Mesto nemá v pláne vyriešiť tri roky starý problém

Nános zeminy medzi garážami na ulici J. A. Komenského v Rožňave tak skoro zlikvidovaný nebude. Pre infoRoznava.sk to potvrdila prednostka Mestského úradu v Rožňave Erika Mihaliková. Riešenie čudne vyzerajúcej kopy hliny, ktorá v sebe ukrýva telekomunikačné vedenie sa totiž v rozpočte mesta na rok 2016 neocitlo.
Mesto Rožňava, na žiadosť obyvateľov, ešte v roku 2011 opravilo cestnú komunikáciu na spomínanej ulici, no prekládka telekomunikačných káblov sa do projektovej dokumentácie v tom istom roku  nedostala.
V internetovej diskusii pod starším príspevkom infoRoznava.sk to potvrdil poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave Peter Marko, ktorý napísal, “keď sme odsúhlasovali v komisii výstavby projektovú dokumentáciu (PD) na túto úpravu, informácia o kábelovom vedení T-comu nebola predložená a ani pojatá do PD“. 
S odstupom času sme oslovili prednostku Mestského úradu v Rožňave Eriku Mihalikovú s otázkou, či samospráva zvažuje opraviť toto pomerne nevydarené dielo. “Nie, mesto s prekládkou telekomunikačných káblov v tomto roku nepočíta. A nebude tomu tak ani v roku 2016,“ povedala prednostka.

Ako ďalej uvádza vo svojom stanovisku, stavbu „Prístupová cesta ku garážam na Komenského ulici“ povolil špeciálny stavebný úrad mesta Rožňava pre pozemné komunikácie. “Jednou z podmienok pre uskutočnenie tejto stavby bolo dodržanie podmienok ochrany, nie prekládky telekomunikačných zariadení Slovak Telekom a.s  Vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s. k predmetnej stavbe bola okrem iného uvedená podmienka v tomto znení: V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne. Z citovanej podmienky teda nevyplývala pre zadávateľa stavby – Mesto Rožňava, povinnosť riešiť prekládku telekomunikačného vedenia.“

Premiestnenie vedení každého druhu si vyžaduje osobitný projekt technického riešenia prekládky, vypracovaný odborne spôsobilým projektantom a je predmetnom samostatného konania na vecne príslušnom stavebnom úrade. “Z uvedeného vyplýva, že riešenie prekládky podzemných telekomunikačných vedení neboli zahrnuté do projektu pre stavebné úpravy pozemnej komunikácie. Medzi investičnými výdavkami v rozpočte mesta nie je prekládka telekomunikačného vedenia vo vlastníctve firmy Slovak Telekom, a. s,“ dodala prednostka.
Smiešny nános zeminy, ktorý bráni plynulému prejazdu cez cestu, však má svoju minulosť. Osadenie káblov, kopírujúce niveletu tejto oblasti, sa datuje do čias socialistických, z ktorých už neexistujú záznamy. A aj keď pozemok pod káblami síce patrí mestu, samotné káble sú vlastníctvom Slovak Telekom-u.

“Kabelizácia ulíc Komenského, Čučmianska a Sama Czabána bola realizovaná v 70-tých rokoch minulého storočia. V čase výstavby tam neboli vybudované garáže ani prístupová cesta k nim a telekomunikačné káble boli uložené v zmysle vtedajších platných technických noriem voľne v teréne. Za akých podmienok sa stavali garáže a prístupová cesta v 80-tých rokoch minulého storočia, posúdiť nevieme. No v čase rekonštrukcie príjazdovej komunikácie Slovak Telekom vyjadril Mestu Rožňava, investorovi stavby, podmienku prekládky a ochrany podzemných telekomunikačných vedení. Táto podmienka však nebola zahrnutá do projektu rekonštrukcie. K dôvodom, prečo sa mesto ako investor rozhodlo nerealizovať prekládku, sa nedokážeme vyjadriť,” povedal pred časom hovorca pre korporátne záležitosti Slovak Telekom Martin Vidan. Toto stanovisko sa podla M. Vidana, do dnešnej doby nezmenilo.
Renáta MAZURKOVÁ
Foto: infoRoznava.sk / „Kopec hliny“ naďalej straší na Komenského ulici v Rožňave
Súvisiace články – Kto odstráni kopec hliny? / Pred kopec hliny osadili značky / Ďalší rožňavský unikát?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery