Most, po ktorom sa dá prejsť do iného sveta

most-usmevov-2007.jpg7. novembra sme informovali o podujatí „Most úsmevov“ – pozri tu, ktoré sa uskutočnilo v divadelnej sále Mestského divadla Actores v Rožňave. Jeho zhodnotenie a fotky nám poskytol Igor Lada z DSS Amalia v Rožňave.
most05.jpgIV. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja (KSK) pripravil odbor sociálnych vecí KSK, Krajské osvetové stredisko v Košiciach, Domov sociálnych služieb na Špitálskej 7 a AMALIA – Domov sociálnych služieb v Rožňave pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu.
„Potom sa odrazu objaví most, po ktorom sa dá prejsť do celkom iného sveta. Je to most postavený z úsmevov. Vedie zo sveta klientov domovov sociálnych služieb, do sveta umeleckej fantázie. Je vydláždený usilovným nacvičovaním a dlhou prípravou.
Postavili ho herci, tanečníci a speváci z divadelných súborov Amaliania, Domko, Kukučatá, Lienky, Korytnačky, Čertíci, Kráľovčan, Rakovčanka, Jasanima.
Pomáhali im pri tom ľudia, ktorí sa o nich starajú a dobre ich poznajú. Vďaka tomu sa všetkým podarilo postaviť skutočný most, po ktorom nás dnes prevedú – Most úsmevov“, týmito slovami sa prihovoril na úvod podujatia Ján Szöllös, podpredseda KSK.
most03.jpgAko nás ďalej informoval Igor Lada, účinkujúci klienti sa snažili predviesť svoj talent, schopnosti a šikovnosť za dôkladnej pomoci a asistencie svojich výchovných pracovníkov. Mentálne postihnutí umelci predviedli rôzne dramatické žánre, predstavili sa v tancoch, hudobno-dramatických pásmach i v činoherných scénkach.
Neodmysliteľnou súčasťou festivalu bol aj hudobný hosť. Tentokrát svojim vystúpením potešil prítomných Košičan Martin Krausz (Superstar 2).
© Inforoznava.sk  Foto: Pre DSS AMALIA Ivo Kanala

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery