Ocenili aj rakúskeho veľvyslanca

V sobotu predpoludním udelili v rámci osláv Dni mesta 2010 mestské vyznamenania.
Ako informuje oficiálna stránka mesta Roznava.sk, v sobášnej sieni udelili titul Čestný občan mesta a odovzdali Cenu mesta a Cenu primátora.
Titul Čestný občan mesta si z rúk primátora Rožňavy Vladislava Laciaka prevzali pani Rónavölgyi Endréné, primátorka partnerského mesta Szerencs za „rozvoj dobrých partnerských vzťahov“, a veľvyslanec Rakúskej republiky Dr. Helmut Wessely (na snímke Roznava.sk vpravo), ktorému bol udelený za to, že „propaguje a šíri dobré meno nášho mesta i celého regiónu v zahraničí a v diplomatických kruhoch.“ Jeho prastarí rodičia boli obyvateľmi mesta, sú pochovaní na rožňavskom cintoríne, kam zamieril v sobotu popoludní aj rakúsky veľvyslanec. 
Cena mesta si prevzali pani Gabriela Fórišová „za celoživotnú vysoko odbornú pedagogicko-výchovnú činnosť“, pán Ing. Arpád Kavečanky za to, že „už desiatky rokov vyvíja svoju činnosť v oblasti zachovania historických baníckych tradícií. Nielen počas svojho aktívneho pracovného zaradenia ako profesionálny baník, ale aj po nástupe do dôchodku,“ a Stredná odborná škola na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave, „ktorá už šesť desiatok rokov pôsobí v našom meste“ako jedna „z najstarších povojnových výchovno-vzdelávacích inštitúcií.“
Cenu primátora si prevzali Mgr. EmíliaPatakyová „za jej dlhoročnú úspešnú a všestrannú pedagogicko-výchovnú prácu“, MUDr. Miloslavov Martini  „za jeho celoživotnú vysoko odbornú a príkladnú prácu pediatra, námestníka riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia počas výstavby nemocnice, riaditeľa Rožňavskej nemocnice, primára detského oddelenia“, Ing. arch. Attila Emődy, „ktorý stále všade po svete, kde vo svojej staviteľskej profesii pôsobil – Vietnam, Ghana, India, Indonézia, Kuvajt, či Anglicko, Nemecko, nikdy nezabudol zdôrazňovať to, že jeho korene sú v Rožňave a že tu má i svojich príbuzných,“ ďalej diplomovaná sestra Eva Kapošváriová, „ktorá pracuje ako diplomovaná sestra v službách rožňavskej nemocnice na oddelení dlhodobo chorých už 30 rokov, kde každý deň svojim zodpovedným a profesionálnym prístupom poskytuje ťažko chorým pacientom ošetrovateľskú starostlivosť,“ Mgr. Ing. Gejza Helcman, ktorý „má za sebou 40 ročnú pedagogickú prácu učiteľa na základnej a strednej škole. Medzi najväčšie odborné úspechy sa zaraďuje efektívne aplikovanie hudby do vyučovania techniky administratívy a hospodárskej korešpondencie,“ Ing. Ivan Nemčok, ktorý „viac než dvadsať rokov sa venuje uchovávaniu a rozvoju ľudovoumeleckých tradícií Gemera. Spočiatku ako tanečník, sólo spevák a hudobník folklórneho súboru HAVIAR a posledných desať rokov ako umelecký vedúci a samozrejme aj spevák a hudobník v detskom folklórnom súbore HAVIARIK, Mgr. Richard Szőllős, „ktorý svojim zodpovedným a vysoko-odborným prístupom k práci úspešne riadi svoju školu“ a ktorý „bol na návrh žiakov školy a výberu odbornej poroty vyhlásený za najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska a získal titul „Zlatý Amos 2009“. Mgr. art. Erik Šille, ako „jednému z najvýraznejších mladých maliarov etablovaných na slovenskej výtvarnej scéne“ a ktorého tvorba už bola ocenená laureátom ceny Igora Kalného na Zlínskom salóne 2006. V r. 2009 získal ocenenie „Maľba roka“ a zastupoval Slovensko na DONUMENTE 2009 v nemeckom Regensburgu.
Ďalšie podrobnosti aj fotoreportáž nájdete na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery