Náklady na pamätník dosiahli 8 tisíc eur

Ako sme už informovali, začiatkom decembra v Rožňave odhalili Pamätník baníckej práce. Členovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo ho inštalovali na Šafárikovej ulici v Rožňave v parčíku pri zdevastovanej fontáne Banícke kahance.
„O vybudovanie tohto pamätníka sa Gemerský banícky spolok Bratstvo snažil už od roku 2002. Realizovať ho sa podarilo až v tomto roku aj vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a ďalších sponzorov,“ konštatoval predseda spolku Štefan Molčík pre agentúru SITA.
Vláda poskytla 4 000 eur, KSK dal 1 500 eur. Celkové náklady na jeho vybudovanie zatiaľ dosiahli 8 000 eur. Mesto Rožňava vyhlásilo pred rokom na pamätník zbierku. Keďže 1. júla nadobudol účinnosť zákon o verejných zbierkach, dňom 31. júla mesto zbierku ukončilo.
Z dôvodu, že náklady prevyšovali výšku zbierky (3 eurá), mesto nepožiadalo o nové povolenie. Na mestskom úrade sme si overovali, či sa naozaj vyzbierali len spomínané tri eurá a kto iný okrem Úradu vlády a KSK príspel na pamätník.
„Vzhľadom k tomu, že mesto Rožňava sa finančne nepodieľalo na zhotovení Pamätníka baníckej práce, informácie si žiadajte od Gemerského baníckeho spolku Bratstvo Rožňava,“ reagovala Erika Švedová, referentka školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ.
Na stránke mesta pritom figuruje objednávka kancelárie primátora z 10. decembra na občerstvenie vo výške 100 eur pre Gemerský banícky spolok Bratstvo.
IMAG0913
S otázkou, koľko finančných prostriedkov sa na pamätník podarilo vyzbierať, sme sa obrátili na predsedu Gemerského baníckeho spolku Bratstvo Štefana Molčíka. Zaujímalo nás tiež, čo hovorí na to, že mesto zbierku zastavilo ešte v lete, keďže sa vyzbierali iba 3 eurá. Ani po desiatich dňoch sme sa však jeho odpovedí nedočkali.

„Jószerencsét“ alebo „Jó szerencsét“ ?

Pamätník okrem iného zdobí aj nápis v troch jazykoch „Zdar Boh“, „Glück auf“ a „Jószerencsét“. Práve na ten posledný, v maďarčine, nás upozornila kunsthistorička Edita Kušnierová a doložila aj fotografie, na ktorých je pozdrav uvedený dvojslovne.
„Podľa mojich vedomostí a znalostí pravopisu maďarského jazyka malo by sa písať Jó szerencsét!,“ potvrdil aj Zoltán Beke (nez.), poslanec MZ Rožňava. Ako dodal, po estetickej stránke by uviedol pozdrav v každom jazyku do osobitného riadku.
„Používali sa obe formy, stretával som sa s oboma. Myslím, že nie je chybou používať ich naďalej podľa momentálneho uváženia,“ vysvetlil naopak Ferenc Ambrus, znalec maďarskej kultúry a literatúry.

Banícky spolok má už 15 rokov

Gemerský banícky spolok Bratstvo vznikol v roku 1999 ako druhý zaregistrovaný na Slovensku. V súčasnosti má 75 členov. Spolok vydal publikáciu Banícke piesne a knihu, v ktorej zdokumentovali pamiatky železiarskej minulosti – Gemer, železné srdce Európy.
V Rožňave v roku 2006 podpísalo 11 zástupcov banských miest deklaráciu, ktorou vyzvali kompetentné orgány na pomoc pri záchrane technických pamiatok baníctva. Deklarácia sa stretla s priaznivým výsledkom, keď sa v roku 2008 začal realizovať celoslovenský projekt pre zachovanie industriálnej architektúry na Slovensku – Banská cesta.
V spolupráci s Baníckym cechom Rudňany bola publikovaná mapa s popisom Po stopách histórie baníctva a železiarstva v Spišsko-gemerskom Rudohorí. V rámci zachovávania pamiatok po baníckej činnosti sa obnovili portály štôlne Štefan na Rožňavskej bani a štôlne Dionýz v Drnave.
Pamätník má vytvárať pamätné miesto pre príležitostné spomienkové akcie v rámci Dní mesta Rožňava, stretnutí baníckych spolkov a cechov Slovenska, či iných akcií organizovaných v duchu zachovávania kultúrneho a historického dedičstva mesta a regiónu.

Stopy baníctva sú staršie ako zmienka o Rožňave

Ťažba rúd je hmotne dokumentovaná už pred naším letopočtom. Ťažili sa tu drahé kovy a meď, bola tu výroba bronzu, čo dokumentujú nálezy kovolejárskej dielne z rokov 3000 – 2000 pred n. l. v obci Gemer a nález výrobkov z bronzu v Plešivci a na Veterníku pri Rozložnej.
Prvá písomná zmienka o ryžovaní zlata je z roku 1170 a ťažba rúd banským spôsobom pochádza z roku 1243, teda ešte pred prvou písomnou zmienkou o meste Rožňava z roku 1291.
Dokument – Objednávka občerstvenia / Vybudovanie Pamätníka baníckej práce na Námestí baníkov v Rožňave
Foto: infoRoznava.sk
SÚVISIACE ČLÁNKY – Odhalia pamätník baníckej práce / Vyhlásili zbierku na pamätník
O pamätníku baníckej práce diskutovali na zasadnutí MZ v Rožňave v júli 2013 aj Arpád Kavečanky z Gemerského baníckeho spolku Bratstvo a autor diela architekt Ján Rusnák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery