice, alebo detského dopravného ihriska.
Primátor v diskusii načrtol, aké by mohli byť podmienky odpredaja týchto pozemkov: „V prvom rade by malo byť stanovené, dokedy dostane mesto peniaze z odpredaja. Ďalšou podmienkou by bolo zachovanie funkčnej autobusovej stanice. Osobne by som si vedel predstaviť tiež podmienku, že budúci investor deklaruje aj to, o akú sumu peňazí v investícii pôjde a koľko pracovných miest prinesie. No a potom sú tu tie bonusy či nám investor pomôže s tržnicou, s detským dopravným ihriskom…“
DSCF8774Na otázku, ako naplniť mestskú pokladňu ak by nedošlo k odpredaju pozemkov, poslanec Dušan Pavlík odpovedal: „Predaj je jednorázová vec, peniaze sa rozkotúľajú a zase budeme stáť pred otázkou, čo s tým? Úver trošku viac zaväzuje, je síce drahší, ale ten hospodárny vzťah v človeku evokuje viac ako jednorázový predaj. Myslím si, že na najbližšom zastupiteľstve budeme odsúhlasovať úver. Je síce pravda, že sme medzi dvoma kameňmi, peniaze potrebujeme, ale zatiaľ by som to neriešil takýmto drastickým zásahom do stredu mesta, pretože si myslím, že by to už neunieslo.“
Primátor mesta v diskusii reagoval aj na otvorený list poslancom. Podľa jeho slov bol tento otvorený list vnímaný ako názor významnej časti občanov, poslanci s ním boli oboznámení a mali ho k dispozícii. Poslanec Pavlík tento list zhodnotil pozitívne.
Úplnou čerešničkou na torte bol však začiatok online vysielania verejnej diskusie. Krátko pred sedemnástou hodinou mali totiž diváci možnosť počuť, čo sa v nič netušiacom štúdiu deje.
Diskusia do celej kauzy veľa svetla nepriniesla, o osude pozemkov sa teda definitívne rozhodne na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve.
Súvisiace články:
Vedia poslanci o vecnom bremene?
Vezmú do úvahy hlas verejnosti?
Foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery