Obracajú sa na novú vládu

Prípravný výbor občianskej iniciatívy  Občanov miest a obcí Slovenska vydal vyhlásenie, prinášame vám ho v plnom znení.
Deklarácia Občianskej iniciatívy občanov miest a obcí Slovenska tvoriacej sa vláde SR
Vážená pani Iveta Radičová,
vážení predsedovia politických strán vznikajúcej koaličnej vlády. Vzhľadom na pretrvávajúce, prehlbujúce sa a neriešené problémy v územnej samospráve sa na Vás obracia Občianska iniciatíva občanov miest a obcí Slovenska v záujme posilnenia princípov právneho štátu so žiadosťou o zahrnutie riešenia týchto problémov do programového vyhlásenia tvoriacej sa vlády.
My, poslanci a občania slovenských obcí, sa permanentne stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú nedokonalosť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V niektorých prípadoch, (obce Somotor, Zemianska Olča, Brunovce, Domaníky a ďalšie) napriek medializácii a využitiu všetkých dostupných právnych prostriedkov, sa nedarí už roky bezprávny stav napraviť a prichádza k závažnému poškodzovaniu práv občanov, zamedzovaniu realizácie mandátu obecných poslancov a vážnym stratám na obecnom majetku. Ani posledná novelizácia uvedeného zákona tento stav nevyriešila.
V oblasti Verejná správa a samospráva prosíme zapracovať do programového vyhlásenia vlády túto tézu:
„Vláda sa zaväzuje vo volebnom období vzhľadom na závažné nedostatky vo fungovaní samospráv prijať príslušné legislatívne úpravy, ktoré v samospráve zabezpečia dodržiavanie zákonnosti, zlepšia vymožiteľnosť práva, zaistia prehľadné, účelné a efektívne nakladanie s majetkom obcí a podporí zvyšovanie odbornej spôsobilosti predstaviteľov samospráv.“
Konkrétne navrhujeme novelizovať:
– zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
– zákon 153/2001 Z. z. o prokuratúre,
– a súvisiace predpisy.
Naša OI je pripravená aktívne spolupracovať s novou vládou na zreálnení fungovania samosprávy, ktorá čelí mnohým problémom, ktoré do dnešných dní buď neboli riešené, alebo boli riešené spôsobmi, ktoré veci možno viac poškodili, ako pomohli.
Našou jedinou a základnou snahou je podpora dodržiavania zákonov SR a dotvorenie funkčnej samosprávy v prospech občanov.
S úctou, prípravný výbor OI Občanov miest a obcí Slovenska
Juraj Kukla, Brunovce
Vladimír Špánik, Vinodol (0903 785 260)
Vanda Rybanská, Dunajská Lužná
Peter Bulla, Liptovský Trnovec
Arpád Majoroš, Somotor
Jana Mikulášiová, Domaníky
Podporujúce organizácie:
VIA IURIS – Centrum pre práva občana (Zuzana Aimaq-Fialová, riaditeľka)
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (Ondrej Dostál, riaditeľ)
OI Občanov miest a obcí Slovenska na Facebooku – kliknite sem

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali