O zložení komisií rozhodne zastupiteľstvo

Pôvodne do 15-teho januára mohli poslanci, občania, politické strany a rôzne iné organizácie navrhovať členov komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Termín bol nakoniec skrátený do konca minulého roka.
Komisie zastupiteľstva sú zložené z poslancov a občanov mesta. Sú poradným orgánom zastupiteľstva, ktoré sa zaoberá jednotlivými bodmi programu až po ich prerokovaní v komisiách. Zasadnutia komisií boli dosiaľ neverejné.
Počty členov jednotlivých komisií poslanci schválili na ustanovujúcom zasadnutí v decembri. V každej majú byť najmenej dvaja z 13-tich poslancov zastupiteľstva.
O zložení jednotlivých komisií rozhodnú poslanci hlasovaním.

Nominácie:

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku (volí sa 9 členov) – Pavol Szaniszló, Rozália Tóthová, Vojtech Malatinský, Ivan Kuhn, Ján Lach, Karol Kováč, Juraj Baláž, Martina Vnenčáková, Štefan Jančovič, Pavol Horňák, Filip Pollák, Gabriel Róžai, Arpád Görgei, Alexander Hlivák, Oskar Lörinc, Robert Urbančík, Peter Marko.
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií (volí sa 9 členov) – Peter Bischof, Nataša Vjesztová, Peter Marko, Eva Gallová, Karol Kováč, Ľudovít Kossuth, Ivan Kuhn, Ján Lach, Tibor Takáč, Jozef Gregor, Radovan Roxer, Miroslav Timár, Pavol Horňák, Karol Klárik, Ján Štefan, Anna Hlaváčová.
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu (volí sa 7 členov) – Helena Novotná, János Vasík, Hildegarda Támárová, Árpád Laco, Matúš Bischof, Eduard Mihók, Milan Capák, Slavomír Gál, Radoslav Kovács, Róbert Kobezda, Richard Szöllös, Róbert Beník, Erzsébet Füzék, Lucia Tóth, Norbert Boross, Ladislav Dávid ml., Oskar Lörinc, Edita Balázsová.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová (volí sa 7 členov) – Zoltán Kónya, Monika Šeďová, Dionýz Kemény, Zoltán Beke, Milan Capák, Miroslav Droždiak, Viktória Kerekešová, Peter Šima, Jozef Kováč, Csaba Simon, Mikuláš Gregor, Katarína Kopecká, Lívia Madáčová, Henrieta Rusňáková, Anna Mešťanová.
Komisia ochrany verejného poriadku (volí sa 7 členov) – Rudolf Szallai, Peter Džačár, Roman Ocelník, Ján Lach, Ladislav Hlavács, Peter Hudáček, Alexander Blažek, Viktor Végsö, Ján Fehér, Juraj Halyák, Bartolomej Šturmann.
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky (volí sa 5 členov) – Cyril Motyka, Karol Kováč, Roman Ocelník, Dionýz Kemény, Peter Kmotrik, Nataša Vjesztová, Juraj Králik, Viktor Badin, Róbert Beník, Rudolf Kopsa, Ivett Prékop, Martin Mikolaj, Richard Bachňák.
Dokument – Návrhy na členov komisií MZ / Určenie počtu členov komisií / Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery