Obávajú sa vraj "koncentrácie moci"

Na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave bol doručený návrh skupiny poslancov na zrušenie uznesenia č. 241 zo septembra 2012.
Týmto uznesením vtedy zastupiteľstvo znížilo pre blížiace sa nové volebné obdobie počet poslancov zo súčasných 17 na 13 a počet volebných obvodov z 3 na 2, čím sa dostali na minimálnu možnú úroveň, ktorú pripúšťa zákon, prihliadajúci na počet obyvateľov.
Téme sme sa venovali ako prví už vo februári 2010. Následne občianski aktivisti, medzitým už sú niektorí poslancami, vyzbierali 1 515 podpisov pod petíciu, podporujúcu takúto zmenu.
2012: Zmena, podľa mnohých najvýznamnejšia
Poslanci rokovali o návrhu postupne viackrát, mestským úradom rozpracovaný do detailov prešiel aj verejnou diskusiou. O návrhu rozhodli v septembri 2012.
Za vtedy hlasovali ôsmi zo 14-tich prítomných poslancov: vtedy ešte len zastupujúci primátor Pavol Burdiga (Most), Ivan Kuhn (OKS), Karol Kováč (nez.), Roman Ocelník (nez.), Peter Marko (OKS), Dionýz Kemény (nez.) a predkladatelia návrhu Matúš Bischof (OKS) a Radoslav Kovács (nez.).
Proti boli šiesti poslanci: Ján Lach, (Most), Cyril Motyka (Most), Ondrej Bolaček (nez.), Ľudovít Kossuth (nez.), Zoltán Beke (nez.) a Dušan Pollák (nez.). Na rokovaní sa nezúčastnili poslanci František Focko (Smer-SD), Dušan Pavlík (nez.) a Peter Džačár (nez.).
2014: Poslanci tzv. K9 sa obávajú „koncetrácie moci“
Doteraz nikto prijaté uznesenie, podľa ktorého majú byť v novembri zvolení už len 13-ti poslanci v dvoch volebných obvodoch, verejne nespochybňoval. Stalo sa tak až teraz, keď osem poslancov predložilo návrh na zrušenie predmetného uznesenia tesne pred konaním volieb.
Pod návrh sa podpísali piati poslanci – náhradníci, ktorí neboli v komunálnych voľbách v r. 2010 zvolení – Ján Lach (Most), Arpád Laco (SMK), Gabriel Borzy (SMK), Cyril Motyka (Most), Erika Szabadosová (nez., predtým SMK). Mandáty získali postupne po ich uvoľnení vo svojom volebnom obvode.
Pod návrhom sú podpísaní aj ďalší traja poslanci – Ľudovít Kossuth (nez.), Peter Džačár (nez.) a Dušan Pollák (nez.).
„Podľa nášho názoru sa jedná o koncentráciu moci na menšiu skupinu poslancov a tým aj možnosť zneužitia moci,“ zdôvodňujú svoj návrh, ktorý podpísali už 7. apríla, no na rokovanie komisií sa dostáva až teraz. Zastupiteľstvo by malo rokovať o ňom 26-teho júna.
Ich návrh neprešiel žiadnou verejnou diskusiou, ani ho nepodložili petíciou občanov, ktorí by takýto zvrat tesne pred voľbami uvítali.
Bischof vyzýva občanov
O reakciu na tento návrh sme požiadali niektorých poslancov a taktiež primátora mesta Pavla Burdigu (Most). Ten môže nepodpísaním uznesenia, ak by bolo schválené, potvrdiť svoje hlasovanie z roku 2012. Vtedy hlasoval za zníženie počtu poslancov i volebných obvodov.
Podľa poslanca Matúša Bischofa (OKS) sa dal návrh skupiny poslancov očakávať, keďže vplyvná časť poslancov nebola stotožnená s prijatým uznesením (z r. 2012, pozn. red.). „Dôvodovej správe ich návrhu chýba akákoľvek elementárna logika, vec sa má presne naopak: čím viac voličov poslanec zastupuje, tým má väčšiu legitimitu jeho mandát.“  
Upozornil, že pri počte 13 poslancov musí kandidát vyvinúť väčšie úsilie na to, aby bol zvolený. „Predpokladám, že spolu s obavou o svoje možné znovuzvolenie sa nejako takto narysoval skutočný motív podania tohto nezmyslu. Majú však naň právo, ich názor rešpektujem, ale zásadne s ním nesúhlasím.“
Pripomenul, že súčasne prijatý stav (13+2) podporilo petíciou takmer 2 tisíc občanov. „Vyzývam preto aktívnych, demokraticky zmýšľajúcich občanov mesta, ktorým ešte nie je ľahostajné dianie v Rožňave, aby sa za svoju vôľu opäť postavili.“
Marko zásadne nesúhlasí, Kuhn návrh nepodporí
Krátku, no jednoznačnú reakciu nám zaslal aj zástupca primátora Peter Marko (nom. OKS): „Zásadne nesúhlasím!“  Rovnako sa k návrhu stavia aj podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva Ivan Kuhn (OKS), ktorého sme zastihli v Katalánsku.
„Je dojemné, ako sa poslanci patriaci k väčšine, ktorá v tomto volebnom období rozhodovala v zastupiteľstve, odrazu obávajú koncentrácie moci. Najmä tí, ktorí v posledných voľbách veľmi neuspeli a do zastupiteľstva sa dostali ako náhradníci,“ uviedol.
Podľa neho neostáva len veriť, že Rožňavčania prídu na jeseň v hojnom počte k volebným urnám a vyberú si lepších zástupcov. „Ja budem samozrejme hlasovať proti predloženému návrhu.“ 
Proti sú aj Kováč a Kovács
Poslanec Karol Kováč (nez.) v reakcii uviedol, že túto skutočnosť sa dozvedel až od nás. „Prekvapuje ma táto iniciatíva. Neviem si predstaviť, aké argumenty viedli skupinu poslancov predložiť takýto návrh. Zníženie počtu poslancov zo 17 na 13 , podľa môjho názoru, je jedno z rozumných rozhodnutí tohto parlamentu.“
„Bieda rožňavského samospravovania prerazila ďalšiu úroveň pri svojom páde na úplné dno,“ napísal na svojom blogu Radoslav Kovács (nez.) v reakcii na predložený návrh.
Pripomína, že naoko nevýznamné formálne určenie počtu poslancov a volebných obvodov v sebe skrýva obsah, ktorý má zásadný dosah na samotné zloženie poslaneckého zboru a spôsoby komunikácie, spätnej väzby a kontroly medzi ním a obyvateľmi mesta.
Za možný dôvod predkladateľov označuje strach z toho, že sa v novembri neocitnú medzi šťastnou trinástkou. „Viac ako zníženie počtu ich, zdá sa, desí prekreslenie hraníc volebných obvodov.“
Práve tie totiž v predvolebnom súboji podľa neho spôsobia, že budú musieť ísť s kožou na trh a komunikovať s viacerými obyvateľmi, komunitami, či združeniami, a budú nútení osloviť aj tých, ktorí “zhodou okolností” nie sú členmi ich rodín a siete kamarátov.
Poslanci, ktorí neváhali hlasovať za prenájom mestského poľovného revíru sami pre seba, bez zaváhania pravidelne navrhujú zvyšovanie platu primátorovi a ktorí hlasovali za predaj TEKOR-u škandalózne nevýhodného pre mesto, o koncentrácii moci a o jej zneužívaní môžu podľa Kovácsa hovoriť, ich slová však sú a ostanú nedôveryhodné, lebo sú prázdne – bez obsahu. 
„Ten sa stratil pri všetkých tých prenájmoch, predajoch, nomináciách do dozorných rád či do radov sobášiacich,“ píše Kovács v závere svojho textu.
Aktualizované 9. 6., 11:50 h.:
Na našu otázku, či v prípade, že návrh sa dostane do programu zasadnutia zastupiteľstva 26. júna a bude potrebnou väčšinou hlasov schválený, takéto uznesenie podpíše, primátor Pavol Burdiga (Most) pre infoRoznava.sk uviedol: „Je to zatiaľ ešte len návrh a o tom, či to ja podpíšem, je ešte skoro hovoriť.“
Dokument – Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241 2012 zo dňa 27. 9. 2012 predložený skupinou poslancov MZ
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Burdiga tvrdí, že nevie, či uznesenie podpíše

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery