Na tlačovku prišli traja

TB primátora v Košiciach

Aktualizované – vnútri reportáž

Avizovaná tlačová beseda primátora mesta Vladislava Laciaka (Smer-SD) sa konala v stredu v Košiciach v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (SSN).
Novinárov prišli okrem primátora informovať aj Ing. Eva Petruchová z odboru regionálneho rozvoja mesta a Štefan Gerža z odboru kultúry.
Tlačovú besedu organizovala a viedla Katarína Čižmáriková, predsedníčka regionálnej pobočky SSN v Košiciach a vedúca redaktorka Rožňavských listov.
Z novinárskej obce prišli traja zástupcovia – redaktor Slovenského rozhlasu, redaktorka Slovenskej televízie a spravodajca agentúry SITA. Na tlačovku sme vyslali aj náš trojčlenný spravodajský štáb.
* Verejná diskusia: Kaufland? Tesco? Alebo nič? Čítať viac *
________________________________________________
TB 0Reportáž z tlačovej besedy primátora Rožňavy Vladislava Laciaka (smer-SD) v Košiciach – o jeho zámere uhrať v zápase s mestskými financiami výsledok 4:4, nesplatených faktúrach za 10 miliónov, ale aj o tom, že novinári sú priatelia.
„Tlačovka“ v Košiciach?
„My nemôžeme byť takí naivní, že keď povieme ,v Rožňave bude tlačovka‘, tak sa tam dohrnie STV, SITA alebo Slovenský rozhlas. Preto sem občas ideme. Keď prídeme tu a povieme fakty, ktoré sa udiali, tu občas tie veci aj zaznejú. Kdežto u nás som ešte nevidel zmienky o tom, že sa niečo podarilo.“, povedal na margo pretriasanej témy uskutočnenia tlačovej besedy v Košiciach primátor.
Keďže bola tlačová beseda zamýšľaná ako komplexná prezentácia súčasnej situácie v meste (hlavne „cezpoľným“ médiám) a poskytla pomerne celistvé informácie o dianí v ňom, logicky vyvstáva otázka, či by takéto systematické a pravidelné informovanie formou tlačovej besedy nebolo možné aj v samotnej Rožňave (napríklad po mestských zastupiteľstvách):
No pokiaľ bude požiadavka, nie je problém. Viete, každé zastupiteľstvo je verejné, za chvíľu bude druhé stretnutie s občanmi. Samozrejme, keď bude požiadavka, ja to urobím, ale ešte som neodmietol rozhovor.  Kedykoľvek by ste prišli za mnou…ja som novinárovi ešte nepovedal nie. Myslím si, že novinári sú priatelia.“
Požiadavka formou otázky nepriamo vyslovená bola…
4:4 alebo 0:0 alebo…?
TB 1V prvej časti primátor Vladislav Laciak informoval o jeho zámere udržať vyrovnané mestské financie, pričom ho prirovnal k vyrovnanému futbalovému zápasu, ktorý sa podľa jeho slov môže skončiť 0:0 ale aj 4:4. Výsledok 0:0 by znamenal úplné zastavenie výdavkov a obmedzenie financovania na to najnevyhnutnejšie, čo by malo za následok zastavenie mestom zamýšľaných a spolufinancovaných rozvojových projektov. O zamýšľaných projektoch bližšie hovorila vedúca odboru regionálneho rozvoja Ing. Eva Petruchová, ktorá spomenula okrem iného aj podanie projektu na rekonštrukciu Základnej školy JUH a Materskej škôlky na Ul. Štítnickej:
„Námestie je už odporučené na schválenie, je to 50 mil. korún. Takisto vyšla výzva na rekonštrukciu kanalizácie a vodovodov, kde má Rožňava tiež veľké nedostatky. Ešte aj budúci rok máme v pláne uchádzať sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov, ale samotná príprava toho projektu/žiadosti spočíva v tom, že potrebujeme projektovú dokumentáciu, ktorá stojí nemalé finančné prostriedky a tie chýbajú. A financovanie 5 % sa mi zdá ako veľmi výhodný obchod.“
Primátor pred stavom 0:0 uprednostnil remízu samosprávnych financií 4:4:
„V súčasnosti, keď sa dostávame k peniazom, bol by hriech nevyužiť to. (…) Dodajme do toho rozpočtu, ak sa dá, aj niečo viac a niečo viac aj vydajme a nejdime cestou, že nastane stanné právo v ekonomike mesta.“
Dodanie peňazí do rozpočtu si on sám predstavuje predajom majetku mesta, ktorý mu podľa vlastných slov v kapitalistickom svete nemá čo patriť, pričom ako príklad takéhoto predaja uviedol minuloročný predaj Domu služieb. Pri polemike okolo sporného predaja pozemku pod areálom Eurobusu zdôraznil, že jeho predaj by síce vyriešil v momente veľa, ale
„nielen predaj SADky rieši mesto, vieme ísť ďalej aj bez toho. (…) Sú ďalšie pozemky, ktoré boli schválené – ten pozemok pri Shell má podľa znaleckého posudku hodnotu asi 12 miliónov, budova Štatistického úradu má okolo 7 miliónov a čakáme predaj domu na námesti – vyše 10 miliónov –  a platbu za už odsúhlasený predaj Obvodného úradu – 26 miliónov.“
Pokiaľ by sa nepodarilo predať majetok mesta v dostatočnej hodnote, je mesto podľa slov primátora Vladislava Laciaka pripravené a má oslovené finančné inštitúcie, aby vedelo vybaviť úver. V tejto súvislosti primátor hovoril o sume približne 20 miliónov korún.
Peniaze z predaja nadbytočného majetku majú okrem rozvojových projektov v ideálnom prípade pokryť aj financovanie kultúry a športu, slovami Vladislava Laciaka „Život musí  ísť a aj kultúra aj šport patria k tomu, aby nebola blbá nálada.“
Nakoľko sú tradičné kultúrne podujatia podla slov Štefana Geržu z Odboru kultúry rámcované 70-timi percentami z mestského rozpočtu a zvyšok je získavaný z ďalších projektov, výpadok v rozpočte je enormne citeľný aj pre ne. V oblasti kultúry Gerža spomenul 5 nosných podujatí: Medzinárodné maďarské sympózium – 13. ročník, 4. ročník Hradných hier v Krásnej Hôrke, 36. ročník Folklórnych slávností v Rejdovej, Rožňavský jarmok a 8. ročník Ars antiqua in via gothica – medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na gotickej ceste.
Neuhradené faktúry za 10 miliónov
Keďže na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odznela z úst prednostu MsÚ Jána Štefana informácia, že mestu Rožňava sa pomaly ale isto kopia záväzky a že časť neuhradených faktúr majú tvoriť aj záväzky voči Sociálnej poisťovni, zaujímal nás konkrétny objem týchto chýbajúcich financií. Odpovedal primátor Vladislav Laciak:
„…neuhradené faktúry ku koncu augusta už prekročili hranicu 10 miliónov (korún). My sme pripravili už úver, pokiaľ neprídu tie peniaze z aukcie. Rožňava nebola dlžná, je to otázka len týchto týždňov a riešenie je pripravené.“
TB 4Čo sa týka záväzkov voči Sociálnej poisťovni, podľa slov primátora s ňou zatiaľ žiadny problém nebol, čo potvrdila aj Ing. Petruchová:
„Tieto záväzky voči sociálnym a zdravotným poisťovniam si naozaj hradíme z toho dôvodu, že keby sme tam mali nejaké dlhy, nemohli by sme byť žiadateľmi o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. V tých žiadostiach je vždy príloha – vyjadrenie všetkých poisťovní.  (…) Na budúci týždeň by sme mali podpísať zmluvu s ministerstvom o rekonštrukcii Základnej školy na Ulici pionierov. Ja môžem potvrdiť, že mám v rukách stanovisko Sociálnej poisťovne, ktoré mi bolo doručené a nemáme žiadne neuhradené záväzky. Inak by som bez toho do Bratislavy ani nešla.“
V tejto súvislosti pripomíname slová prednostu MsÚ  Jána Štefana z ostatného mimoriadneho zastupiteľstva (24. 8. 2009):
„Finančné prostriedky, ktoré nám chýbajú, už boli prerozdelené. Začínajú sa nám hromadiť záväzky, máme už dosť veľkú sumu neuhradených faktúr, nemáme zaplatenú Sociálnu poisťovňu, atď.“
Jeho protirečivé  vyjadrenie primátor vysvetľoval nasledovne:
„Ja vám poviem, prečo to on povedal. On chce mať všetko uhradené a apeloval na poslancov, že je potrebné tie nadbytočné majetky mesta predať.“
Inforoznava.sk / Pavol Lacko, Martina Štérová, Martin Kuchár ml.
Súvisiace články: Rožňava má výpadok príjmov takmer milión eur

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli