Od nedele ceny aj v eurách

V nedeľu 24. augusta začala platiť povinnosť zobrazovať všetky ceny v korunách a eurách. Ceny musia byť po prepočte konverzným kurzom zaokrúhlené na dve desatinné miesta matematicky.
Obchody a prevádzky nad 5 zamestnancov

  • Každý tovar musí byť vybavený dvojakou cenovkou nielen v korunách ale aj v eurách
  • Cena sa na eurá prepočíta podľa oficiálneho konverzného kurzu – 30,126 koruny za euro

Malé obchody a prevádzky do 5 zamestnancov

  • Nemusia mať tovary v oboch cenách.
  • Stačí, keď majú na dostupnom mieste umiestnený cenník so všetkými tovarmi v oboch menách


Zaokrúhľovanie
Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel
Príklad:
Keď rožok stojí 1,90 SKK po prepočítaní je to 0,0631 eura a cena rožka po zaokrúhlení je 0,06 eura čo je 6 eurocentov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery