Mesto platí tisíce eur za konzultácie

Na štvrtkové rokovanie rožňavského zastupiteľstva je predložená okrem iného aj správa hlavnej kontrolórky o preverení konzultačných služieb medzi Slovensko-japonskou obchodnou komorou a mestom Rožňava.
Kontrolórku k tomu zaviazali poslanci uznesením.
Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu rokovania poslancov bol 4. februára 2009 primátorom Vladislavom Laciakom (vtedy Smer-SD, dnes nez.) a prezidentom Slovensko – japonskej obchodnej komory Petrom Bohovom podpísaný návrh spolupráce na dobu určitú – 8 mesiacov. Ešte v tom istom roku (1. 10.) bol termín zmenený na dobu neurčitú.
Ako sa ďalej uvádza v dôvodovej správe, na spoluprácu bol dohodnutý mesačný konzultačný paušál v sume 500 eur bez DPH. V roku 2009 bolo Slovensko – japonskej komore na základe faktúr uhradených 9x 595 eur, spolu 5.355  eur /s DPH/.
V roku 2010 bolo uhradených 11x 595 eur, spolu 6.545 eur s DPH a v roku 2011 po zmene DPH na 20 % boli zatiaľ doručené 3 faktúry na sumu 600 eur, spolu 1.800 eur s DPH.
Celkovo boli mestu do 12. apríla 2011 doručené faktúry za konzultačnú činnosť vo výške 13.700 eur s DPH.
Dôvodová správa ďalej konštatuje, že v Návrhu spolupráce z 1. októbra 2009 bolo dohodnutý pravidelný reporting o činnosti a dosiahnutých výsledkoch a pravidelný mesačný hodnotiaci report s popisom najdôležitejších pripravovaných aktivít.
„Dňa 18. marca 2011 bola predložená Správa o činnosti SJOK pre mesto Rožňava za obdobie trvania spolupráce, ktorú prikladáme ako prílohu k predkladanému materiálu. Pravidelný mesačný hodnotiaci report s popisom najdôležitejších aktivít sa mestu Rožňava nezasiela. Z uvedeného dôvodu mesto nemá prehľad o pripravovaných aktivitách a prezentovaní mesta Rožňava prostredníctvom Slovensko –japonskej obchodnej komory v najbližšom období.“ – konštatuje hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová v závere dôvodovej správy.
Už vo februári (14. 2.) t. r. finančná komisia odporučila v bežnom rozpočte mestskému zastupiteľstvu prehodnotiť fungovanie mesta Rožňava v Slovensko – japonskej obchodnej komore.
Foto: Roznava.sk / Primátor Laciak na pracovnej ceste v Japonsku v novembri r. 2008, kde sa zúčastnil pracovného podujatia CONTRACTA JAPAN 2008
Dokument:
Preverenie konzultačných služieb na základe spolupráce medzi Slovensko – japonskou obchodnou komorou a mestom Rožňava
Správa o činnosti SJOK pre mesto Rožňava
 
 
Sledujte on-line vysielanie z rokovania zastupiteľstva od 15tej hodiny kliknutím sem

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery