Predaj autobusky neprešiel ani tretíkrát


IMG_6349Hlasovanie / Vyjadrenie primátora
Najsledovanejším bodom štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva bol jednoznačne bod týkajúci sa odpredaja areálu autobusovej stanice. Hoci o predaji pozemkov poslanci rokovali už po tretíkrát, diskusia trvala takmer hodinu a mnohí sa pri nej riadne zapotili.
V rokovacej sále boli prítomní aj zástupcovia spoločností Hrivis, Tesco Stores a Eurobus i hovorca občianskej iniciatívy Rado Kovács. 
Pre tých, ktorí ešte k celej záležitosti nemali dostatok informácií bola určená úvodná dvadsaťminutovka. Slova sa ujal primátor mesta Vladislav Laciak, ktorého dopĺňali prednosta MsÚ Ján Štefan a viceprimátor František Kardoš. Prítomným poslancom a občanom v sále, ako aj divákom online vysielania RVTV primátor pripomenul priebeh celej kauzy, nevynímajúc ani verejnú diskusiu s občanmi mesta a reláciu Okrúhly stôl, ktoré sa danou problematikou zaoberali.
DSCF7767Už tu sa však nedali prehliadnuť poznámky, ktoré nielenže otvorene prezentovali stanovisko primátora, viceprimátora a prednostu MsÚ pozemky predať, ale boli aj poriadnou agitáciou. „Momentálne nevidím iné zdroje ako by som mohol vyjsť z tejto situácie, ako by som mohol zachrániť evidentný rozvoj mesta, takže by som vás prosil, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste to zvážili, aby ste to mali na pamäti. Uvedomte si, že Rožňava je okres s vyše 28 % nezamestnanosťou, zvažujte preto aj pohľad zo strany občanov, ktorí čakajú, kde sa vytvoria nové pracovné miesta,“ povedal primátor.
Zároveň vystúpil aj s doposiaľ nezverejnenou informáciou, podľa ktorej obdržalo mesto deň pred rokovaním zastupiteľstva výzvu na podporu výstavby istého supermarketu. Podpísalo ju 279 občanov z Rožňavy a celého regiónu. Signatár ani hovorca listu určení neboli.
Prednosta MsÚ Ján Štefan predniesol stanovisko mestskej rady, ktorá poslancom odporučila prijať k tomuto bodu uznesenie a ktorá v prípade schválenia predaja navrhuje vymenovať 9-člennú komisiu na vypracovanie kritérií predaja. V závere svojho vyjadrenia takisto oslovil poslancov so slovami: „ Chcel by som sa prihovoriť, aby ste si pri hlasovaní fakt zvážili všetko o čom sme tu hovorili, aký je stav finančných prostriedkov v Rožňave, konkrétne na mestskom úrade…“
DSCF7844Viceprimátor František Kardoš sa pre zmenu do rozpravy zapojil s pozmeňujúcim návrhom, v ktorom dokonca poslancom odporučil, aby boli už na tomto zastupiteľstve stanovené hlavné kritériá predaja, 9 – členná komisia a aj podmienky verejnej obchodnej súťaže. „Pán viceprimátor dal taký návrh, ako keby si bol istý, že predaj pozemkov prejde. Prečo máme o niečom takom hlasovať, keď ešte nevieme, či k odpredaju dôjde? To je úplná hlúposť, dať niečo takéto vôbec schvaľovať,“ poznamenal poslanec Džačár.
Nervozita panujúca za predsedníckym stolom mala zrejme na svedomí i ďalšie, nie práve premyslené vyjadrenia. Súčasný a bývalý primátor sa už totiž venovali konkrétnym podmienkam predaja, hoci viacerí poslanci pripomenuli, že určovať akékoľvek kritériá je predčasné, keďže predaj areálu sa ešte neodsúhlasil.
Na návrh primátora, aby investori deklarovali, koľko pracovných miest dokážu v tejto lokalite zabezpečiť, poslanec Dubovský povedal: „ Táto podmienka by znamenala, že areál dostane spoločnosť Hrivis, pretože Tesco tu chce postaviť parkovisko. Potom nemusíme robiť ani verejnú obchodnú súťaž…“
Do diskusie sa trefne zapojil aj poslanec Baláž, podľa ktorého by sa mali na pokrytie mestských výdavkov nájsť iné finančné zdroje, pretože predávať najlukratívnejší pozemok Rožňavy v čase hospodárskej krízy, kedy ceny nehnuteľností prudko klesajú, je nelogické.
DSCF7866Pred koncom diskusie už nebolo jednoduché ani dostať sa k slovu. Poslanca Pavlíka, ktorý sa do rozpravy riadne prihlásil, niekoľkokrát predbehli vyjadrenia spoza predsedníckeho stola, ktoré opäť zdôrazňovali, prečo areál autobusovej stanice predať. Na tento nátlak reagoval poslanec Bolaček : „Pre mňa je zarážajúca tak obrovská obhajoba jedného bodu programu z vašej strany. Za sedem rokov si nepamätám, že by predsednícky stôl tak obhajoval nejaký bod ako vy teraz. Prečo až takáto angažovanosť? Ako keby ste si mysleli, že ostatní devätnásti poslanci nemajú vlastný rozum…“
Pre tých, ktorí si ani v závere rozpravy neboli istí, aké je stanovisko primátora, viceprimátora a prednostu MsÚ, bola určená faktická poznámka Františka Kardoša: „Niekoľkokrát sme boli obvinení, že za týmto stolom ťaháme za jeden koniec. Áno, je to pravda.“
Tesne pred hlasovaním sa situácia poriadne vyostrila. Počas prejavu zástupcu Tesco Stores, Pavla Melichara, mu primátor mesta opakovane a hlučne skákal do reči.
Poslanci nakoniec neodsúhlasili hlasovať o návrhu viceprimátora Františka Kardoša, stanoviť aj kritériá predaja a komisiu pre určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže. Za predaj pozemkov hlasovali šiesti poslanci, desiati boli proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
HlasovanieZa predaj pozemkov: Ladislav Dávid, František Focko, Ing. František Kardoš, Mgr. Arpád Laco, Erika Szabadošová aTerézia Váradiová.
Proti predaju pozemkov: MUDr. Dezider Bánes, Ing. Ondrej Bolaček, JUDr. Juraj Dubovský, Peter Džačár, Ing. Arpád Kavečanky, Mgr. Dionýz Kemény, MUDr. Katarína Kopecká, Ing. Dušan Pavlík, Peter Soldos, Mgr. Alexander Turek
Zdržal sa: PaedDr. Viktor Baláž
Neprítomní: Mgr. Dušan Pollák, Ľudovít Kossuth
Vyzerá to však, že kauza ohľadom predaja pozemkov zďaleka nie je uzavretá. Podľa našich informácií sa piatkové dopoludnie na mestskom úrade nesie v znamení napätej atmosféry. Prebiehajú totiž aj rozpravy o platnosti, resp. neplatnosti štvrtkového hlasovania mestského zastupiteľstva.
DSCF7827V piatok sme na mestskom úrade navštívili aj hlavnú kontrolórku, Katarínu Balážovú, ktorá na štvrtkom zastupiteľstve oboznámila prítomných s výzvou na podporu výstavby istého supermarketu. Na zastupiteľstve uviedla, že je táto výzva voľne k nahliadnutiu aj s menami 279 podpísaných občanov.
Kontrolórka nám však nedovolila zdokumentovať si túto výzvu s odôvodnením, že podľa pokynu, ktorý dostala od primátora Vladislava Laciaka, si podpísaní želajú nezverejňovať ich mená. Položili sme jej preto otázku, podľa akej právnej normy odmietla médiám poskytnúť mená podpísaných občanov. Na jej reakciu stále čakáme.
 
 Priestor na vyjadrenie k rozhodnutiu poslancov nepredať areál autobusovej stanice sme poskytli hovorcovi občianskej iniciatívy Radovi Kovácsovi a primátorovi Rožňavy, Vladislavovi Laciakovi.
Vladislav Laciak: „Poslanci sa nerozhodli nepredať, ale nehlasovali za predaj, teda predaj neprešiel. Akceptujem ich rozhodnutie, musíme ale hľadať iné zdroje, zatiaľ o iné nehnuteľnosti záujem nie je.“
DSCF7921Rado Kovács, hovorca občianskej iniciatívy – signatárov Otvoreného listu poslancom:
„Je to ešte veľmi čerstvé, ale ja som veľmi spokojný s dnešným rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Tí, ktorým sa toto rozhodnutie nepozdáva, majú ďalšie tri mesiace na to, aby prekabátili poslancov, ktorí teraz hlasovali proti predaju. Pretože po troch mesiacoch môžu o tomto návrhu znovu rokovať. A som si istý, že to spravia…“

 Foto & Video: Inforoznava.sk / Michal Valaštek, Martin Olexa

 

 
 
DSCF7724DSCF7883DSCF7850DSCF7851DSCF7874DSCF7781
DSCF7761DSCF7820

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery