"Nemá tvár" a človek

Svetový deň zvierat, pripadajúci na 4. októbra, môže človek využiť aj na to, aby sa zamyslel, akú hodnotu dáva životu zvierat v akejkoľvek jeho forme.
Aby zhodnotil svoj vzťah k živočíšnej ríši a uznal rozmanitosť úlohy zvierat v jeho živote. Človek môže priznať a byť vďačný za to, ako zvieratá obohacujú jeho život, či už ako domáci miláčikovia, alebo pomocníci či služobníci.
Pri príležitosti tohto dňa už v minulosti Sloboda zvierat pozývala na prehliadku útulkov po celom Slovensku občanov 4. októbra. Občania v tento deň mávali aj majú príležitosť podporiť zvieratá darovaním krmiva či iných potrieb pre psy a mačky, ako sú obojky, vôdzky, misky, hračky, búdy a podobne.
Svetový deň zvierat si ľudia na celom svete pripomínajú 4. októbra od roku 1931, keď bol ustanovený na Európskej konferencii ekológov vo Florencii. Spočiatku ekológom išlo o upozornenie verejnosti na neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov.
Neskôr sa deň začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu a pripomínať na celom svete vo väčšom rozsahu. Človek si má 4. októbra väčšmi uvedomiť, čo všetko mu jednotlivé druhy živočíšnej ríše poskytujú. Ľudská bytosť si má uvedomiť, že „nemá tvár“ mu nenapĺňa len žalúdok, ale obohacuje jej aj život o citové väzby, zážitky, vzťah.
Organizácie na ochranu zvierat od 30. rokov 20. storočia každoročne pripravujú útulky pre zvieratá, umožňujú ich návštevy, organizujú zbierky, upozorňujú na surové zaobchádzanie so zvieratami či na nelegálny obchod s nimi.
Patrónom zvierat aj životného prostredia je svätý František z Assisi, dátum Svetového dňa zvierat súvisí s úmrtím tohto svätca. Zakladateľ rádu františkánov považoval zvieratá za živé Božie stvorenia a hovoril o nich ako o „bratoch a sestrách“ človeka. Práve preto sa pokladá za ich prvého ochrancu.
Svetový deň zvierat je oslavou, na ktorej sa môže zúčastniť každý človek zaujímajúci sa o osud živočíšnej ríše vo svete. Neexistuje nijaké obmedzenie, národného, náboženského, politického alebo svetonázorového charakteru, ktoré by obmedzovalo venovať sa ochrane „nemých tvárí“.
Ide o deň, ktorý je skutočnou príležitosťou pre všetkých, čo milujú zvieratá, aby sa v ich prospech angažovali.
Foto: Archív Inforoznava.sk / westík Alex, 3. 10. 2010 6 r. 
Odkazy:
Útulok Revúca
www.worldanimalday.org.uk
www.enviroportal.sk
www.slobodazvierat.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery