Nový primár aj prístroj

5aPacienti rožňavskej nemocnice sa môžu tešiť z nového RTG prístroja, ktorým je pojazdný systém tkzv. „C-rameno“ s rôznymi konfiguráciami.
Tento prístroj sa využíva najmä pri traumatologických a chirurgických zákrokoch. Má moderný vzhľad, jednoduchú manipuláciu a poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
Snímky je možné preniesť priamo do nemocničného informačného systému, napáliť na CD alebo uložiť na USB kľúč. Nový prístroj zabezpečuje nízku radiačnú záťaž pre pacienta, ako aj pre zdravotnícky personál.
Hodnota takého prístroja sa pohybuje okolo 43 000 Eur.
Nový primár Rádiodiagnostického oddelenia
Rádiodiagnostické oddelenie Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., má nového primára. Potom, čo začiatkom roka náhle zomrel dlhoročný šéf oddelenia Igor Dovala, sa nim stal Peter Šmirjak. Vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Absolvoval tiež niekoľko zahraničných stáži na rádiologických oddeleniach v Holandsku, v Izraeli a v Brne. Vo Viedni sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnom rádiologickom kongrese. V roku 2012 dosiahol špecializáciu a európsku atestáciu v odbore rádiológia.
Dr_Smirjak„Plánujem používanie a implementovanie nových diagnostických postupov, ktoré sú všeobecne uznávané európskou rádiologickou spoločnosťou. Takto poskytneme pacientom na rožňavskom rádiodiagnostickom oddelení vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ uviedol o svojich plánoch do budúcnosti.
Ako rádiológ sa zameriava na počítačovú tomografiu, ultrazvukové vyšetrenie, komplexnú diagnostiku ochorení prsníka v mamografickom a sonografickom obraze, vyšetrenia tepien kontrastnou látkou a USG vyšetrenia ciev.
Osobne sa špecializuje najmä na diagnostiku medzitkanivových pľúcnych chorôb v CT obraze a diferencionálnu diagnostiku pečeňových lézií.
Foto: Svet zdravia, a. s. Ilustračné foto: Anton.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery