Naťahovali sa o dom v centre

Pro MobileV bode o majetkoprávnych veciach rožňavskí poslanci rozhodovali na svojom stredajšom (8. 7. 2009)  zasadnutí aj o žiadosti podnikateľa Ing. Petra Šímu.
Listom zo dňa 4. 6. 2009 požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti – dom a pozemok (na snímke prvá budova napravo od stĺpa), kde prevádzkuje svoju predajňu na Námestí baníkov č. 19.
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2009 odporučila predaj uvedenej nehnuteľnosti formou elektronickej aukcie s vyvolávacou cenou určenou podľa znaleckého posudku.
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa 30. 6. 2009 odporučila buď priamy predaj za cenu minimálne 400 000,- € (12 050 400,- Sk), alebo predaj formou aukcie za cenu minimálne 400 000,- € (12 050 400,- Sk).
Podnikateľ Šíma, ktorý neúspešne kandidoval do mestského parlamentu za stranu Smer-SD, sa o budovu s pozemkom v centre mesta, ktorú má v podnájme, usiluje už opakovane.
Podľa prednostu MsÚ Ing. Jána Štefana by sa priamym predajom predišlo možnému právnemu konfliktu, keďže s podnikateľom podpísal vtedajší primátor František Kardoš a bývalá riaditeľka Centra voľného času (CVČ) nájomnú zmluvu s predkupným právom na kúpu budovy.
„Tento problém je už niekoľkoročný,“ povedal v diskusii nezávislý poslanec Viktor Baláž. „Pamätám si, že sme požiadali o právne stanovisko k tejto zmluve. Ja som toto právne stanovisko do dnešného dňa nevidel, preto navrhujem tento bod stiahnuť z rokovania.“
Podporil ho aj nezávislý poslanec Ladislav Dávid. „V mestskom úrade máme platených štyroch právnikov, tak by bolo dobre konečne predložiť nejaké podklady.“
„Budem hovoriť inak, ako moji predrečníci, ktorí majú priateľské vzťahy k menovanému,“ uviedol svoj diskusný príspevok nezávislý poslanec – právnik  Juraj Dubovský.
Faktickou poznámkou mu ale hneď kontroval poslanec Baláž. „Myslím, že je to veľmi nevhodné vyjadrenie, lebo keby sme začali s tým, kto má ku komu priateľské vzťahy, tak by sme veľmi zle dopadli.“
„V podstate neexistuje zmluva, kde je napísané, že má predkupné právo, “ pokračoval poslanec Dubovský. „Tú zmluvu podpísal bývalý primátor Kardoš v rozpore so všetkými zásadami, pretože zastupiteľstvo nič také nerozhodlo. Predkupné právo nemôže byť platné, keďže na to neexistuje uznesenie Mestského zastupiteľstva.“
„Netajím sa tým, že sa poznám s pánom Šímom, ale či to je vzťah priateľský, alebo nie, to nechám na posúdenie iných,“ začal svoj diskusný príspevok poslanec za SMK Arpád Laco. „Podstatné je, že chcem podporiť to, o čom hovorili pán poslanec Baláž a poslanec Dávid. Neexistuje predsa, aby právnici nevedeli posúdiť, čo je právoplatné a potom môže každý hlasovať bez obáv.“
„Koho právnicky názor chcete počuť? Lebo pred chvíľou vám ho renomovaný právnik povedal a je to jeden z tých štyroch, ktorí robia v mestskom úrade, “ zapojil sa do diskusie nezávislý poslanec Dušan Pavlík. „Čo chcete čistejšie, ako aukciu? Na koho názor chcete čakať? Na Ústavný súd? Už sme to riešili. Všetci máme maslo na hlave, že sme to tak nechali.“
„Nechýbajú tu rôzne názory, ale chcel by som vám pripomenúť, že mestu chýbajú peniaze, takže skúsme pristúpiť k tomu, čo je možné predať, aby sme to predali,“ poznamenal primátor Vladislav Laciak (Smer-SD).
„Bolo tu spomenuté, že to podpísal bývalý primátor,“ zapojil sa do diskusie aj jeho zástupca František Kardoš. „Je to pravda, ja som tu zmluvu podpisoval. V prvom rade tú zmluvu podpisovala (bývalá) riaditeľka CVČ na základe uznesenia zastupiteľstva. Môj podpis primátora tam bol ako jej potvrdenie. V zmluve je jednoznačne uvedené, že musí byť v súlade s uznesením zastupiteľstva. Tak je to tam napísané aj podpísané.“
„Jednoznačne odporúčam, aby sa každý mohol zúčastniť v aukcii a nie, že to odsúhlasíme jednému,“  povedal v diskusii poslanec Ľudovít Kossuth.
„V r. 2004 bola vytvorená osobitná komisia na to, aby preverila túto zmluvu,“ zareagovala v diskusii hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová. V 3-člennej komisii boli okrem nej poslanci Juraj Dubovský a Dionýz Kemény.“V správe, ktorú sme vtedy dali do zastupiteľstva, bolo viacero zistení. Medzi inými aj to, že v tom uznesení o nájme majetku sa nehovorilo o predkupnom práve.“
„Mám ešte v pamäti spor s Eurotankom, ktorý mal tiež právny vzťah s mestom a o niečo prišiel a potom bolo povinné plnenie 119 miliónov korún.  Len vďaka vtedajšej legislatíve to neplatilo mesto, ale ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,“ vyslovil obavy primátor Vladislav Laciak (Smer-SD).
Za stiahnutie bodu z rokovania boli iba 2  poslanci, proti hlasovali 12 a zdržal sa 1 poslanec. Predaj prostredníctvom elektronickej aukcie ako odporučila Mestská rada, schválilo 12 poslancov, proti nebol nikto a zdržali sa 3.
Bod č. 15/3: „Ing. Peter Šima – žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta“
Súvisiace články: Kto je kto v zastupiteľstve

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery