NDS: R2 s tunelom Soroška je bližšie k realite

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila v pondelok (4. mája) verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, na dokumentáciu pre ponuku a na výkon autorského dozoru pre budúcu stavbu R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou.
„Samotné vydanie stavebného povolenia očakávame v závere roka 2017. Po alokovaní financií a úspešnom obstaraní zhotoviteľa stavebného diela, je výstavba úseku predbežne plánovaná na 5 rokov,“ uvádzajú diaľničiari.
Existujúca cesta prvej triedy I/50 cez horský priechod Soroška je jednou zo závažných nehodových lokalít.
Limitné intenzity dopravy (6 453 vozidiel/24 hod.) a technický stav, vyžadujúci obmedzovanie rýchlosti, sú podľa NDS príčinou riešenia situácie čo možno najskorším vybudovaním úseku rýchlostnej cesty R2.

Stredne dlhý tunel, odpočívadlo aj 12 mostov

Začiatok 14 kilometrov dlhého úseku bude v mimoúrovňovej križovatke Rožňava, následne bude pokračovať súbežne so železnicou, ktorú bude križovať. Nad obcou Lipovník vojde rýchlostná cesta do 4 280 metrov dlhého tunela Soroška.
Z tunela bude rýchlostná cesta pokračovať západne od obce Jablonov nad Turňou a skončí napojením na existujúcu cestu prvej triedy I/50 smerom na Košice.
Trasa tohto úseku rýchlostnej cesty R2 okrajovo zasahuje do chránených vtáčích území Slovenského krasu. Tunel nezasiahne migráciu veľkých šeliem ako sú rysy a vlci v danom území.
Súčasťou projektu budú estakádami riešené biokoridory a štandardné oplotenie celej dĺžky rýchlostnej cesty. Takisto súčasťou projektu je aj veľké jednostranné odpočívadlo Jovice, napojené z oboch smerov a 12 mostov – 10 na rýchlostnej ceste a dva nad ňou.
Z celkovej takmer 200 kilometrovej dĺžky južného spojenia Zvolena a Košíc sú momentálne vo výstavbe dva úseky rýchlostnej cesty – R2 Zvolen, východ – Pstruša a R2 Pstruša – Kriváň.
Tento rok začne Národná diaľničná spoločnosť, tak ako v prípade R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, finalizovať ďalší projekt R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, aby bolo možné vyhlásiť verejné súťaže na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.
Medzitým pokračuje v polovičke apríla odštartovaná petícia občanov mesta a okresu Rožňava za prípravu a zahájenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek – Včeláre, vrátane tunela Soroška, od roku 2016

Zber podpisov pod petíciu pokračuje

Petícia bude trvať desať týždňov, na úrade vlády ju organizátori chcú odovzdať 29. júna.
V Rožňave môžete petíciu podpísať vo vestibule mestského úradu, alebo v kancelárii TIK-u na Námestí baníkov, prípadne si ju stiahnuť z odkazu, uvedeného nižšie a podpísaný petičný hárok potom doručiť petičnému výboru.
Dokument na stiahnutie – Petičný hárok / Praktické pokyny k podpisovaniu petičných hárkov
Zdroj & ilustračné foto: NDS / Horský priechod Soroška
SÚVISIACE ČLÁNKY – 
Hovorkyňa stanovisko NDS potvrdila
S výstavbou R2 a tunela Soroška sa neponáhľajú

Petíciu na podporu výstavby R2 a tunela odovzdajú úradu vlády na Petra a Pavla

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery