Lukratívne lesy predmetom sporu

Slovenská televízia minulý pondelok v relácii Reportéri priniesla reportáž, týkajúcu sa lesných pozemkov v obci Čierna Lehota.
Spor o lukratívne pozemky najväčšieho urbáru v rožňavskom okrese, ktorý má súdnu dohru, zaujal spôsobom akým chce podnikateľ z Rakúska dosiahnuť majetkové ovládnutie miestneho pozemkového spoločenstva – Lesy Čierna Lehota.
A nielen tým, ale aj vzájomným prepojením niektorých aktérov vystupujúcich v reportáži.
V prípade vystupujú dve skupiny podielnikov. Jedna, na čele s oficiálnym predsedom spoločenstva Emilom Pukanským a druhá na čele s novozvoleným, ale zatiaľ neoficiálnym predsedom, Vladimírom Šlosárom.
Kým prví sa obávajú lacného skúpenia lesa s veľkou zásobou dreva, druhí, za ktorými stojí rakúsky podnikateľ Leopold Pfeffer, deklarujú zlepšenie hospodárenia a vytvorenie „vzorového lesného podniku“. Cudzinci však lesy na Slovensku podľa momentálne platnej legislatívy kupovať nemôžu.
Reportáž poukazuje aj na zvláštny postup pri kúpe podielov v spoločenstve rožňavskou firmou Parnas Reality s.r.o., ktorú prostredníctvom inej rožňavskej firmy – M.A.X. Les s.r.o. v súčasnosti ovláda práve Leopold Pfeffer.
Odhaľuje tiež prepojenie druhej spomínanej firmy na rožňavského notára Jozefa Farkašovského (s Parnas Reality spolupracoval pri overovaní kúpno-predajných zmlúv s podielnikmi), ktorého manželka, rožňavská sudkyňa Iveta Farkašovská, odmietla vydať predbežné opatrenie na obmedzenie pôsobenia Parnas Reality v čiernolehotskom pozemkovom spoločenstve.
A práve hlasmi Parnas Reality a ďalších podielnikov bol za nového predsedu zvolený už spomínaný Vladimír Šlosár. Zatiaľ čo Obvodný lesný úrad v Rožňave nové vedenie spoločenstva uznal, opačne sa k tomu postavil Krajský lesný úrad v Košiciach, ktorý za právoplatného predsedu stále považuje Emila Pukanského, zapísaného aj v registri pozemkových spoločenstiev.
O všetkom tak bude musieť rozhodnúť súd, zatiaľ čo hospodárenie v lesoch spoločenstva už niekoľko mesiacov kvôli sporom stojí.
Celú reportáž s názvom „Les pre pána Pfeffera“ si pozriete kliknutím sem.
Ilustračné foto: Stock.XCHNG

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery