Obvyklú hladinu bude mať Palcmanská Maša do troch týždňov

V prečerpávacej vodnej elektrárni Dobšiná práve prebieha dlhodobo plánovaná odstávka, ktorá podobne ako pri ostatných typoch elektrární je bežnou súčasťou životného cyklu elektrárne a je určená na realizáciu prác, potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky .
Informovala nás o tom Janka Burdová, hovorkyňa akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.
Odstávka je odsúhlasená vopred všetkými zainteresovanými stranami. Prioritou vodného diela je využitie hydroenergetického potenciálu a ochrana proti povodniam. Výška hladiny je počas opráv stále v rozmedzí danom manipulačným poriadkom vodnej stavby.
„Od pondelka tohto týždňa sa Palcmanská Maša plní prirodzeným spôsobom – prirodzenými prítokmi a na obvyklú, turistami poznanú výšku hladiny, by mala byť naplnená o dva-tri týždne. V prípade daždivého počasia ešte o niečo skôr,“ spresnila pre infoRoznava.sk.
Zdôraznila, že odstávka Prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná je vopred odsúhlasenou aktivitou, dôležitou pre dlhodobú bezpečnosť prevádzky, ktorá je prioritou.
Dedinky-2u
Foto: SRZ/Beres 
Súvisiace články: Dedinky trochu inak

Staňte sa našimi fanúšikmi na sociálnej sieti Facebook a pozvite aj svojich FB priateľov – kliknite sem
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery