MŠ Ul. Ernesta Rótha v Rožňave

Posledné týždne bolo v našej Materskej škole na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave rušno. Uskutočnilo sa viacero pekných podujatí, z ktorých by som spomenula aspoň dve.
Dlhá a teplá tohtoročná jeseň poskytuje možnosť využiť nielen pobyt v prírode, ale i zužitkovať dary, ktoré príroda poskytuje. A tak sa počas týchto jesenných popoludní schádzali do našich tried rodičia, aby so svojimi deťmi vytvorili zaujímavé kompozície, bábiky, zvieratká, vyskúšali rôzne techniky a kombinácie materiálov – listy, šišky, semienka, šípky, gaštany, farebné papiere a rôzny odpadový materiál. Uskutočnili sme tvorivé dielne, ktoré sa z roka na rok stávajú čoraz populárnejšími. Deti sa tešia, že ich rodičia navštívia v ich „práci“ a strávia spolu viac času. Rodičia zase majú možnosť vidieť svoje dieťa z iného uhla pohľadu – medzi rovesníkmi v triede, pri činnosti. Podstatné je, že spoločnou tvorivou prácou sa prehĺbi spriaznenosť medzi rodičom a dieťaťom a výsledok ich aktivity efekt spolupatričnosti a radosti znásobí.
Ďalšou zaujímavou návštevou v materskej škole bol dopravný policajt, ktorý deťom v rámci prevencie bezpečnosti na ceste porozprával ako sa majú správať správni chodci, na čo majú dávať pozor, ako reagovať na svetelné znamenia. Predviedol deťom novú policajnú motorku s majákmi, sirénou. Naša materská škola je zapojená aj do projektu Goodyear – Bezpečná škôlka. Deti i pani učiteľky používajú reflexné vesty, ktorými sa pochválili ujovi policajtovi. Pretože deti správne odpovedali na jeho otázky, mohli si vyskúšať sadnúť na policajnú motorku. Aj toto dopoludnie teda deti strávili zaujímavo a mali nevšedný zážitok.
A. Benediktyová
zástupkyňa riaditeľky MŠ Ul. Ernesta Rótha v Rožňave

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery